Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 CY | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Liên hệ
Chất liệu dẫn của lõi

Bare copper wires

Cáp cho các môi trường

Chống dầu, Kháng hóa chất, Tín hiệu nhiễu

Cáp cho các ngành

Hệ thống sưởi và điều hòa không khí, Kỹ thuật nhà máy, Máy móc công nghiệp, Trong môi trường nhạy cảm với EMC, Tự động hóa

Chứng chỉ

CE, EAC, HAR, UL/CSA

Điện áp

100/100 V, 300/500 V

Chất liệu vỏ cáp

PVC

LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 CY

Screened and oil-resistant multi-standard cable with H05VVC4V5-K and AWM approval / Cáp đa tiêu chuẩn có sàng lọc và chống dầu với phê duyệt H05VVC4V5-K và AWM

ÖLFLEX® 150 CY – H05VVC4V5-K harmonised PVC control cable with UL/CSA AWM, oil-resistant, screened and flexible for various applications, U0/U: 300/500 V

Cáp điều khiển PVC hài hòa ÖLFLEX® 150 CY – H05VVC4V5-K với UL / CSA AWM, chịu dầu, có màng chắn và linh hoạt cho các ứng dụng khác nhau, U0 / U: 300/500 V

 • Oil-resistant according to EN 50363-4-1: TM5 / Chống dầu theo tiêu chuẩn EN 50363-4-1: TM5
 • Harmonised (HAR): H05VVC4V5-K and UL recognized / Hài hòa (HAR): H05VVC4V5-K và được công nhận UL
 • EMC-compliant / Tuân thủ EMC
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Flame-retardant according IEC 60332-1-2 / Chống cháy theo IEC 60332-1-2
 • Good chemical resistance / Kháng hóa chất
 • Interference signals / cho môi trường Tín hiệu nhiễu
 • Occasional flexing:
  HAR: -5°C to +70°C
  UL/CSA: +90°C
 • Fixed installation:
  HAR: -40°C to +70°C
  UL/CSA: +90°C
 • Điện áp 300/500V
SKU: ÖLFLEX® 150 CY
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 CY | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 CY | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 CY | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 CY | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 CY | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 CY | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 CY | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 CY | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 CY | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 CY | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

TỔNG KHO – NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI – BÁN LẺ

 • Cung cấp sản phẩm chính hãng.
 • Hỗ trợ giải pháp cho nhiều hệ thống đa dạng và phong phú.
 • Giao hàng nhanh, chuyên nghiệp.
 • Luôn luôn có giá tốt nhất thị trường.

Nhà phân phối cáp Top Cable Việt Nam

Product Description

ÖLFLEX® 150 CY

Benefits / Những lợi ích

 • Wide application range due to multiple certifications
 • Phạm vi ứng dụng rộng rãi do có nhiều chứng nhận

Application range / Phạm vi ứng dụng

 • Plant engineering
  Industrial machinery
  Heating and air-conditioning systems
 • In EMC-sensitive environments
  (electromagnetic compatibility)
 • Mainly used in dry, damp and wet interiors (including water-oil mixtures), but not for outdoor use
 • For fixed installation under medium mechanical load conditions, and applications with occasional flexing at free, non-continuously recurring movement without tensile load or compulsory guidance
 • Note: for the use of AWM (Appliance Wiring Material) cables in industrial machinery (USA) according to NFPA 79: please see the catalogue appendix table T29
 • Kỹ thuật nhà máy
  Máy móc công nghiệp
  Hệ thống sưởi và điều hòa không khí
 • Trong môi trường nhạy cảm với EMC
  (tương thích điện từ)
 • Chủ yếu được sử dụng trong nội thất khô, ẩm và ướt (bao gồm hỗn hợp dầu nước), nhưng không sử dụng ngoài trời
 • Để lắp đặt cố định trong điều kiện tải trọng cơ học trung bình và các ứng dụng thỉnh thoảng uốn cong chuyển động tự do, không liên tục mà không có tải trọng kéo hoặc hướng dẫn bắt buộc
 • Lưu ý: để sử dụng cáp AWM (Vật liệu dây dẫn thiết bị) trong máy móc công nghiệp (Hoa Kỳ) theo NFPA 79: vui lòng xem bảng phụ lục danh mục T29

Product features / Tính năng sản phẩm

 • Flame-retardant according to IEC 60332-1-2 and UL 1581 §1061 Cable Flame Test
 • Oil-resistant according to EN 50363-4-1: TM5
 • High degree of screening
  low transfer impedance
  (max. 250 Ω/km at 30 MHz)
 • Chống cháy theo IEC 60332-1-2 và UL 1581 §1061 Thử nghiệm ngọn lửa cáp
 • Chống dầu theo tiêu chuẩn EN 50363-4-1: TM5
 • Mức độ sàng lọc cao
  trở kháng chuyển giao thấp
  (tối đa 250 Ω / km ở 30 MHz)

Norm references / Approvals / Tham chiếu định mức / Phê duyệt

 • H05VVC4V5-K (EN 50525-2-51)
 • UL AWM Style 21098
  CSA AWM I A/B II A/B
 • Multi-standard cables have conductor strands with nominal sizes in mm² or AWG/kcmil. The master size is mentioned in the table below, while the equivalent size of the other system can be found in the Appendix T16 of this catalogue. For this related secondary size the cross-section of the conductor mostly works out to be greater than the
  specified nominal value.
 • Cáp đa tiêu chuẩn có các sợi ruột dẫn với kích thước danh nghĩa tính bằng mm² hoặc AWG / kcmil. Kích thước chính được đề cập trong bảng dưới đây, trong khi kích thước tương đương của hệ thống khác có thể được tìm thấy trong Phụ lục T16 của danh mục này. Đối với kích thước thứ cấp liên quan này, tiết diện của ruột dẫn chủ yếu làm việc lớn hơn
  giá trị danh nghĩa quy định.

Product Make-up / Cấu tạo cáp

 • Fine-wire strand made of bare copper wires / Sợi dây mịn làm bằng dây đồng trần
 • PVC core insulation / Cách điện lõi PVC
 • Cores twisted in layers / Lõi xoắn trong các lớp
 • PVC inner sheath, grey / Vỏ bọc bên trong PVC, màu xám
 • Tinned-copper braiding / Lưới Bện bằng đồng mạ thiếc
 • PVC outer sheath, high oil-resistance, grey (similar to RAL 7001) / Vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, chịu dầu cao, màu xám (tương tự như RAL 7001)

Technical data

Classification ETIM 5

 • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
 • ETIM 5.0 Class-Description: Control cable

Classification ETIM 6

 • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
 • ETIM 6.0 Class-Description: Control cable

Core identification code

 • Black with white numbers acc. to VDE 0293-334

Conductor stranding

 • Fine wire according to VDE 0295,
  class 5/IEC 60228 class 5

Minimum bending radius

 • Occasional flexing: 20 x outer diameter
 • Fixed installation: 6 x outer diameter

Nominal voltage

 • HAR U0/U: 300/500 V
 • UL/CSA: 600 V

Test voltage

 • 3000 V

Protective conductor

 • G = with GN-YE protective conductor
 • X = without protective conductor

Temperature range

 • Occasional flexing:
  HAR: -5°C to +70°C
  UL/CSA: +90°C
 • Fixed installation:
  HAR: -40°C to +70°C
  UL/CSA: +90°C

Note

G = with GN-YE . conductor / Có 1 lõi mầu vàng sọc xanh lá cây
x = no conductor GN-YE (OZ) / Không có lõi mầu vàng sọc xanh lá cây
Please note “qualified clean room” when ordering.
Conductors are structured according to the system (mm²). The AWG designation is relative and purely informative.

Vui lòng ghi chú “phòng sạch đủ tiêu chuẩn” khi đặt hàng.

Dây dẫn được cấu tạo theo hệ thống (mm²). Việc chỉ định AWG là tương đối và hoàn toàn mang tính thông tin.

Product Distribution

Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia

ÖLFLEX® 150 CY

Article number Number of cores and mm²
per conductor
Outer diameter
[mm]
Copper index
(kg/km)
Weight
(kg/km)
0015602 2 X 0.75 8.5 40 109
0015603 3 G 0.75 8.9 51 125
0015604 4 G 0.75 9.6 70 157
0015605 5 G 0.75 10.3 77 180
0015607 7 G 0.75 12.3 93 226
0015612 12 G 0.75 14.8 155 325
0015702 2 X 1.0 8.8 46.4 121
0015703 3 G 1.0 9.4 76 145
0015704 4 G 1.0 10 80 180
0015705 5 G 1.0 11 95 203
0015707 7 G 1.0 13 118 273
0015712 12 G 1.0 15.6 195 425
0015802 2 X 1.5 10 59.2 151
0015803 3 G 1.5 10.5 84 159
0015804 4 G 1.5 11.4 94.8 211
0015805 5 G 1.5 12.7 122 241
0015807 7 G 1.5 15.1 143 306
0015812 12 G 1.5 17.8 254 480
0015903 3 G 2.5 11.9 120 245
0015904 4 G 2.5 13.2 170 295
0015905 5 G 2.5 14.7 205 365
0015907 7 G 2.5 17.5 241 480
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI
1/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Bắc
2/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung
3/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM
4/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KÍNH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỒNG BẰNG MEKONG
Tổng Kho - Bán Lẻ Cáp Chính Hãng Trên Toàn Quốc