Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

ÖLFLEX® CONTROL TM CY
ÖLFLEX® Control Cable PVC Screened 0.6/1kV UL TC-ER WTTC AWM600V OIL RES CSA AWM / Cáp điều khiển ÖLFLEX® PVC được sàng lọc 0,6 / 1kV UL TC-ER WTTC AWM600V OIL RES CSA AWM

ÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET CSA AWM I/II A/B FT4, Screened PVC Power Control Cable 0.6/1 kV, Tray Exposed Run, Wind Turbine

ÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET CSA AWM I / II A / B FT4, Cáp điều khiển nguồn PVC có sàng lọc 0,6 / 1 kV, Khay tiếp xúc, Tua bin gió

 • Torsion resistant for drip loops
 • Wide application range (NFPA 70/NEC)/ compliance with NFPA 79 for industrial machinery / Phạm vi ứng dụng rộng (NFPA 70 / NEC) / tuân thủ NFPA 79 cho máy móc công nghiệp
 • EMC/Screened / EMC / Đã sàng lọc
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Flame-retardant / Chống cháy
 • Oil-resistant / Chống Dầu
 • Cold-resistant / Chịu lạnh
 • Mechanical resistance / chịu va đập
 • UV-resistant / chống tia cực tím
 • Torsion-resistant / chống xoắn
 • Interference signals / Cho môi trường Tín hiệu nhiễu
 • -40°C (static)/ -25°C (occ. moved) to +90°C (TC) or +105°C (AWM)
 • Điện áp 600/1000V
 • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
 • UL AWM: 600 V
 • CSA AWM: 1000 V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất