Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 450/750V | Chính Hãng – Chống Xoắn – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt Nhất

Liên hệ
Chất liệu dẫn của lõi

Bare copper wires

Cáp cho các môi trường

Chịu Xoắn, Chống cháy, Chống TORSION, Kháng hóa chất

Cáp cho các ngành

Công nghệ chất lỏng, Máy phát điện tuabin gió (WTG), Năng lượng tái tạo (Gió – Mặt trời), Trạm điện, Trạm năng lượng gió, Tự động hóa

Chứng chỉ

CE, EAC

Điện áp

0,6/1 KV, 450/750 V

Chất liệu vỏ cáp

PVC

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW
Yellow outer sheath for special warning purposes / Vỏ ngoài màu vàng cho các mục đích cảnh báo đặc biệt

ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW – flexible PVC cable, colour coded. Power and control cable with yellow outer sheath for warning purposes, 450/750V, also for YSLY or YY

ÖLFLEX® CLASSIC 100 VÀNG – cáp PVC dẻo, mã màu. Cáp nguồn và điều khiển có vỏ ngoài màu vàng cho mục đích cảnh báo, 450 / 750V, cũng cho YSLY hoặc YY

 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • color core / lõi nhiều mầu
 • Flame-retardant according IEC 60332-1-2 / Chống cháy theo IEC 60332-1-2
 • Good chemical resistance / Kháng hóa chất
 • Torsion-resistant / Chống xoắn
 • Occasional flexing: -5°C to +70°C
 • Fixed installation: -40°C to +80°C
 • Điện áp 450/750V
SKU: ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 450/750V | Chính Hãng – Chống Xoắn – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 450/750V | Chính Hãng – Chống Xoắn – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 450/750V | Chính Hãng – Chống Xoắn – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 450/750V | Chính Hãng – Chống Xoắn – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 450/750V | Chính Hãng – Chống Xoắn – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt Nhất

TỔNG KHO – NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI – BÁN LẺ

 • Cung cấp sản phẩm chính hãng.
 • Hỗ trợ giải pháp cho nhiều hệ thống đa dạng và phong phú.
 • Giao hàng nhanh, chuyên nghiệp.
 • Luôn luôn có giá tốt nhất thị trường.

Nhà phân phối cáp Top Cable Việt Nam

Product Description

ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 450/750V

Benefits / Những lợi ích

 • High electrical performance due to 4 kV test voltage
 • Hiệu suất điện cao do điện áp thử nghiệm 4 kV

Application range / Phạm vi ứng dụng

 • For electrical circuits that remain ‘live’ after the main switch has been disconnected
 • Service sockets and illumination circuits in electrical switchboards and cabinets
 • Suitable for torsional applications which are typical for the loop in wind turbine generators (WTG)
 • Đối với các mạch điện vẫn ‘sống’ sau khi công tắc chính đã được ngắt kết nối
 • Ổ cắm dịch vụ và mạch chiếu sáng trong tủ điện và tủ điện
 • Thích hợp cho các ứng dụng xoắn điển hình cho vòng lặp trong máy phát điện tuabin gió (WTG)

Product features / Tính năng sản phẩm

 • Flame-retardant according IEC 60332-1-2
 • Good chemical resistance, see catalogue appendix T1
 • Chống cháy theo IEC 60332-1-2
 • Khả năng chịu hóa chất tốt, xem phụ lục danh mục T1

Norm references / Approvals / Tham chiếu định mức / Phê duyệt

 • Based on IEC 60227-5 and EN 50525-2-51
 • Dựa trên IEC 60227-5 và EN 50525-2-51

Product Make-up / Cấu tạo cáp

 • Fine-wire strand made of bare copper wires / Sợi dây mịn làm bằng dây đồng trần
 • PVC insulation LAPP P8/1 / PVC cách nhiệt LAPP P8 / 1
 • Outer sheath: PVC, yellow (similar to RAL 1016) / Vỏ ngoài: PVC, màu vàng (tương tự như RAL 1016)

Technical data

Classification ETIM 5

 • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
 • ETIM 5.0 Class-Description: Flexible cable

Classification ETIM 6

 • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
 • ETIM 6.0 Class-Description: Flexible cable

Core identification code

 • VDE 0293-308, refer to Appendix T9

Conductor stranding

 • Fine wire according to VDE 0295,
  class 5/IEC 60228 class 5

Torsion movement in WTG

 • TW-0 & TW-1, refer to Appendix T0

Minimum bending radius

 • Occasional flexing: 15 x outer diameter
 • Fixed installation: 4 x outer diameter

Nominal voltage

 • U0/U: 450/750 VAC
  In protected and fixed installations:
  U0/U: 600/1000 V

Test voltage

 • 4000 V

Protective conductor

 • G = with GN-YE protective conductor
 • X = without protective conductor

Temperature range

 • Occasional flexing: -5°C to +70°C
 • Fixed installation: -40°C to +80°C

Note

G = with GN-YE . conductor / có lõi vàng sọc xanh lá cây
x = no conductor GN-YE (OZ) / không có lõi vàng sọc xanh lá cây
Please note “qualified clean room” when ordering.
Conductors are structured according to the system (mm²). The AWG designation is relative and purely informative.

Vui lòng ghi chú “phòng sạch đủ tiêu chuẩn” khi đặt hàng.
Dây dẫn được cấu tạo theo hệ thống (mm²). Việc chỉ định AWG là tương đối và hoàn toàn mang tính thông tin.

Product Distribution

Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia

Similar products

ÖLFLEX® 450 P
ÖLFLEX® 540 P

ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 450/750V

Article number Number of cores and mm²
per conductor
Outer diameter
[mm]
Copper index
(kg/km)
Weight
(kg/km)
0010400 3 G 1.5 8.1 43 95
00104023 4 G 1.5 8.9 58 117
00104033 5 G 1.5 10 72 144
0010401 3 G 2.5 9.6 72 152
00104043 4 G 2.5 10.7 96 205
00104053 5 G 2.5 11.8 120 225
DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI
1/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Bắc
2/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung
3/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM
4/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KÍNH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỒNG BẰNG MEKONG
Tổng Kho - Bán Lẻ Cáp Chính Hãng Trên Toàn Quốc