La Triveneta Cavi – LTC/ Italy Kể từ năm 1965 đã là một trong những công ty quan trọng nhất tại thị trường Châu Âu về sản xuất cáp điện hạ thế và trung thế cho ngành công nghiệp, gia dụng, phân phối năng lượng và
công nghệ tái tạo.
Doanh thu không ngừng tăng trưởng và chính sách đầu tư vào quá trình nghiên cứu và sản xuất đảm bảo cho khách hàng sự cải tiến liên tục về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và chủng loại dây cáp điện ngày càng hoàn thiện. Với sự hiện diện vững chắc tại hơn 25 quốc gia trên thế giới, tập đoàn LTC sử dụng khoảng 600 nhân viên được chia thành 5 văn phòng với tổng diện tích khoảng 160.000 m2, một nửa trong số đó có mái che.

La Triveneta Cavi phát triển hơn 100.000 tấn sản phẩm tại bốn Đơn vị Sản xuất, được hỗ trợ bởi Đơn vị Hậu cần.

Trong Đơn vị sản xuất 1, cáp để phân phối điện, tín hiệu và điều khiển được sản xuất, được cách điện bằng vật liệu nhựa nhiệt dẻo, polyolefin và cách điện đặc biệt cho điện áp thấp và các hợp chất nhựa nhiệt dẻo.

Trong Đơn vị sản xuất 2, ngoài các loại cáp tương tự như Đơn vị 1, cáp điện thoại, thiết bị đo đạc và cáp điều khiển có nguồn gốc.

Mặt khác, Đơn vị sản xuất 3 tập trung vào cáp đàn hồi, cáp trung thế và cáp cho các cơ quan và công ty thành phố.

Quá trình xử lý đồng và tất cả phần luyện kim được tập trung tại Đơn vị sản xuất 4 (Veneta Trafili).

La Triveneta Cavi – LTC/ Italy cung cấp dây cáp cho các ứng dụng trong công nghiệp nhà máy

CÁP ĐỂ SỬ DỤNG CPR
CÁP ĐƠN DÂN SỰ
CÁP CHO ỨNG DỤNG CÔNG NGHIỆP
CÁP CHO ĐIỆN ÁP TRUNG BÌNH
CÁP ĐỂ CÁP
CÁP CHO NĂNG LƯỢNG
TRISECUR HALOGEN CÁP MIỄN PHÍ
CÁP PHÂN PHỐI ĐIỆN ÁP THẤP / TRUNG BÌNH
CÁP CHO NĂNG LƯỢNG CÓ THỂ TÁI TẠO

H05V-K (Eca) ; H07V-K (Eca) ; H05V-U (Eca) ; H07V-U (Eca) ; H07V-R (Eca) ; H05V2-K (Eca) ; H07V2-K (Eca) ; H05V2-U ; H07V2-U (Eca) ; H07V2-R (Eca) ; H05Z-K (Eca) ; H07Z-K (Eca) ; H05Z-U (Eca) ; H07Z-U (Eca) ; H07Z-R (Eca) ; H05Z1-K (Dca) ; H07Z1-K type 2 (Dca) ; H07Z1-K ; type 2 (Cca) ; H07Z1-U type 2 (Dca) ; H05Z1-K (Cca) ; H07Z1-U type 2 (Cca) ; H07Z1-R type 2 (Dca) ; H07Z1-R type 2 (Cca) ; H03VV-F (Eca) ; H05VV-F (Eca) ; H03VVH2-F (Eca) ; H05VVH2-F ; H03V2V2-F ; H05V2V2-F ; H03V2V2H2-F (Eca) ; H05V2V2H2-F ; H05VV5-F (Eca) ; H05VVC4V5-K (Eca) ; TRIFLEX H05RR-F (Eca) ; TRIFLEX H05RN-F (Eca) ; TRIFLEX H07RN-F (Eca) ; H07RN8-F ; TRIFLEX Plus H07RN-F (Eca) ; TRIFLEX H07BN4-F (Eca) ; H07ZZ-F (Cca) ; H07ZZ-F (Dca) ; H07BQ-F (Eca) ; 07BQ-F (Eca) ; S1BQ-F (Eca) ; H01N2-D ; H01N2-E
FS17 (Cca) ; FG17 (Cca) ; FS18OR18 – 300/500 V (Cca) ; Flex-Oil plus 450/750 V (Eca) ; Flex-Oil plus sch. 450/750 V (Eca) ; Flex-Oil O.R. Power 1kV (Eca) ; FG16(O)R16 (Cca) ; FG16OH2R16 (Cca) ; FG16(O)M16 (Cca) ; FG18M16 (B2ca) ; FG18OM16 (B2ca) ; FTG18(O)M16 (B2ca) ; ARG16R16 (Cca) ; UG7OCR ; TRI-RATED (Eca) ; STYLE 1015 (Eca) ; MS 1015 (Eca) ; NPE® SUN H1Z2Z2-K ; RG26H1M16 SLIMPOWER HT 105 (Cca) ; RG26H1M16X 12/20 kV SLIMPOWER PLUS HT 105 (Cca) RG26H1M16X ; 18/30 kV SLIMPOWER PLUS HT 105 (Cca) ; RG7H1M1 SLIMPOWER ; HT 105 (Eca) ; RG7H1M1X SLIMPOWER HT 105 (Eca) ; ARG7H1M1 ; SLIMPOWER HT 105 ; FG16H1R12-3,6/6 kV ; RG16H1R12-1,8/3 kV ÷ ; 26/45 kV ; RG16H1R12X-1,8/3 kV ÷ 26/45 kV ; RG7H1R ; RG7H1OR ; ARG7H1R ; ARG7H1OR ; ARG7H1EX ; ARG7H1RX ; RG7(H1)OZR ; RG7H1(AN)R ; RG7H1ONR ; RG7H1OM1 12/20 kV ; RG7H1ONM1 6/10kV ÷ 18/30kV ; RG7H1RNRX ; ARG7H1RNR ; ARG7H1RNRX ; TRI-MVP ; RE4H1R ; TRI-MVP ARE4H1R ; RE4H1(AF)R ; U-1000 R2V Point de Vue (Eca) ; U-1000 AR2V Point De Vue ; FR-N1X1G1-U/R (Cca) ; SYT+DIGITAL (Eca) ; SYS ; CYY-F (Eca) ; NYY-J/O (Eca) ; NYM-J/O ; NYM-J/O (Eca) ; NHXMH-J/O (Cca) ; YSLY-JZ/OZ (Eca) ; YSLY-JB/OB (Eca) ; YSLY CY-JZ/OZ (Eca) ; YSLY CY-JB/OB (Eca) ; YSLY-JZ/OZ 0,6/1 kV (Eca) ; YSLY-JB/OB 0,6/1 kV (Eca) ; YSLY CY-JZ/OZ 0,6/1 kV (Eca) ; HSLH-JZ/OZ (Eca) ; HSLH-JB/OB (Eca) ; HSLCH-JZ/OZ ; 2XSLCYK-J / 2XSLCYK-J 3-PLUS (Eca) ; 2YSLCY(K)-J / 2YSLCY(K)-J 3-PLUS (Eca) ; YCY (Eca) ; HCH (Eca) ; J-Y(St)Y Lg (Eca) ; J-Y(St)Y Lg Brandmeldekabel (Eca) ; J-H(St)H Bd ; J-H(St)H Bd Brandmeldekabel ; XVB (Cca) ; EXVB (Eca) ; XGB (Cca) ; VVT (Cca) ; TT (Eca) ; FE0 D (Dca) ; FE05C (Cca) ; YM-J ; MMJ (Eca) ; MMJ-HF (Dca) ; XMCMK ; S1XZ1-U/R (Dca) ; ELQYB (Dca) ; YDY ; YDYp ; N2XY ; POLYFLEX MINE ; XPJ (Eca) ; RAME COTTO CLASSE 2

Cáp Điều Khiển LTC/ ITALY YSLY-JZ ; YSLY-OZ 300/500V GREY | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

YSLY-JZ-300/500 V
YSLY-OZ-300/500 V

 • Hãng: LA TRIVENETA CAVI (LTC)
 • Xuất Xứ : ITALY (EU-Europe)
 • Flame propagation: EN 60332-1-2
 • RoHS Directive: 2011/65/EU
 • CE
 • Dây dẫn: loại 5, dây đồng trơn, mềm
 • Cách nhiệt: PVC đặc biệt
 • Chất độn: nhựa nhiệt dẻo (tùy chọn)
 • Vỏ bọc: PVC, Màu sắc: xám
 • Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu: -5°C
 • Bán kính uốn tối thiểu được khuyến nghị: 6 lần đường kính cáp khi sử dụng tĩnh, 15 lần đường kính cáp khi sử dụng di động
 • Ứng suất kéo tối đa được khuyến nghị: 50 N/mm² mặt cắt ngang của đồng
 • Điện áp định mức Uo/U: 300/500 V
 • Tối đa. nhiệt độ hoạt động: 70°C
 • Tối thiểu. nhiệt độ hoạt động: -40°C (không có sốc cơ học)
 • Tối đa. nhiệt độ ngắn mạch: 150°C
Cáp Điều Khiển LTC/ ITALY YSLY-JZ ; YSLY-OZ 300/500V GREY | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LTC/ ITALY YSLY-JZ ; YSLY-OZ 300/500V GREY | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LTC/ ITALY YSLY-JZ ; YSLY-OZ 300/500V GREY | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LTC/ ITALY YSLY-JZ ; YSLY-OZ 300/500V GREY | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LTC/ ITALY YSLY-JZ ; YSLY-OZ 300/500V GREY | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LTC/ ITALY YSLY-JZ ; YSLY-OZ 300/500V GREY | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LTC/ ITALY YSLY-JZ ; YSLY-OZ 300/500V GREY | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LTC/ ITALY YSLY-JZ ; YSLY-OZ 300/500V GREY | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Dây Cáp Điện Lõi Đơn – Single Core LTC/ ITALY H07V-K 450/750V | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

450/750V H07V-K CPR Eca

 • Hãng Sản Xuất: LTC (La Triveneta Cavi s.p.a.)
 • Xuất xứ/ Origin: ITALY / EU
 • Single core non-sheathed power cable with flexible conductor for internal wiring.
 • Low voltage - Energy and cabling
 • Structure and electrical, physical, mechanical requirements: EN 50525-2-31 (IEC 60227-3)
 • Low Voltage Directive: 2014/35/EU
 • RoHS Directive: 2011/65/EU
 • TUÂN THỦ CPR: QUY ĐỊNH 305/2011/EU
 • Standard: EN 50575:2014+A1:2016
 • Class: Eca
 • Classification: EN 13501-6
 • Flame propagation: EN 60332-1-2
 • Notified Body: 0051 - IMQ
 • CE: 2016
 • Dây dẫn: Class 5, dây đồng trơn, mềm
 • Cách điện: PVC, chất lượng TI1
 • Màu sắc: đen (Black), xanh dương (Blue), nâu (Brown), xám (Grey), hồng (Pink), đỏ (Red), xanh nhạt (light blue), tím (Violed), trắng (White), vàng (Yellow), xanh lá cây (Green), vàng/xanh lá cây (Green/Yellow), cam (Orange).
  Có hai màu: bất kỳ sự kết hợp nào
 • Điện áp định mức: Uo/U 450/750 V
 • Điện áp thử nghiệm : 2500V
 • Bán kính uốn tối thiểu được khuyến nghị: 4 lần đường kính cáp
 • Ứng suất kéo tối đa được khuyến nghị: 50 N/mm² mặt cắt ngang của đồng
 • Tối đa. nhiệt độ hoạt động: 70°C
 • Tối thiểu. nhiệt độ hoạt động: -10°C (không có sốc cơ học)
 • Tối đa. nhiệt độ ngắn mạch: 160°C
Dây Cáp Điện Lõi Đơn – Single Core LTC/ ITALY H07V-K 450/750V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Cáp Điện Lõi Đơn – Single Core LTC/ ITALY H07V-K 450/750V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Cáp Điện Lõi Đơn – Single Core LTC/ ITALY H07V-K 450/750V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Cáp Điện Lõi Đơn – Single Core LTC/ ITALY H07V-K 450/750V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Cáp Điện Lõi Đơn – Single Core LTC/ ITALY H07V-K 450/750V | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Dây Cáp Điện Lõi Đơn – Single Core LTC/ ITALY H05V-K 300/500V | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

300/500V H05V-K CPR Eca

 • Hãng Sản Xuất: LTC (La Triveneta Cavi s.p.a.)
 • Xuất xứ/ Origin: ITALY / EU
 • Single core non-sheathed power cable with flexible conductor for internal wiring.
 • Low voltage – Energy and cabling
 • Structure and electrical, physical, mechanical requirements: EN 50525-2-31 (IEC 60227-3)
 • Low Voltage Directive: 2014/35/EU
 • RoHS Directive: 2011/65/EU
 • TUÂN THỦ CPR: QUY ĐỊNH 305/2011/EU
 • Standard: EN 50575:2014+A1:2016
 • Class: Eca
 • Classification: EN 13501-6
 • Flame propagation: EN 60332-1-2
 • Notified Body: 0051 – IMQ
 • CE: 2016
 • Dây dẫn: Class 5, dây đồng trơn, mềm
 • Cách điện: PVC, chất lượng TI1
 • Màu sắc: đen (Black), xanh dương (Blue), nâu (Brown), xám (Grey), hồng (Pink), đỏ (Red), xanh nhạt (light blue), tím (Violed), trắng (White), vàng (Yellow), xanh lá cây (Green), vàng/xanh lá cây (Green/Yellow), cam (Orange).
  Có hai màu: bất kỳ sự kết hợp nào
 • Điện áp định mức: Uo/U 300/500 V
 • Điện áp thử nghiệm : 2000V
 • Bán kính uốn tối thiểu được khuyến nghị: 4 lần đường kính cáp
 • Ứng suất kéo tối đa được khuyến nghị: 50 N/mm² mặt cắt ngang của đồng
 • Tối đa. nhiệt độ hoạt động: 70°C
 • Tối thiểu. nhiệt độ hoạt động: -10°C (không có sốc cơ học)
 • Tối đa. nhiệt độ ngắn mạch: 160°C
Dây Cáp Điện Lõi Đơn – Single Core LTC/ ITALY H05V-K 300/500V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Cáp Điện Lõi Đơn – Single Core LTC/ ITALY H05V-K 300/500V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Cáp Điện Lõi Đơn – Single Core LTC/ ITALY H05V-K 300/500V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Cáp Điện Lõi Đơn – Single Core LTC/ ITALY H05V-K 300/500V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Cáp Điện Lõi Đơn – Single Core LTC/ ITALY H05V-K 300/500V | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Dây Cáp Cao Su – LTC/Italy TRIFLEX H07RN-F 450/750V | Chính Hãng – AD6 – Chống Dầu – Giá Tốt Nhất

TRIFLEX H07RN-F

 • Hãng Sản Xuất: LA TRIVENETA CAVI ( LTC - ITALY )
 • Xuất xứ/ Origin: Italy
 • Cáp cao su (rubber cable)
 • Chống dầu
 • Chống nước AD6
 • Chống va đập, ăn mòn
 • Chịu nhiệt 
 • Chống bén cháy EN 60332-1-2
 • CE – Eca
 • Vật liệu dây dẫn: sợi đồng trần mềm dẻo Class 5
 • Vỏ bọc bên ngoài: Rubber (Mầu Đen)
 • Điện áp định mức Uo/U: 450/750 V (đối với lắp đặt cố định và được bảo vệ 0,6 / 1 kV xoay chiều)
 • Điều hành. nhiệt độ. cố định tối thiểu/tối đa: -40°C / +60°C
 • Tối đa. nhiệt độ ngắn mạch: 200°C
 • Trong trường hợp lắp đặt cố định được bảo vệ, cáp có thể được sử dụng lên đến 85°C
Dây Cáp Cao Su – LTC/Italy TRIFLEX H07RN-F 450/750V | Chính Hãng – AD6 – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtDây Cáp Cao Su – LTC/Italy TRIFLEX H07RN-F 450/750V | Chính Hãng – AD6 – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtDây Cáp Cao Su – LTC/Italy TRIFLEX H07RN-F 450/750V | Chính Hãng – AD6 – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtDây Cáp Cao Su – LTC/Italy TRIFLEX H07RN-F 450/750V | Chính Hãng – AD6 – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtDây Cáp Cao Su – LTC/Italy TRIFLEX H07RN-F 450/750V | Chính Hãng – AD6 – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtDây Cáp Cao Su – LTC/Italy TRIFLEX H07RN-F 450/750V | Chính Hãng – AD6 – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtDây Cáp Cao Su – LTC/Italy TRIFLEX H07RN-F 450/750V | Chính Hãng – AD6 – Chống Dầu – Giá Tốt Nhất