Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 450/750V | Chính Hãng – Chống Xoắn – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW
Yellow outer sheath for special warning purposes / Vỏ ngoài màu vàng cho các mục đích cảnh báo đặc biệt

ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW - flexible PVC cable, colour coded. Power and control cable with yellow outer sheath for warning purposes, 450/750V, also for YSLY or YY

ÖLFLEX® CLASSIC 100 VÀNG - cáp PVC dẻo, mã màu. Cáp nguồn và điều khiển có vỏ ngoài màu vàng cho mục đích cảnh báo, 450 / 750V, cũng cho YSLY hoặc YY

  • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
  • color core / lõi nhiều mầu
  • Flame-retardant according IEC 60332-1-2 / Chống cháy theo IEC 60332-1-2
  • Good chemical resistance / Kháng hóa chất
  • Torsion-resistant / Chống xoắn
  • Occasional flexing: -5°C to +70°C
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
  • Điện áp 450/750V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 450/750V | Chính Hãng – Chống Xoắn – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 450/750V | Chính Hãng – Chống Xoắn – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 450/750V | Chính Hãng – Chống Xoắn – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 450/750V | Chính Hãng – Chống Xoắn – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 450/750V | Chính Hãng – Chống Xoắn – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt Nhất