Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

Liên hệ
Chất liệu dẫn của lõi

Bare copper wires

Cáp cho các môi trường

Chịu lạnh, Chịu va đập, Chịu Xoắn, Chống cháy, Chống dầu, Chống TORSION, Chống UV, Sử dụng ngoài trời, Tín hiệu nhiễu

Cáp cho các ngành

Bơm chìm, Kỹ thuật nhà máy, Máy móc công nghiệp, Máy móc công nghiệp nặng, Trạm năng lượng gió, Tự động hóa

Chứng chỉ

CE, EAC, UL/CSA

Điện áp

0,6/1 KV, 100/100 V, 300/500 V, 450/750 V

Chất liệu vỏ cáp

PVC

ÖLFLEX® CONTROL TM CY
ÖLFLEX® Control Cable PVC Screened 0.6/1kV UL TC-ER WTTC AWM600V OIL RES CSA AWM / Cáp điều khiển ÖLFLEX® PVC được sàng lọc 0,6 / 1kV UL TC-ER WTTC AWM600V OIL RES CSA AWM

ÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET CSA AWM I/II A/B FT4, Screened PVC Power Control Cable 0.6/1 kV, Tray Exposed Run, Wind Turbine

ÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET CSA AWM I / II A / B FT4, Cáp điều khiển nguồn PVC có sàng lọc 0,6 / 1 kV, Khay tiếp xúc, Tua bin gió

 • Torsion resistant for drip loops
 • Wide application range (NFPA 70/NEC)/ compliance with NFPA 79 for industrial machinery / Phạm vi ứng dụng rộng (NFPA 70 / NEC) / tuân thủ NFPA 79 cho máy móc công nghiệp
 • EMC/Screened / EMC / Đã sàng lọc
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Flame-retardant / Chống cháy
 • Oil-resistant / Chống Dầu
 • Cold-resistant / Chịu lạnh
 • Mechanical resistance / chịu va đập
 • UV-resistant / chống tia cực tím
 • Torsion-resistant / chống xoắn
 • Interference signals / Cho môi trường Tín hiệu nhiễu
 • -40°C (static)/ -25°C (occ. moved) to +90°C (TC) or +105°C (AWM)
 • Điện áp 600/1000V
 • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
 • UL AWM: 600 V
 • CSA AWM: 1000 V
SKU: ÖLFLEX® CONTROL TM CY
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

TỔNG KHO – NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI – BÁN LẺ

 • Cung cấp sản phẩm chính hãng.
 • Hỗ trợ giải pháp cho nhiều hệ thống đa dạng và phong phú.
 • Giao hàng nhanh, chuyên nghiệp.
 • Luôn luôn có giá tốt nhất thị trường.

Nhà phân phối cáp Top Cable Việt Nam

Product Description

ÖLFLEX® CONTROL TM CY

Benefits / Những lợi ích

 • Many certifications/ use types
 • Cost-saving, fast installation omitting protection systems
 • Electromagnetic field screening
 • 75 °C WET Rating + Sunlight Resistant Rating: Outdoor use in the USA
 • Nhiều chứng nhận / loại sử dụng
 • Tiết kiệm chi phí, lắp đặt nhanh chóng hệ thống bảo vệ bỏ qua
 • Sàng lọc trường điện từ
 • 75 ° C Đánh giá WET + Đánh giá khả năng chống nắng: Sử dụng ngoài trời ở Hoa Kỳ

Application range / Phạm vi ứng dụng

 • Industrial machinery, plant engineering in the USA
 • Unprotected 600V operation on cable tray in the USA, incl. 6 ft. Exposed Run laying sections for version with at least 3 conductors
 • Compliant with Tool machines: (UL) MTW
 • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) for Wind Turbine Generators
 • Outdoor use and Direct Burial in the USA, per UL 1277
 • Máy móc công nghiệp, kỹ thuật nhà máy ở Mỹ
 • Hoạt động 600V không được bảo vệ trên khay cáp ở Hoa Kỳ, bao gồm. 6 ft. Phần lắp đặt Exposed Run cho phiên bản có ít nhất 3 dây dẫn
 • Tuân theo Máy công cụ: (UL) MTW
 • Cáp khay tuabin gió của Hoa Kỳ (WTTC) cho máy phát điện tuabin gió
 • Sử dụng ngoài trời và chôn cất trực tiếp ở Hoa Kỳ, theo UL 1277

Product features / Tính năng sản phẩm

 • Flame-retardant according to CSA FT4
  UL Vertical-Tray Flame Test
 • Oil-resistant according to UL OIL RES I & II
 • Technically resistant to sunlight and ozone
 • High degree of screening
  low transfer impedance
  (max. 250 Ω/km at 30 MHz)
 • Suitable for torsional applications which are typical for the loop in wind turbine generators (WTG)
 • Chống cháy theo CSA FT4
  Kiểm tra ngọn lửa khay đứng UL
 • Chống dầu theo tiêu chuẩn UL OIL RES I & II
 • Kỹ thuật chống lại ánh sáng mặt trời và ôzôn
 • Mức độ sàng lọc cao
  trở kháng chuyển giao thấp
  (tối đa 250 Ω / km ở 30 MHz)
 • Thích hợp cho các ứng dụng xoắn điển hình cho vòng lặp trong máy phát điện tuabin gió (WTG)

Norm references / Approvals / Tham chiếu định mức / Phê duyệt

 • USA: (UL) TC [E171371], -ER > 2 conductors, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN (> 1.5 mm²/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338]
 • Sunlight Resistant (Sun. Res.), Direct Burial (Dir. Bur.), Submersible Pump Cable (> 1.5 mm²/16 AWG, and < 8 conductors), (UL) PLTC (< 6 mm²/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (< 6 mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
 • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
 • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1
 • USA: (UL) TC [E171371], -ER> 2 ruột dẫn, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN / THWN (> 1,5 mm² / 16 AWG) [E172162], Kiểu UL AWM 20886 [E100338]
 • Chống ánh sáng mặt trời (Sun. Res.), Chôn trực tiếp (Dir. Bur.), Cáp bơm chìm (> 1,5 mm² / 16 AWG và dây dẫn <8), (UL) PLTC (<6 mm² / 10 AWG) [E216027] , (UL) ITC (<6 mm² / 10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
 • UL OIL RES I / II, 75 ° C WET, 90 ° C DRY, NEC / NFPA 70, NFPA 79
 • CAN: c (UL) CIC / TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I / II A / B FT1

Product Make-up / Cấu tạo cáp

 • Fine-wire strand made of bare copper wires / Sợi dây mịn làm bằng dây đồng trần
 • Insulation: PVC with nylon sheath (PA skin) / Cách nhiệt: PVC với vỏ bọc nylon (da PA)
 • Aluminum-coated foil / Giấy tráng nhôm
 • Tinned-copper braiding / Bện bằng đồng mạ thiếc
 • Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer / Vỏ ngoài: Polyme nhiệt dẻo công thức đặc biệt
 • Color of the outer jacket: Gray / Màu vỏ ngoài: Xám

Technical data

Classification ETIM 5

 • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
 • ETIM 5.0 Class-Description: Control cable

Classification ETIM 6

 • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
 • ETIM 6.0 Class-Description: Control cable

Core identification code

 • Black with white numbers

Conductor stranding

 • Fine-wire, bare copper strand

Torsion movement in WTG

 • TW-0 & TW-2, refer to Appendix T0

Minimum bending radius

 • 6 x OD

Nominal voltage

 • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
 • UL AWM: 600 V
  CSA AWM: 1000 V
  IEC: U0/U = 600/1000 V

Test voltage

 • 2000 V

Protective conductor

 • G = with GN-YE protective conductor
 • X = without protective conductor

Temperature range

 • -40°C (static)/ -25°C (occ. moved) to +90°C (TC) or +105°C (AWM)

Note

G = with GN-YE . conductor / Có 1 lõi mầu vàng sọc xanh lá cây
x = no conductor GN-YE (OZ) / Không có lõi mầu vàng sọc xanh lá cây
Please note “qualified clean room” when ordering.
Conductors are structured according to the system (mm²). The AWG designation is relative and purely informative.

Vui lòng ghi chú “phòng sạch đủ tiêu chuẩn” khi đặt hàng.

Dây dẫn được cấu tạo theo hệ thống (mm²). Việc chỉ định AWG là tương đối và hoàn toàn mang tính thông tin.

Product Distribution

Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia

ÖLFLEX® CONTROL TM CY

Article number Number of cores and mm²
per conductor
Outer diameter
[mm]
Copper index
(kg/km)
Weight
(kg/km)
AWG-No.
281803CY 3 G 1.0 8.1 49.5 119 18
281804CY 4 G 1.0 8.6 60.2 137 18
281805CY 5 G 1.0 9.3 81.4 149 18
281807CY 7 G 1.0 10 101.1 193 18
281812CY 12 G 1.0 12.8 161.4 281 18
281818CY 18 G 1.0 15.5 228.2 438 18
281825CY 25 G 1.0 17.5 326.4 574 18
281603CY 3 G 1.5 8.8 65 144 16
281604CY 4 G 1.5 9.4 81.9 173 16
281605CY 5 G 1.5 10.2 99.1 189 16
281607CY 7 G 1.5 11.1 140.4 246 16
281612CY 12 G 1.5 15 225.2 426 16
281618CY 18 G 1.5 17.2 321.7 552 16
281403CY 3 G 2.5 9.7 105.7 180 14
281404CY 4 G 2.5 10.4 135.6 223 14
281405CY 5 G 2.5 11.5 160.3 268 14
281407CY 7 G 2.5 12.4 213 327 14
281204CY 4 G 4.0 12.3 198.5 315 12
281205CY 5 G 4.0 14.2 242.7 388 12
281004CY 4 G 6.0 15.3 284.236 552 10
280804CY 4 G 10.0 18.5 458.4 857 8
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI
1/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Bắc
2/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung
3/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM
4/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KÍNH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỒNG BẰNG MEKONG
Tổng Kho - Bán Lẻ Cáp Chính Hãng Trên Toàn Quốc