Cáp Điều Khiển LAPP KABEL NYY-J, NYY-O | Chính Hãng – Cáp Điện – Giá Tốt Nhất

Lắp đặt cố định, chôn lấp trực tiếp; Cáp PVC với các lĩnh vực ứng dụng khác nhau
NYY-J, NYY-O, VDE, PVC-Starkstromkabel acc. HD 603 / VDE 0276-603, chôn trực tiếp và lắp đặt tòa nhà, lắp đặt cố định với các ứng dụng khác nhau

 • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
 • Standard cable for direct burial with different application areas
 • 0,6/1,0 kV alternative to the PVC installation cable NYM
 • Thích hợp cho sử dụng ngoài trời
 • Chống cháy theo tiêu chuẩn IEC 60332-1-2
 • Xếp hạng hiện tại theo HD 603/VDE 0276-603, Phần 3-G, Bảng 14 (chôn ở nhiệt độ mặt đất +20 °C theo HD 603/VDE 0276-603, Phần 3-G, điểm 5) để định tuyến ngầm và Bảng 15 (trong không khí ở nhiệt độ không khí +30 °C theo HD 603/VDE 0276-603, Phần 3-G, điểm 5) khi sử dụng ngoài trời; nhưng luôn xem xét các hiệu chỉnh/giảm xếp hạng hiện tại có thể cần thiết theo VDE 0298-4 và VDE 0298-4 (cũng tham khảo phụ lục T12 của danh mục) để lắp đặt trong và trên các tòa nhà
 • Điện áp một chiều nối đất tối đa 1,8 kV theo HD 603 / DIN VDE 0276-603
 • Dây dẫn đồng trần
  Các từ viết tắt "re", "rm", "se", "sm":
  r = dạng dây dẫn tròn;
  s = dạng dây dẫn khu vực;
  e = dây dẫn một dây;
  m = dây dẫn nhiều dây;
 • Cách điện lõi: Dựa trên PVC
 • Làm đầy hợp chất trên cụm lõi
 • Vỏ bọc bên ngoài: Dựa trên PVC
 • Định mức điện áp
  U0/U: 0,6/1,0 kV
 • Phạm vi nhiệt độ
  Trong khi cài đặt: -5°C đến +50°C
  Cài đặt cố định: -40°C đến +70°C

 

 

 

Cáp Điều Khiển LAPP KABEL NYY-J, NYY-O | Chính Hãng – Cáp Điện – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL NYY-J, NYY-O | Chính Hãng – Cáp Điện – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL NYY-J, NYY-O | Chính Hãng – Cáp Điện – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL NYY-J, NYY-O | Chính Hãng – Cáp Điện – Giá Tốt Nhất