ICEL trải rộng trên diện tích 80.000 m2 và sản xuất hơn 50.000 tấn cáp. Sản phẩm của chúng tôi được biết đến với chất lượng , thông số kỹ thuật và dịch vụ tùy chỉnh . ICEL được CSQ chứng nhận và tuân thủ tiêu chuẩn UNI EN ISO 9001:2008 .

Danh mục sản phẩm đang nhập khẩu, phân phối và bán lẻ :

Harmonized Cables

Low voltage cables CPR

 • H05V-U
 • H05V2V2H2-F
 • H05V-R
 • H05VV5-F
 • H05V-K
 • H07ZZ-F
 • H07V-U
 • H07V-R
 • H07V-K
 • H05V2-U
 • H05V2-K
 • H07V2-U
 • H07V2-R
 • 07V2-R
 • H07V2-K
 • 07V2-K
 • H03VV-F
 • H05VV-F
 • H03VVH2-F
 • H05VVH2-F
 • H05V2V2-F
 • H07Z1-K Type 2
 • H07Z1-U Type 2
 • H07Z1-R Type 2
 • H05Z-K
 • H07Z-K
 • H07Z-U
 • H07Z-R
 • H07RN-F
 • H07RN-F
 • H07RN-F
 • H1Z2Z2-K
 • H1Z2Z2-K TÜV
 • H05BQ-F
 • H07BQ-F
 • 07BQ-F

Low voltage cables

 • H03V2V2H2-F
 • H03V2V2-F
 • H07RN8-F
 • H07RN8-F
 • H07RN8-F
 • H05RR-F
 • H01N2-D
 • H01N2-E
 • FLASH CABLE – H07BZ5-F

Italian Cables

 • FS17-450/750 V
 • FS18OR18-300/500 V
 • FS18OR18-450/750 V
 • FS18OR18-300/500 V
 • FS18OHH2R18-300/500 V
 • FS18O(H)H2R18-300/500 V
 • FG18M16–0,6/1 kV
 • FG18OM16–0,6/1 kV
 • FG18OM16–0,6/1 kV CS
 • FTG18M16–0,6/1 kV
 • FTG18OM16–0,6/1 kV
 • FTG18OM16–0,6/1 kV CS
 • FTS29OM16-100/100 V
 • FTE29OHM16-100/100 V
 • FG29OM16-100/100 V
 • FG29OHM16-100/100 V
 • FG17-450/750 V
 • FG16M16–0,6/1 kV
 • FG16OM16–0,6/1 kV
 • FG16OM16–0,6/1 kV CS
 • FG16OH1M16–0,6/1 kV
 • FG16OH1M16–0,6/1 kV CS
 • FG16OH2M16–0,6/1 kV
 • FG16OH2M16–0,6/1 kV CS
 • RG16R16 / UG16R16
 • RG16OR16 / UG16OR16
 • FG16R16–0,6/1 kV
 • FG16OR16–0,6/1 kV
 • FG16OR16–0,6/1 kV CS
 • FG16OH1R16–0,6/1 kV
 • FG16OH1R16–0,6/1 kV CS
 • FG16OH2R16–0,6/1 kV
 • FG16OH2R16–0,6/1 kV CS
 • ARG16R16-0,6/1kV
 • ARG16M16-0,6/1 kV
 • FL-OIL 450/750 V

European Cables

 • U-1000 R2V 0,6/1 kV
 • U-1000 R2V 0,6/1 kV
 • U-1000 AR2V 0,6/1 kV
 • FR-N1X1G1-U/R
 • FR-N1X1G1-U/R
 • NSGAFÖU 1,8/3 kV
 • NHXMH-J / NHXMH-O
 • NHXMH-J/O
 • N2XH
 • N2XH-J / N2XH-O
 • FE0 D
 • LiYCY
 • LiYCY TP
 • NYM-J / NYM-O
 • NYM-J / NYM-O
 • YM-J/O
 • YSLY HP 300/500 V
 • YSLY HP 300/500 V CS
 • YSLCY HP 300/500 V
 • YSLCY HP 300/500 V

Dây Cáp Lõi Đơn – Single Core ICEL/ ITALY H07V-K 450/750V | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

450/750V H07V-K CPR Eca

 • Hãng Sản Xuất: ICEL
 • Xuất xứ/ Origin: ITALY / EU
 • Single core non-sheathed power cable with flexible conductor for general use.
 • LEVEL OF RISK: BD1
 • CEI EN 50525-1;
 • CEI EN 50525-2-31;
 • CEI EN 50575:2014+A1:2016;
 • CEI EN/IEC 60228;
 • CEI EN/IEC 60332-1-2;
 • 2014/35/UE (B.T.) - 2011/65/UE (RoHS II) ; 2015/863/UE (RoHS III); 305/2011 UE.
 • Flexible, plain copper wire, class 5. (CEI EN/IEC 60228) 
 • Vỏ ngoài PVC type TI1.
 • Size: 1×1.5mm2 / 1×2.5mm2 / 1×4mm2 / 1x6mm2 / 1x10mm2 / 1x16mm2 / 1x25mm2 / 1x35mm2 / 1x50mm2 / 1x70mm2 / 1x95mm2 / 1x120mm2 / 1x150mm2 / 1x185mm2 / 1x240mm2
 • Màu sắc: đen (Black), xanh dương (Blue), nâu (Brown), xám (Grey), hồng (Pink), đỏ (Red), xanh nhạt (light blue), tím (Violed), trắng (White), vàng (Yellow), xanh lá cây (Green), vàng/xanh lá cây (Green/Yellow, cam (Orange).
 • Điện áp: Uo/U 450/750 V
 • Lực kéo: 1,5 Kg/mm2
 • Bán kính uốn cong: 4 ÷ 6 x Øe
 • Nhiệt độ
  Tối thiểu. Lắp đặt 5°c
  Tối thiểu. Hoạt động (Không có va chạm cơ học) -10°c
  Tối đa. Hoạt động trên dây dẫn 70°c
  Tối đa. Đoản mạch (tối đa 5 giây) 160°c
Dây Cáp Lõi Đơn – Single Core ICEL/ ITALY H07V-K 450/750V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Cáp Lõi Đơn – Single Core ICEL/ ITALY H07V-K 450/750V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Cáp Lõi Đơn – Single Core ICEL/ ITALY H07V-K 450/750V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Cáp Lõi Đơn – Single Core ICEL/ ITALY H07V-K 450/750V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Cáp Lõi Đơn – Single Core ICEL/ ITALY H07V-K 450/750V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Cáp Lõi Đơn – Single Core ICEL/ ITALY H07V-K 450/750V | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Dây Cáp Lõi Đơn – Single Core ICEL/ ITALY H05V-K 300/500V | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

300/500V H05V-K CPR Eca

 • Hãng Sản Xuất: ICEL
 • Xuất xứ/ Origin: ITALY / EU
 • Single core non-sheathed power cable with flexible conductor for internal wiring.
 • LEVEL OF RISK: BD1
 • CEI EN 50525-1;
 • CEI EN 50525-2-31;
 • CEI EN 50575:2014+A1:2016;
 • CEI EN/IEC 60228;
 • CEI EN/IEC 60332-1-2;
 • 2014/35/UE (B.T.) - 2011/65/UE (RoHS II) ; 2015/863/UE (RoHS III); 305/2011 UE.
 • Flexible, plain copper wire, class 5.
 • Vỏ ngoài PVC type TI1.
 • Size: 1x0.5mm2 / 1x0.75mm2 / 1x1.0mm2
 • Màu sắc: đen (Black), xanh dương (Blue), nâu (Brown), xám (Grey), hồng (Pink), đỏ (Red), xanh nhạt (light blue), tím (Violed), trắng (White), vàng (Yellow), xanh lá cây (Green), vàng/xanh lá cây (Green/Yellow, cam (Orange).
 • Điện áp: Uo/U 300/500 V
 • Lực kéo: 1,5 Kg/mm2
 • Bán kính uốn cong: 4 x Ø
 • Nhiệt độ
  Tối thiểu. Lắp đặt 5°c
  Tối thiểu. Hoạt động (Không có va chạm cơ học) -10°c
  Tối đa. Hoạt động trên dây dẫn 70°c
  Tối đa. Đoản mạch (tối đa 5 giây) 160°c
Dây Cáp Lõi Đơn – Single Core ICEL/ ITALY H05V-K 300/500V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Cáp Lõi Đơn – Single Core ICEL/ ITALY H05V-K 300/500V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Cáp Lõi Đơn – Single Core ICEL/ ITALY H05V-K 300/500V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Cáp Lõi Đơn – Single Core ICEL/ ITALY H05V-K 300/500V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Cáp Lõi Đơn – Single Core ICEL/ ITALY H05V-K 300/500V | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất