Địa chỉ mua bán, tổng kho, nhà nhập khẩu, phân phối, bán lẻ dây cáp Prysmian & Draka chính hãng tại Việt Nam.

Dẫn đầu thị trường thế giới Tập đoàn Prysmian là công ty hàng đầu thế giới về cáp và hệ thống điện, viễn thông. Với gần 140 năm kinh nghiệm, doanh thu hơn 11 tỷ euro và khoảng 29.000 nhân viên tại hơn 50 quốc gia và 112 địa điểm hoạt động, Tập đoàn có vị trí vững chắc trên thị trường công nghệ cao và cung cấp nhiều loại sản phẩm, dịch vụ, công nghệ và chuyên gia. Trong lĩnh vực năng lượng, Tập đoàn Prysmian hoạt động trong lĩnh vực cáp và hệ thống ngầm, cáp đặc biệt cho các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau, cáp trung thế và hạ thế cho ngành xây dựng và cơ sở hạ tầng. Đối với lĩnh vực viễn thông, tập đoàn này sản xuất dây cáp và phụ kiện cho ngành truyền giọng nói, video và dữ liệu, đồng thời cung cấp nhiều loại cáp quang cũng như hệ thống kết nối. Prysmian là một công ty được niêm yết tại Milan và được niêm yết trên Chỉ số FTSE MIB.

Giải pháp đa phương tiện
Đơn vị kinh doanh Giải pháp Đa phương tiện của chúng tôi sản xuất và bán cáp quang, cáp đồng trục và cáp đồng. Từ dây cáp cho các hãng phim và TV cũng như truyền thông diện rộng cho mạng lưới đường sắt và trong đường hầm đến tín hiệu đèn, bộ truyền động chuyển mạch và truyền thông di động, chúng tôi tập trung vào đổi mới để đặt nền móng cho các giải pháp truyền thông trong tương lai ngày nay. Mặc dù ngày nay mọi người đều sử dụng điện thoại di động, nhưng phần lớn các ứng dụng vẫn chạy trên cơ sở hạ tầng có dây.

CÁP TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

Category 5e

 • UC300 24 Cat.5e U/UTP 4P PVC Eca
 • UC300 24 Cat.5e U/UTP 4P LSHF Eca
 • UC300 24 Cat.5e U/UTP 2X4P PVC Eca
 • UC300 24 Cat.5e U/UTP 2X4P LSHF Eca
 • UC300 24 Cat.5e U/UTP 4P LSHF Dca
 • UC300 S24 Cat.5e F/UTP 4P LSHF Eca
 • UC300 S24 Cat.5e F/UTP 4P LSHF Dca
 • UC300 S24 Cat.5e F/UTP 4P LSHF Dca
 • UC300 S24 Cat.5e F/UTP 2X4P PVC Eca
 • UC300 S24 Cat.5e F/UTP 4P PVC Eca
 • UC300 S24 Cat.5e F/UTP 4P LSHF Eca
 • UC300 C5E F/UTP 4P LSHF/LSHFFR Cca
 • UC300 S24 Cat.5e F/UTP 2X4P LSHF Eca
 • UC300 S24 Cat.5e F/UTP 2X4P LSHF Dca
 • UC300 HS24 Cat.5e SF/UTP 4P LSHF Dca
 • UC300 HS24 Cat.5e SF/UTP 4P LSHF Eca
 • UC300 HS24 Cat.5e SF/UTP 2X4P LSHF Eca
 • UC300 24 Cat. 5e U/UTP LSHF Cca

Category 6

 • UC400 23 Cat.6 U/UTP 4P D65 LSHF-FR B2ca
 • UC400 23 Cat.6 U/UTP 4P D64 LSHF-FR Cca
 • UC400 Cat.6 U/UTP HD 4P PVC Eca
 • UC400 Cat.6 U/UTP HD 4P LSHF Eca
 • UC400 Cat.6 U/UTP HD 4P LSHF Dca
 • UC400 Cat.6 U/UTP HD 2X4P BU LSHF Eca
 • UC400 S23 Cat.6 U/FTP 4P PVC Eca
 • UC400 S23 Cat.6 U/FTP 4P LSHF Dca
 • UC400 S23 Cat.6 U/FTP 2X4P LSHF Dca
 • UC400 HS23 Cat.6 S/FTP 4P LSHF Eca
 • UC400 HS23 Cat.6 S/FTP 4P LSHF-FR Dca
 • UC400 HS23 Cat.6 S/FTP 2X4P LSHF Eca
 • UC400 S23 Cat.6 U/FTP 4P LSHF-FR Cca
 • UC400 23 Cat.6 U/UTP 2X4P LSHF Eca

Category 6A

 • UC500 23 Cat.6A U/UTP Z1S 4P LSHF Eca
 • UC500 23 Cat.6A U/UTP Z1S 4P LSHF-FR Dca
 • UC500 Cat.6A U/UTP Z1S 4P LSHF-FR Cca
 • UC500 S23 Cat.6A U/FTP 4P LSHF Dca
 • UC500 S23 Cat.6A U/FTP 2X4P LSHF Dca
 • UC500 AS 23 Cat.6A F/FTP 4P LSHF Dca
 • UC500 AS 23 Cat.6A F/FTP 2X4P LSHF-FR Cca
 • UC500 AS 23 Cat.6A F/FTP 2X4P LSHF Dca
 • UC500 AS 23 Cat.6A F/FTP 2X4P LSHF Eca
 • UC500 AS23 Cat.6A F/FTP 4P LSHF Eca
 • UC500 AS23 Cat.6A F/FTP 4P B2ca s1a d1 a1
 • UC500 AS23 Cat.6A F/FTP 4P Cca S1D1A1
 • UC500 HS23 Cat.6A S/FTP 4P LSHF Eca
 • UC500 S23 Cat.6A U/FTP 4P LSHF-FR B2ca
 • UC500 S23 Cat.6A U/FTP 4P LSHF-FR Cca

Category 7

 • UC900 HS23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF Eca
 • UC900 HS23 Cat.7 S/FTP 2X4P LSHF Eca
 • UC900 HS23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF Dca
 • UC900 HS23 Cat.7 S/FTP 2X4P LSHF Dca
 • UC900 SS23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-FR Cca
 • UC900 SS23 Cat.7 S/FTP 2X4P LSHF-FR Cca
 • UC900 SS23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-FR B2ca
 • UC LR 10GBIT S/FTP 4P LSHF-FR B2ca
 • UC LR 10GBIT S/FTP 4P LSHF-FR Dca

Category 7A

 • UC1200 SS23 Cat.7A S/FTP 4P LSHF-FR B2ca
 • UC1200 SS23 Cat.7A S/FTP 4P LSHF-FR Cca
 • UC1200 SS23 Cat.7A S/FTP 2X4P LSHF-FR Dca
 • UC1200 SS23 Cat.7A S/FTP 4P LSHF-FR Dca
 • UC1500 HS22 Cat.7A S/FTP 2x4P LSHF Dca
 • UC1500 HS22 Cat.7A S/FTP 4P LSHF Dca
 • UC1500 SS22 Cat.7A S/FTP 4P LSHF-FR B2ca
 • UC1500 SS22 Cat.7A S/FTP 4P LSHF-FR Dca
 • UC1500 SS22 Cat.7A S/FTP 2X4P LSHF-FR Dca
 • UC1500 SS22 Cat.7A S/FTP 4P LSHF-FR Cca
 • UC MM 1500 SS23 6F S/FTP 4P LSHF-FR Dca
 • UC MM 1500 SS22 6F S/FTP 4P LSHF-FR Dca
 • UC1200 HS23 Cat.7A S/FTP 4P LSHF Dca
 • UC1200 HS23 Cat.7A S/FTP 2X4P LSHF Dca

Category 8

 • UC FUTURE C22 Cat8.2 S/FTP 4P LSHF-FR Cca
 • UC FUTURE C22 C8.2 S/FTP 4P LSHF-FR Dca

COPPER PATCH CABLES

 • UC300 S26 Cat.5e F/UTPp 4P PVC
 • UC300 S26 Cat.5e F/UTPp 4P LSHF
 • UC300 HS26 Cat.5e SF/UTPp 4P PVC
 • UC300 HS26 Cat.5e SF/UTPp 4P LSHF
 • UC400 26 Cat.6 U/UTPp 4P PVC
 • UC400 26 Cat.6 U/UTPp 4P LSHF
 • UC400 S27 Cat.6 U/FTPp 4P LSHF
 • UC400 S27 Cat.6 U/FTPp 4P LSHF
 • UC500 S27 Cat.6A U/FTPp 4P LSHF Eca
 • UC900 SS27 Cat.7 S/FTPp 4P LSHF Eca
 • UC900 SS26 Cat.7 S/FTPp 4P LSHF Eca
 • UCF C26/7 Cat8.2 S/FTPp 4P LSHF Eca

COPPER DATACENTRE CABLES

 • UC FUTURE C23 Cat.7 S/FTP 8X4P LSHF Eca
 • UC FUTURE C23 Cat.7 S/FTP 24P LSHF-FR Dca
 • UC FUTURE CZD 26 Cat.7 S/FTP 24P LSHF-FR Dca
 • UC FUTURE CZD 26 Cat.7 S/FTP 6X4P LSHF Eca
 • UC FUTURE C23 Cat.7 S/FTP 6X4P LSHF-FR Cca
 • UC FUTURE C23 Cat.7 S/FTP 6X4P LSHF Eca

COPPER OUTDOOR DATA CABLES

 • UC LR 10GBIT S/FTP 4P PE
 • UC1500 SS22 C7A S/FTP 4P PE
 • UC900 OUTDOOR SS23 Cat.7 S/FTP 4P PE
 • UC900 SS23 Cat.7 S/FTP 4P (L)H BK Dca
 • UC900 SS23 Cat.7 S/FTP 4P (L)H BK Eca
 • UC900 OUTDOOR HS23 Cat.7 S/FTP 4P PE
 • UC500 OUTDOOR Cat.6A U/FTP PE
 • UC400 OUTDOOR S23 Cat.6 U/FTP 4P PE
 • UC400 OUTDOOR 23 Cat.6 U/UTP 4P PE
 • UC300 S24 Cat.5e F/UTP 4P PE
 • UC300 S24 Cat.5E F/UTP 4P PE BK

FIBRE OPTIC DATA CABLES

FIBRE OPTIC INDOOR CABLES

 • D01c: UC FIBRE I T LSHF-FR Cca ES9 2.8
 • D01d: UC FIBRE I T LSHF-FR Dca ES9 3.0
 • D02b: UC FIBRE I DI LSHF-FR Dca ES9
 • D03b: UC FIBRE I B LSHF-FR Dca ES9 2.0
 • D04c: UC FIBRE I S LSHF-FR Cca ES9 2.8
 • D06b: UC FIBRE I DI LSHF-FR B2ca ES9 3.5
 • D07a: UC FIBRE I T LSHF-FR Dca ES9 2.8
 • D10c: UC FIBRE I FL LSHF-FR Dca ES9 2.0
 • D10d: UC FIBRE I S LSHF-FR B2ca ES9 2.0
 • D10e: UC FIBRE I T LSHF-FR B2ca ES9 2.0
 • D10f: UC FIBRE I FL LSHF-FR Dca ES9 2.0
 • D05b: UC FIBRE I T LSHF-FR T 1.6
 • D17a: UC FIBRE I T LSHF-FR ES9 1.8
 • D19a: UC FIBRE I T LSHF-FR Dca LS9 3.0
 • D21a: UC FIBRE I FL N LSHF-FR Dca LS9 2.0
 • D23: UC FIBRE I B LSHF-FR 2.1 2
 • D24: UC FIBRE I B LSHF-FR Dca ES9 2.1
 • D25a: UC FIBRE I B LSHF Dca LS9 2.0
 • D26: UC FIBRE S LSHF LS9 0.9
 • D29: UC FIBRE S LSHF ES9 0.9
 • D32: UC FIBRE I B LSHF-FR Cca ES9 2.0
 • D35: UC FIBRE S LSHF PS9 0.9
 • D38: UC FIBRE I/O DI LSHF-FR B2ca ES9 3.5
 • D39: UC FIBRE I DI LSHF-FR Cca ES9
 • D40: UC FIBRE I B LSHF-FR ES6 1.6
 • D43: UC FIBRE I FL LSHF-FR Cca ES9 2.8

FO INDOOR OUTDOOR CABLES

 • E07a: UC FIBRE I/O CT CST LSHF Eca 3.0kN
 • E10a: UC FIBRE I/O CT LSHF Eca 3.0kN
 • E14a: UC FIBRE I/O CT LSHF Eca 2.0kN
 • E18: UC FIBRE I/O CT2 LSHF Eca 3.0kN
 • E19: UC FIBRE I/O CT CST LSHF-FR B2ca 3.0kN
 • E20: UC FIBRE I/O CT LSHF-FR Dca 3.0kN
 • E21: UC FIBRE I/O CT CST LSHF-FR Dca 3.0kN
 • E22: UC FIBRE I/O CT LSHF-FR Cca 3.0 kN
 • E23: UC FIBRE I/O CT2 LSHF-FR Dca 3.0kN
 • E25: UC FIBRE I/O CT LSHF-FR B2ca 3.0kN
 • E28: UC FIBRE I/O CT LSHF-FR Dca 2.0kN
 • E29: UC FIBRE I/O CT LSHF-FR Cca 2.0KN
 • D09a: UC FIBRE I/O DI CST LSHF Eca ES9
 • D11a: UC FIBRE I/O DI LSHF Eca ES9
 • D12b: UC FIBRE I/O DI LSHF Eca ES9
 • D15a: UC FIBRE I/O DI LSHF-FR Dca ES9
 • D16a: UC FIBRE I/O DI LSHF-FR Eca ES9
 • D22: UC FIBRE I/O B LSHF LS9 2.7
 • D31: UC FIBRE I/O DI LSHF-FR B2ca ES9
 • D33: UC FIBRE I/O DI LSHF-FR Dca ES9
 • D34: UC FIBRE I/O DI LSHF-FR Cca ES9
 • D36: UC FIBRE I/O DI LSHF-FR Cca ES9
 • D37: UC FIBRE I/O DI LSHF-FR B2ca ES9
 • N01a: UC FIBRE I/O ST LSHF Eca 1.8 kN
 • N02a: UC FIBRE I/O ST LSHF Eca 6.0kN
 • N05a: UC FIBRE I/O ST LSHF Eca 5 kN
 • N08a: UC FIBRE I/O ST LSHF-FR Dca 5KN
 • N09a: UC FIBRE I/O ST LSHF-FR B2ca 5kN
 • N10a: UC FIBRE I/O ST LSHF-FR Cca 1.8kN
 • N11a: UC FIBRE I/O ST LSHF-FR B2ca 1.8 kN
 • N13a: UC FIBRE I/O ST LSHF-FR B2ca 9.0KN
 • N14a: UC FIBRE I/O ST LSHF-FR Cca 5.0KN
 • N15a: UC FIBRE I/O ST LSHF-FR Cca 9.0KN
 • N12a: UC FIBRE I/O ST LSHF-FR Dca 1.8 kN
 • I12: UC FIBRE I/O ST CST LSHF Eca 1.8kN
 • I13: UC FIBRE I/O ST CST LSHF-FR Dca 1.8kN
 • I14a: UC FIBRE I/O ST CST LSHF-FR B2ca
 • I16a: UC FIBRE I/O ST CST LSHF-FR Cca
 • I102: UC FIBRE I/O CT D SWA 09 LSHF Eca
 • R01: UC FIBRE I/O CT CST LSHF-FR CI 3.0kN
 • R02: UC FIBRE I/O CT CST LSHF-FR CI B2ca 3.0kN
 • Firetuf™ OFC-UT-CST: Fire Resistant Armoured Central Tube Cable
 • Firetuf™ OFC-UT-NM: Fire Resistant Central Tube Cable
 • Firetuf™ OFC-LT-NM: Fire Resistant Loose Tube Cable
 • Firetuf™ OFC-LT-CST: Fire Resistant Armoured Loose Tube Cable
 • Firetuf™ OFC-LT-SWA: Fire Resistant Loose Tube Cable

FO OUTDOOR CABLES

 • E06a: UC FIBRE O CT CST PE 3.0kN
 • E08a: UC FIBRE O CT PE 3.0kN
 • E09a: UC FIBRE O CT PE 4.0kN
 • E13a: UC FIBRE O CT PE PA
 • E16a: UC FIBRE O CT PE 2.0kN
 • E27: UC FIBRE O CT2 PE 3kN
 • H07a: UC FIBRE O ST PE 9.0 kN
 • H08a: UC FIBRE O ST PE 5.0 kN
 • H09: UC FIBRE O ST PE 2.8 kN
 • H10: UC FIBRE O ST PE PE 2.5kN
 • F07a: UCFIBRE O ST PE 1.8kN
 • G07c: UC FIBRE O ST PE PA 1.8 kN
 • I11a: UC FIBRE O ST CST PE 1.8kN
 • I17: UC FIBRE O ST CST PE 1.8kN
 • I105: UCFIBRE O ST SWA PE 6kN

FIBRE OPTIC DATACENTRE CABLES

 • M02: UC FUTURE FO I LBP DI LSHF-FR
 • M03: UC FUTURE FO I LBP DI N LSHF-FR
 • M05: UC FUTURE I FS LSHF-FR
 • M06: UC FUTURE FO I B3S LSHF-FR Cca
 • M09: UC FUTURE FO I LBP LSHF-FR B2ca
 • M10: UC FUTURE FO I LBP M10 LSHF-FR Cca
 • M11: UC FUTURE I FS LSHF-FR B2
 • M12: UC FUTURE FO I LBP LSHF-FR B2ca
 • M13: UC FUTURE FO I LBP LSHF-FR Cca
 • M14: UC FUTURE FO I B2S M14 LSHF-FR Cca
 • M15a: UC FUTURE FO I LBP M15a LSHF
 • M16: UCFUTURE FO I B35S M16 LSHF-FR Cca
 • M17: UC FUTURE I FX LSHF-FR
 • M20: UCFUTURE FO I B35S LSHF-FR B2 24fo
 • M21: UCFUTURE I LBP DI LSHF-FR 2.0

HOME CABLES

FTTH OPTICAL CABLES

 • UC HOME FIBRE IDROP 900 I-VH Dca
 • UC HOME FIBRE IDROP 250 BLOW BBXS LSZH-FR B2ca
 • UC HOME FIBRE IDROP 250 FLEX BBXS LSZH-FR B2ca

CATV CABLES

 • COAX4 CT 22 A FRNC
 • COAX11 AD 08 E PVC
 • COAX15 AD 06 S FRNC
 • COAX10 TRISHIELD A+ FRNC Eca
 • COAX10 TRISHIELD FRNC
 • COAX6 CT 15 A FRNC
 • COAX9 AD 11 S FRNC
 • COAX11 AD 08 A PVC
 • COAX11 AD 08 S FRNC
 • COAX10 AD 10 S AL

HOME DATA CABLES

 • UC HOME SS22 Cat.7A S/FTP 4P LSHF Dca
 • UC HOME SS26 Cat.7 S/FTP 4P LSHF Dca
 • UC HOME SS26 Cat.7 S/FTP 2X4P LSHF Dca
 • UCHOME COAX10 TRISHIELD A+ / UC900 HS23 4P / 4XSMBBXS LSHF
 • UCHOME SS26 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-FR Cca s1a d1 a1
 • UCFUTURE COMPACTZD26 CAT7 S/FTP 4P LSHF I/O Dca

INDUSTRIAL COMMUNICATION CABLES

 • ICS IE FC INST 2x2xAWG22/1 Cat 5e PVC
 • UC900 SS27 Cat.7 S/FTPp 4P PUR
 • ICS S1NGLE PLUS PVC

ICS RS485 CABLES

ICS BUS CABLES

 • Li-2YCH 2P 0.22mm²
 • Li-09YCH 1P 0.35mm²

ICS HYBRID CABLES

STUDIO / BROADCAST CABLES

Video cable

 • ULTRA HD PRO 50 UHD
 • ULTRA HD PRO 150 UHD
 • HD PRO 0.6/2.8AF LSHF
 • HD PRO FLEX 1.0L/4.8DZ
 • 1.2L/4.8DZ DMC FLEX PUR HDTV
 • 0.6/2.8AF S FRNC-C HDTV
 • 0.8/3.7AF PVC HDTV
 • 1.0/4.8AF 75 OHM HDTV PVC
 • 1.4/6.6AF PVC VT 75 OHM HDTV
 • 1.4/6.6AF FRNC-C HDTV
 • 0.8L/3.7DZ PVC/RUBBER HDTV
 • 1.0/4.8AF FRNC-C HDTV
 • 1.0/4.8AF PVC 75 OHM HDTV
 • 0.41/1.9AF FRNC-C
 • HD PRO 0.8/3.7AF LSHF
 • HD PRO 1.0/4.8AF LSHF
 • HD PRO 1.0/4.8AF LSHF-FR
 • 0.8/3.7AF FRNC-C HDTV

AUDIO CABLES

 • 60013618 AC10 SS 23/1 4P FRNC-C
 • 60013604 AC10 SS 23/1 1P FRNC-C
 • 60013616 AC10 SS 23/1 2P FRNC-C
 • 60013602 AC10 SS23/1 8P FRNC-C
 • 60029130 AC10 SS23/1 8P FRNC-C
 • 60013613 AC10 SS 23/1 10P FRNC-C
 • 60013614 AC10 SS 23/1 12P FRNC-C
 • 60061330 AC10 SS 23/1 24P FRNC-C

CAMERA CABLES

MUSIC INDUSTRY CABLES

 • SPEAKER 1.5, LIF-HH NX1.5 SQMM LSHF-FR
 • SPEAKER 2.5, LIF-HH NX2.5 SQMM LSHF-FR
 • SPEAKER 4.0, LIF-HH NX4.0 SQMM LSHF-FR
 • SPEAKER 2.5, LIF-YY NX2.5 SQMM
 • SPEAKER 4.0, LIF-YY NX4.0 SQMM

SHIP CABLES

SHIP DATA CABLES

 • TOUGHCAT 7S LSHF-FR 4X2/0.56
 • TOUGHCAT MUD Cat.7S 4X2/0.56
 • ICS IE TOUGHCAT 5E
 • ICS IE TOUGHCAT 7

SHIP FO-CABLES

 • OCEANLINE DISTRIBUTION CABLE DI LSHF-FR ES9
 • OCEANLINE BREAKOUT CABLE LSHF-FR ES9 2.0

SHIP COAX-CABLES

 • RG213 2.25S/7.25 LSHF
 • RG214 2.25S/7.25 LSHF
 • RG223 MIL-C-17G FRNC

”MXOL1X2X1.5MM2” Cáp Chống Cháy Draka 500V 1X2X1.5MM2 BSEN 50288-7 | IEC 60332-3-22 | IEC 60331-21 | SS299-1/BS6387 Cat.C | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

Draka Shielded Fire Resistant 1x2x1.5mm2

 • Hãng Sản Xuất: Draka
 • Xuất xứ thương hiệu: Italy (Ý)
 • Mã hàng: MXOL1X2X1.5MM2
 • Số cặp/ No. of Pair: 1 cặp # 2 lõi/ 1 pair # 2 cores/ 1 đôi # 2 sợi x 1.5mm2
 • Ruột dẫn (CU): Ruột dẫn bằng đồng hình tròn bện trơn, Class 2, bọc Mica glass tape
 • Chống nhiễu Băng polyester có lớp nền bằng nhôm chồng lên nhau 30% khi tiếp xúc với dây thoát nhiễu đã ủ mạ thiếc 0,5mm2 (16/0,20mm), sau đó là băng polyester quấn trên băng sàng lọc
 • Điện áp: 300/500V
 • Vỏ ngoài (LSHF): Hợp chất không chứa halogen ít khói. Vỏ mầu cam
 • Nhiệt độ: -20°C to 90°C
”MXOL1X2X1.5MM2” Cáp Chống Cháy Draka 500V 1X2X1.5MM2 BSEN 50288-7 | IEC 60332-3-22 | IEC 60331-21 | SS299-1/BS6387 Cat.C | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất”MXOL1X2X1.5MM2” Cáp Chống Cháy Draka 500V 1X2X1.5MM2 BSEN 50288-7 | IEC 60332-3-22 | IEC 60331-21 | SS299-1/BS6387 Cat.C | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất”MXOL1X2X1.5MM2” Cáp Chống Cháy Draka 500V 1X2X1.5MM2 BSEN 50288-7 | IEC 60332-3-22 | IEC 60331-21 | SS299-1/BS6387 Cat.C | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

” EIB2P0.8L-GN ” Cáp Tín Hiệu Draka EIB / KNX BUS Cable 2Pr x 0.8mm BC Shielded LSZH GREEN | Chính Hãng – Halogen free – Giá Tốt Nhất

Draka EIB/KNX BUS 2PR x 0.8mm LSZH

 • Hãng Sản Xuất: Draka
 • Xuất xứ thương hiệu: Italy (Ý)
 • Mã hàng: EIB2P0.8L-GN
 • BUS | FIELDBUS cables for building automation / XE BUÝT | Cáp FIELDBUS cho tự động hóa tòa nhà
 • Để sử dụng trong nhà
 • Sử dụng cho hệ thống EIB/KNX, trong lĩnh vực tự động hóa tòa nhà thông minh, biệt thự, chung cư cao cấp (ví dụ: thiết bị phát hiện chuyển động, chiếu sáng, sưởi ấm/điều hòa không khí/thông gió, hệ thống ghi thời gian, rèm, v.v.) cũng như cáp đo lường và điều khiển trong lắp đặt điện
 • Tiêu chuẩn theo KNX-Spec.: EN 50090-2-1 & EN 50090-2-2
 • Cáp Draka EIB/KNX được thử nghiệm với điện áp thử nghiệm tăng lên (4 kV) Cáp có thể được đặt mà không hạn chế cáp nguồn bên cạnh hoặc chạm vào chúng.
 • Che chắn tuân thủ EMC
 • Vật liệu dây dẫn: dây đồng trần Ø 0,8 mm (Solid)
 • Chống nhiễu Alu-lamin. lá polyester, với dây thoát nhiễu đồng 0.71 mm Ø (Solid)
 • Vỏ bọc bên ngoài: LSZH không chứa halogen, Mầu Xanh lục RAL 6018 (GN)
 • Điện áp định mức: 300 V (không dùng cho mục đích điện áp cao)
 • Kiểm tra điện áp: Lõi/vỏ bọc: 4 kV
 • Điều hành. nhiệt độ. cố định tối thiểu/tối đa: – 25°C / +70°C
” EIB2P0.8L-GN ” Cáp Tín Hiệu Draka EIB / KNX BUS Cable 2Pr x 0.8mm BC Shielded LSZH GREEN | Chính Hãng – Halogen free – Giá Tốt Nhất” EIB2P0.8L-GN ” Cáp Tín Hiệu Draka EIB / KNX BUS Cable 2Pr x 0.8mm BC Shielded LSZH GREEN | Chính Hãng – Halogen free – Giá Tốt Nhất” EIB2P0.8L-GN ” Cáp Tín Hiệu Draka EIB / KNX BUS Cable 2Pr x 0.8mm BC Shielded LSZH GREEN | Chính Hãng – Halogen free – Giá Tốt Nhất

” EIB1P0.8L-GN ” Cáp Tín Hiệu Draka EIB / KNX BUS Cable 1Pr x 0.8mm BC Shielded LSZH GREEN | Chính Hãng – Halogen free – Giá Tốt Nhất

Draka EIB/KNX BUS 1PR x 0.8mm LSZH

 • Hãng Sản Xuất: Draka
 • Xuất xứ thương hiệu: Italy (Ý)
 • Mã hàng: EIB1P0.8L-GN
 • BUS | FIELDBUS cables for building automation / XE BUÝT | Cáp FIELDBUS cho tự động hóa tòa nhà
 • Để sử dụng trong nhà
 • Sử dụng cho hệ thống EIB/KNX, trong lĩnh vực tự động hóa tòa nhà thông minh, biệt thự, chung cư cao cấp (ví dụ: thiết bị phát hiện chuyển động, chiếu sáng, sưởi ấm/điều hòa không khí/thông gió, hệ thống ghi thời gian, rèm, v.v.) cũng như cáp đo lường và điều khiển trong lắp đặt điện
 • Tiêu chuẩn theo KNX-Spec.: EN 50090-2-1 & EN 50090-2-2
 • Cáp Draka EIB/KNX được thử nghiệm với điện áp thử nghiệm tăng lên (4 kV) Cáp có thể được đặt mà không hạn chế cáp nguồn bên cạnh hoặc chạm vào chúng.
 • Che chắn tuân thủ EMC
 • Vật liệu dây dẫn: dây đồng trần Ø 0,8 mm (Solid)
 • Chống nhiễu Alu-lamin. lá polyester, với dây thoát nhiễu đồng 0.71 mm Ø (Solid)
 • Vỏ bọc bên ngoài: LSZH không chứa halogen, Mầu Xanh lục RAL 6018 (GN)
 • Điện áp định mức: 300 V (không dùng cho mục đích điện áp cao)
 • Kiểm tra điện áp: Lõi/vỏ bọc: 4 kV
 • Điều hành. nhiệt độ. cố định tối thiểu/tối đa: – 25°C / +70°C
” EIB1P0.8L-GN ” Cáp Tín Hiệu Draka EIB / KNX BUS Cable 1Pr x 0.8mm BC Shielded LSZH GREEN | Chính Hãng – Halogen free – Giá Tốt Nhất” EIB1P0.8L-GN ” Cáp Tín Hiệu Draka EIB / KNX BUS Cable 1Pr x 0.8mm BC Shielded LSZH GREEN | Chính Hãng – Halogen free – Giá Tốt Nhất” EIB1P0.8L-GN ” Cáp Tín Hiệu Draka EIB / KNX BUS Cable 1Pr x 0.8mm BC Shielded LSZH GREEN | Chính Hãng – Halogen free – Giá Tốt Nhất