böhm Kabel là nhà phân phối trong ngành công nghiệp cáp hơn 30 năm tại Iserlohn, Đức. Với nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ kỹ thuật không ngừng phát triển đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt do Châu Âu đưa ra. Hiện nay böhm Kabel là một trong những nhà sản xuất dây, cáp hàng đầu cho thiết bị đo đạc, xây dựng và tự động hóa, công nghệ điều khiển và các ngành công nghiệp. ngành đo lường, kỹ thuật điện và xây dựng, công nghệ thông tin và nhiều ngành khác.

Flexible control cables

 • YSLY
 • YSLY / EB
 • YSLYAY
 • YSLYCY (loại EMC}
 • YSLY 0,6 / 1 kV
 • YSLYCY 0,6 / 1 kV (loại EMC)
 • 2YSLCY-J 0,6 / 1 kV (loại EMC)
 • 2YSLCYK-J 0,6 / 1 kV (loại EMC)
 • 2XSL (ST) CHK-JB 0,6 / 1 kV
 • H05VV5-F
 • H05VVC4V5-K (EMC-type}
 • 3-Norm SL UL-CSA-HAR
 • 3-Norm SLC UL-CSA-HAR EMV-TYP (EMC-type}
 • 4-Norm SL UL-CSA-HAR-SEV
 • 4-Norm SLC UL-CSA-HAR-SEV (EMC-type)

Drag chain cables

 • SL-FYY
 • SL-FYY-CY (loại EMC)
 • SL-FY-11Y
 • SL-FYY-C11Y (loại EMC)

PUR-cables

 • YSLYK
 • H05BQ-F
 • H07BQ-F / S07BQ-F
 • YSL11Y 40P
 • YSLYC11Y 40CP (loại EMC)
 • S1BQ-F 1000V

Flat- and round cables for festoon systems

 • A05VVH6-F
 • H05VVH6-F
 • A07VVH6-F/H07VVH6-F
 • KYFLY
 • KYFLCY (EMC-type)
 • KYFLTCY (EMC-type)
 • KYFLTFCY (EMC-type)
 • NGFLGÖU-J
 • (N)GFLCGÖU (EMC-type)
 • TPR/TPR -halogen-free-
 • böhmflex FESTOON PUR 0,6/1 kV
 • böhmflex FESTOON C-PUR 0,6/1 kV
 • (N)GRDGÖU
 • (N)GRDGCGÖU (EMC-type)
 • (N)GRDGÖU-O (C)

Reeling cables

 • NSHTÖU 0,6/1 kV
 • böhmflex S (N)SHTÖU 0,6/1 kV
 • böhmflex PUR-R
 • (RTS) (N)SHTÖU-J 0,6/1 kV
 • (N)SHTÖU(SMK)-O/J 1 kV
 • YSLTÖ
 • YSLTÖ with LWL
 • NTSWÖU 1 – 30 kV
 • (N)TSCGEWÖU 3,6/6 kV – 18/30 kV (EMC-type)

Round cables with suspension element

 • PVC 2S
 • LYSLTK
 • YSLTK
 • KYSTY
 • KYSTUY
 • KYSTFUY
 • KYSSTUY
 • KYSTCY (EMC-type)
 • KYSTCUY (EMC-type)
 • KYSTFCUY (EMC-type)
 • YMHY-KT/YMHY-KST
 • STN-JZ/JB
 • STCN (EMC-type)

Heat-resistant cables

 • SID
 • SIF
 • H05SJ-K/A05SJ-K
 • SIF/GL
 • SIFZü
 • SIFZW
 • SIHF
 • SIF-Cu-SI (EMC-type}
 • SIHF-Cu-SI (EMC-type)
 • SIHFP
 • SIHF-GL-P
 • H05SS-F HAR silicone cable
 • SIF-PV/P low-voltage line
 • H05G-K/H07G-K

Stranded wires, Hook-up wires

 • LIY
 • LIFY
 • LIYV
 • YV
 • FLY
 • YV(ST)Y

Data cables

 • LIYY
 • LIYY pairs
 • LIYCY (EMC-type)
 • LIYCY-CY
 • LIYCY paarig (EMC-type)
 • YSLCY (EMC-type)
 • LIYCY-JZ/OZ/JB/OB (Auslauftype -> Nachfolger: YSLCY) (EMC-type}
 • LIYCY/EB-O/OZ/JZ (EMC-type)
 • LIYCY/EB paarig (EMC-type)
 • LI2YCYv (TP) (EMC-type)

Installations cable industry- E

 • JE-LIYY
 • JE-LIYCY (EMC-type)
 • JE-LIY(ST)Y
 • JE-Y(ST)Y
 • JE-Y(ST)YV
 • JE-Y(ST)YY/JE-Y(ST)2YY

Instrumentation cables

 • RD-Y(ST)Y
 • RD-Y(ST)YY
 • RE-2Y(ST)Y
 • RE-2Y(ST)Yv
 • RE-2Y(ST)Yv PiMF
 • {RE-2Y(ST)Yv-fl PiMF}
 • RE-2Y(C)Yv-fl
 • RE-2Y(ST)Yv-fl

Halogen-free cables

 • H05Z-U/H07Z-U
 • H05Z-K/H07Z-K
 • NHMH-J/O
 • NHXMH-J/O
 • NHXMH(ST)-J
 • HMH-C (EMC-type)
 • HMH/HMH-EB
 • H07ZZ-F
 • LIHH/LIH(ST)H
 • LIHCH (EMC-type)
 • LIHCH-PAAR (EMC-type)
 • LIHCH PIMF (EMC-type)
 • JE-LIHCH Bd SI (EMC-type)
 • J-H(ST)H BD/J-H(ST)H BMK
 • J-2Y(ST)H ST III
 • JE-H(ST)H BDSI u. BMK
 • JE-H(ST)H BD E30 u. BMK
 • JE-H(ST)H BD E90 u. BMK
 • JE-H(ST)H E30/E90 u. BMK
 • JE-H(ST)HQH E30
 • JE-H(ST)HQH E90
 • JE-H(ST)HQH E30/E90
 • N2XH-O/J
 • N2XCH (EMC-type}
 • NHXH E30
 • NHXCH E30 (EMC-type)
 • NHXH E90
 • NHXCH E90 (EMC-type)
 • NSHXAFö 1,8/3kV
 • NSHXAFö 3,6/6kV
 • FG16M16 0,6/1 kV multi
 • FG16M16 0,6/1 kV single L N PE

Installation cables

 • NYM
 • (N)YM(ST)
 • YR
 • NYIF-O/J

Industrial PVC-cables

 • H05V-U/H07V-U
 • H07V-R
 • H05V-K/H07V-K/X05V-K/X07V-K
 • X03VH-H/N03VH-H
 • H03VV-F
 • H03VVH2-F
 • H05VV-F/A05VV-F/X05VV-F
 • NYL/NYLY/Typ G/Typ F

Rubber-insulated cables

 • H05RR-F
 • H05RN-F
 • H07RN-F
 • H05RNH2-F
 • H01N2-D
 • H01N2-E
 • NSGAFöu 1,8/3kV
 • NSGAFöu 3,6/6kV
 • NSSHöu-O/J
 • NSSHöu/3E
 • NSSHöu/3ESt
 • NSSHöu/KON

Photovoltaic cables

 • Solar EN50618 H1Z2Z2-K 1/1 kV

Power cables 0,6/1 kV

 • NYY
 • NYY-JZ-RF
 • NYCY / EYCY (EMC-type)
 • NYCWY (EMC-type)
 • NAYY
 • NAYCWY (EMC-type)
 • (N)A(St)YY- O 0,6/1kV ALMGST

Medium voltage cables

 • NYFGY 3,3/6kV
 • N2XSY 6/10kV
 • N2XS2Y 6/10kV
 • N2XS(F)2Y 6/10kV
 • N2XSY 12/20kV
 • N2XS2Y 12/20kV
 • N2XS(F)2Y 12/20kV
 • N2XSY 18/30kV
 • N2XS2Y 18/30kV
 • N2XS(F)2Y 18/30kV
 • N2XSEY 6/10kV
 • NA2XSY 6/10kV
 • NA2XS2Y 6/10kV
 • NA2XS(F)2Y 6/10kV
 • NA2XSY 12/20kV
 • NA2XS2Y 12/20kV
 • NA2XS(F)2Y 12/20kV
 • NA2XSY 18/30kV
 • NA2XS2Y 18/30kV
 • NA2XS(F)2Y 18/30kV

Data cables LAN

 • FTP 100
 • FTP 100 duplex
 • SFTP 300
 • SFTP 300 duplex
 • SSTP 1000/23 CAT. 7+
 • SSTP 1000/23 PE
 • SSTP 1000/23 duplex CAT. 7+
 • SSTP 1200/23
 • SSTP 1200/23 duplex

Optical fibres

 • A/I-DQ(ZN)BH
 • A-DQ(ZN)B2Y

BUS cables

 • Profibus
 • EIB
 • EIB-H(ST)H
 • ASI Bus
 • Interbus
 • CAN Bus

{Schiffs- und Marinekabel}

 • {FM2XCH (NOFI) }
 • {FM2XCCH (NOFI)}
 • {FM2XCH-FFR (NOFI)}
 • {M2XCH 0,6/1 kV (NOFI)}
 • {M2XCH 0,6/1 kV (FI)}
 • {M2XCH-FFR 0,6/1 kV (NOFI)}
 • {M2XCH EMC 0,6/1 kV (NOFI)}
 • {M2XH 0,6/1 kV (NOFI)}
 • {M2XH 0,6/1 kV (FI)}
 • {M2XH-FFR 0,6/1 kV (NOFI)}

Cáp Điều Khiển BOHM KABEL YSLCY (EMC-type) | Chính hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

BOHM KABEL YSLCY (EMC-type)

Hãng sản xuất: BOHM KABEL
Xuất xứ: Germany

 • Tuân thủ RoHS
 • Vỏ bọc bên ngoài PVC, màu xám
 • Nhiệt độ tối thiểu, hoạt động di động -5 ° C đến +70 ° C 
 • Nhiệt độ tối thiểu, cài đặt cố định -40 ° C đến +70 ° C
 • Điện áp danh định Uo / U 300/500 V
 • Điện áp thử nghiệm 2000 V
Cáp Điều Khiển BOHM KABEL YSLCY (EMC-type) | Chính hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

Cáp Điều Khiển BOHM KABEL LIYCY paarig (EMC-type) | Chính Hãng – Chống Cháy – Giá Tốt Nhất

BOHM KABEL LIYCY paarig (EMC-type)

Hãng sản xuất: BOHM KABEL
Xuất xứ: Germany

 • Chống cháy. theo VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (tương đương với phương pháp thử nghiệm B của DIN VDE 0472-804)
 • Chống dầu
 • Tuân theo RoHS
 • Chuyển đổi linh hoạt và cáp điều khiển acc. sang DIN VDE 47100
 • Vỏ bọc bên ngoài PVC, màu xám
 • Phạm vi nhiệt độ tối thiểu, hoạt động di động -5°C đến +80°C
 • Phạm vi nhiệt độ tối thiểu, cài đặt cố định -40°C đến  +80°C 
 • Điện áp hoạt động 350 V
Cáp Điều Khiển BOHM KABEL LIYCY paarig (EMC-type) | Chính Hãng – Chống Cháy – Giá Tốt Nhất

Cáp Điều Khiển BOHM KABEL LIYCY-CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

BOHM KABEL LIYCY-CY

Hãng sản xuất: BOHM KABEL
Xuất xứ: Germany

 • Tuân theo RoHS
 • Cáp điều khiển và chuyển mạch linh hoạt có màng dây đồng chắn -tổng loại EMC xoắn đôi loại EMC
 • Vỏ bọc bên ngoài PVc, màu xám
 • Nhiệt độ tối thiểu, hoạt động di động -5°C đến +80°C
 • Nhiệt độ tối thiểu, cài đặt cố định -40°C đến +80°C
 • Điện áp danh định Uo / U 0,14 mm² = 350, ≥ 0,25 mm² = 500 V
 • Điện áp thử nghiệm Lõi / lõi = 1200, lõi / màn hình = 800 V
 • Điện áp hoạt động 350 V
Cáp Điều Khiển BOHM KABEL LIYCY-CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

Cáp Điều Khiển BOHM KABEL LIYCY (EMC-type) | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

BOHM KABEL LIYCY (EMC-type)

Hãng sản xuất: BOHM KABEL
Xuất xứ: Germany

 • Sàng lọc dây đồng bện , đóng hộp
 • Chống dầu
 • Tuân theo RoHS
 • Chuyển đổi linh hoạt và cáp điều khiển acc. sang DIN VDE 47100
 • Vỏ bọc bên ngoài PVC,màu xám
 • Nhiệt độ tối thiểu, hoạt động di động -5°C đến +80°C
 • Nhiệt độ tối thiểu, cài đặt cố định -40°C đến +80°C
 • Điện áp hoạt động 350 V
 • Điện áp danh định Uo / U 0,14 mm² = 350, ≥ 0,25 mm² = 500 V
 • Điện áp thử nghiệm Lõi / lõi = 1200, lõi / màn hình = 800 V
Cáp Điều Khiển BOHM KABEL LIYCY (EMC-type) | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

Cáp Điều Khiển BOHM KABEL LIYY pairs | Chính Hãng – Chống Cháy – Giá Tốt Nhất

BOHM KABEL LIYY pairs

Hãng sản xuất: BOHM KABEL
Xuất xứ: Germany

 • Chống cháy theo tiêu chuẩn IEC / EN 60332-1-2
 • Chống dầu
 • Tuân theo RoHS
 • Chuyển đổi linh hoạt và cáp điều khiển acc. sang DIN VDE 47100
 • Vỏ bọc bên ngoài PVC, màu xám
 • Phạm vi nhiệt độ tối thiểu, hoạt động di động -5 ° C
 • Phạm vi nhiệt độ tối đa, hoạt động di động +80 ° C
 • Phạm vi nhiệt độ tối thiểu, cài đặt cố định -30 ° C
 • Phạm vi nhiệt độ tối đa, cài đặt cố định +80 ° C
 • Điện áp danh định Uo / U 0,14 mm² = 350, ≥ 0,25 mm² = 500 V
 • Điện áp thử nghiệm 1200 0,25 = 1200, ≥ 0,34 mm² = 2000 V
Cáp Điều Khiển BOHM KABEL LIYY pairs | Chính Hãng – Chống Cháy – Giá Tốt Nhất

Cáp Điều Khiển BOHM KABEL LIYY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

BOHM KABEL LIYY

Hãng sản xuất: BOHM KABEL
Xuất xứ: Germany

 • Chống dầu
 • Tuân theo RoHS
 • Chuyển đổi linh hoạt và cáp điều khiển acc. sang DIN VDE 47100
 • Vỏ bọc bên ngoài PVC, màu xám
 • Phạm vi nhiệt độ tối thiểu, hoạt động di động -5 ° C
 • Phạm vi nhiệt độ tối đa, hoạt động di động +80 ° C
 • Phạm vi nhiệt độ tối thiểu, cài đặt cố định -40 ° C
 • Phạm vi nhiệt độ tối đa, cài đặt cố định +80 ° C
 • Điện áp danh định Uo / U 0,14 mm² = 350, ≥ 0,25 mm² = 500 V
 • Điện áp thử nghiệm 0,25 = 1200, ≥ 0,34 mm² = 2000 V
Cáp Điều Khiển BOHM KABEL LIYY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

Cáp BOHM KABEL 2XSL(ST)CHK-JB 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

BOHM KABEL 2XSL(ST)CHK-JB 0,6/1 kV

Hãng sản xuất: BOHM KABEL
Xuất xứ: Germany

 • Tuân theo RoHS
 • EMC
 • Chống tia cực tím
 • Không chứa halogen EN 60754
 • Chống cháy EN 60332-1-2; EN 60332-3-22
 • Phát thải khói thấp EN 61034
 • Vỏ bọc bên ngoài là hợp chất đặc biệt không chứa halogen, tự dập lửa và chống cháy (theo EN 60332-1-2, EN 60332-3-22, IEC 60332-3-22 Cat. A), chống tia cực tím
 • Vỏ ngoài màu đen
 • Nhiệt độ tối thiểu, cài đặt cố định -40°C đến +90°C
 • Nhiệt độ hoạt động ở dây dẫn tối đa. +90°C đến +250°C 
 • Điện áp danh định Uo / U 0,6 / 1 kV
 • Điện áp thử nghiệm 4000 V
Cáp BOHM KABEL 2XSL(ST)CHK-JB 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp BOHM KABEL 2XSL(ST)CHK-JB 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp BOHM KABEL 2XSL(ST)CHK-JB 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp BOHM KABEL 2XSL(ST)CHK-JB 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp BOHM KABEL 2XSL(ST)CHK-JB 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

Cáp BOHM KABEL 2YSLCY-J 0,6/1 kV (EMC-type) | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

BOHM KABEL 2YSLCY-J 0,6/1 kV (EMC-type) 

Hãng sản xuất: BOHM KABEL
Xuất xứ: Germany

 • Tuân theo RoHS
 • Sàng lọc lá nhựa nhiều lớp nhôm, bện hộp đồng mạ thiếc 
 • Cáp cung cấp điện động cơ hai màn trong suốt
 • Vỏ bọc bên ngoài PVC-mix YM2
 • Màu vỏ ngoài trong suốt hoặc trong suốt / cam
 • Nhiệt độ tối thiểu, hoạt động di động -5 ° C đến +70 ° C
 • Nhiệt độ tối thiểu, cài đặt cố định -40 ° C đến +70 ° C 
 • Điện áp danh định Uo / U 600/1000 V
 • Điện áp thử nghiệm 4000 V
Cáp BOHM KABEL 2YSLCY-J 0,6/1 kV (EMC-type) | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

Cáp Điều Khiển BOHM KABEL YSLYAY | | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

SY / YSLYSY / YSLYQY / YSLYAY

Hãng sản xuất: BOHM KABEL
Xuất xứ: Germany

 • chống dầu
 • Tuân thủ RoHS
 • Screening: Bện lưới thép mạ thiếc
 • Vỏ bọc bên ngoài PVC
 • Điện áp danh định Uo / U 300/500 V
 • Phạm vi nhiệt độ hoạt động di động -5 ° C đến +80 ° C
  Phạm vi nhiệt độ cài đặt cố định -40 ° C đến +80 ° C
Cáp Điều Khiển BOHM KABEL YSLYAY | | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển BOHM KABEL YSLYAY | | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp BOHM KABEL YSLYCY 0,6/1 kV (EMC-type) | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

YSLYCY 0,6/1 kV (EMC-type)

Hãng sản xuất: BOHM KABEL
Xuất xứ: Germany

 • Tuân thủ RoHS
 • Chống cháy IEC 60332-1
 • Chống tia cực tím
 • Chống nhiễu lưới đồng mạ thiếc
 • Vỏ ngoài PVC, màu đen
 • Điện áp danh định Uo / U 0,6 / 1 kV
 • Phạm vi nhiệt độ -30°C đến +70°C
Cáp BOHM KABEL YSLYCY 0,6/1 kV (EMC-type) | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp BOHM KABEL YSLYCY 0,6/1 kV (EMC-type) | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp BOHM KABEL YSLYCY 0,6/1 kV (EMC-type) | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

CÁP ĐIỀU KHIỂN BOHM KABEL 2YSLCYK-J 0.6/1 kV (EMC-type) | Chính Hãng – Motor Power – Giá Tốt Nhất

BOHM KABEL 2YSLCYK-J 0.6/1 kV (EMC-type)

Hãng sản xuất: BOHM KABEL
Xuất xứ: Germany

 • Tuân theo RoHS
 • Sàng lọc chống nhiễu lưới đồng mạ thiếc
 • Chống tia cực tím
 • Vỏ bọc bên ngoài PVC, mầu đen
 • Điện áp danh định Uo / U 600/1000 V
 • Nhiệt độ tối thiểu, hoạt động di động -5 ° C đến +70 ° C
 • Nhiệt độ tối thiểu, cài đặt cố định -40 ° C đến +80 ° C

CÁP ĐIỀU KHIỂN BOHM KABEL 2YSLCYK-J 0.6/1 kV (EMC-type) | Chính Hãng – Motor Power – Giá Tốt Nhất

CÁP ĐIỀU KHIỂN BOHM KABEL YSLY-JZ / YSLY-OZ / YSLY-JB / YSLY-OB | Chính Hãng – Giá tốt nhất

BOHM KABEL YSLY-JZ / YSLY-OZ / YSLY-JB / YSLY-OB

Hãng sản xuất: BOHM KABEL
Xuất xứ: Germany

 • Chống cháy. theo VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (tương đương với phương pháp thử nghiệm B của DIN VDE 0472-804)
 • Chống dầu
 • Tuân thủ RoHS
 • Vỏ bọc bên ngoài PVC
 • Điện áp : 300/500 V
 • Phạm vi nhiệt độ lắp đặt chuyển động -5°C đến +80°C
 • Phạm vi nhiệt độ lắp đặt cố định -40°C đến +80°C
CÁP ĐIỀU KHIỂN BOHM KABEL YSLY-JZ / YSLY-OZ / YSLY-JB / YSLY-OB | Chính Hãng – Giá tốt nhất