Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 CY | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 CY

Screened and oil-resistant multi-standard cable with H05VVC4V5-K and AWM approval / Cáp đa tiêu chuẩn có sàng lọc và chống dầu với phê duyệt H05VVC4V5-K và AWM

ÖLFLEX® 150 CY - H05VVC4V5-K harmonised PVC control cable with UL/CSA AWM, oil-resistant, screened and flexible for various applications, U0/U: 300/500 V

Cáp điều khiển PVC hài hòa ÖLFLEX® 150 CY - H05VVC4V5-K với UL / CSA AWM, chịu dầu, có màng chắn và linh hoạt cho các ứng dụng khác nhau, U0 / U: 300/500 V

 • Oil-resistant according to EN 50363-4-1: TM5 / Chống dầu theo tiêu chuẩn EN 50363-4-1: TM5
 • Harmonised (HAR): H05VVC4V5-K and UL recognized / Hài hòa (HAR): H05VVC4V5-K và được công nhận UL
 • EMC-compliant / Tuân thủ EMC
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Flame-retardant according IEC 60332-1-2 / Chống cháy theo IEC 60332-1-2
 • Good chemical resistance / Kháng hóa chất
 • Interference signals / cho môi trường Tín hiệu nhiễu
 • Occasional flexing:
  HAR: -5°C to +70°C
  UL/CSA: +90°C
 • Fixed installation:
  HAR: -40°C to +70°C
  UL/CSA: +90°C
 • Điện áp 300/500V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 CY | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 CY | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 CY | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 CY | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 CY | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 CY | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 CY | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 CY | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 CY | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 CY | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất