Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 440 P | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® 440 P
Abrasion- and oil-resistant all-weather control cable with TPE core insulation and PUR sheath - VDE certified / Cáp điều khiển chống mài mòn và chống dầu trong mọi thời tiết với lớp cách điện lõi TPE và vỏ bọc PUR - được chứng nhận VDE

ÖLFLEX® 440 P - PUR control cable for indoor and outdoor use - cold flexible, abrasion resistant, flame retardant and halogen-free with VDE certification

ÖLFLEX® 440 P - Cáp điều khiển PUR sử dụng trong nhà và ngoài trời - mềm dẻo, chống mài mòn, chống cháy và không chứa halogen với chứng nhận VDE

 • The robust multi-purpose control cable / Cáp điều khiển đa năng mạnh mẽ
 • Halogen-free and flame-retardant / Không chứa halogen và chống cháy
 • VDE-tested and registered / VDE đã được kiểm tra và đăng ký
 • Outer jacket: PUR / Vỏ ngoài PUR
 • Mechanical resistance / Chịu va đập
 • Suitable for outdoor use / Thích hợp để sử dụng ngoài trời
 • Cold-resistant / Chịu lạnh
 • Oil-resistant / Chống dầu
 • Occasional flexing: -40°C to +90°C
 • Fixed installation: -50°C to +90°C
 • Điện áp 300/500V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 440 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 440 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 440 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 440 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 440 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 440 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 440 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 440 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 440 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 440 P | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất