Cáp Điều Khiển LAPP KABEL NYY-J, NYY-O | Chính Hãng – Cáp Điện – Giá Tốt Nhất

Liên hệ
Chất liệu dẫn của lõi

Bare copper wires

Cáp cho các môi trường

Chịu nhiệt độ cao, Chống cháy, Sử dụng ngoài trời

Cáp cho các ngành

Cũng thích hợp để sử dụng ngoài trời nếu được bảo vệ khỏi ánh nắng trực tiếp, Trong bê tông có nhiệt độ dưới nhiệt độ vận hành cáp tối đa +70 °C

Chứng chỉ

CE, Fire, VDE

Điện áp

150/250 V, 0,6/1 KV, 300/500 V, 450/750 V

Chất liệu vỏ cáp

PVC

Lắp đặt cố định, chôn lấp trực tiếp; Cáp PVC với các lĩnh vực ứng dụng khác nhau
NYY-J, NYY-O, VDE, PVC-Starkstromkabel acc. HD 603 / VDE 0276-603, chôn trực tiếp và lắp đặt tòa nhà, lắp đặt cố định với các ứng dụng khác nhau

 • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
 • Standard cable for direct burial with different application areas
 • 0,6/1,0 kV alternative to the PVC installation cable NYM
 • Thích hợp cho sử dụng ngoài trời
 • Chống cháy theo tiêu chuẩn IEC 60332-1-2
 • Xếp hạng hiện tại theo HD 603/VDE 0276-603, Phần 3-G, Bảng 14 (chôn ở nhiệt độ mặt đất +20 °C theo HD 603/VDE 0276-603, Phần 3-G, điểm 5) để định tuyến ngầm và Bảng 15 (trong không khí ở nhiệt độ không khí +30 °C theo HD 603/VDE 0276-603, Phần 3-G, điểm 5) khi sử dụng ngoài trời; nhưng luôn xem xét các hiệu chỉnh/giảm xếp hạng hiện tại có thể cần thiết theo VDE 0298-4 và VDE 0298-4 (cũng tham khảo phụ lục T12 của danh mục) để lắp đặt trong và trên các tòa nhà
 • Điện áp một chiều nối đất tối đa 1,8 kV theo HD 603 / DIN VDE 0276-603
 • Dây dẫn đồng trần
  Các từ viết tắt “re”, “rm”, “se”, “sm”:
  r = dạng dây dẫn tròn;
  s = dạng dây dẫn khu vực;
  e = dây dẫn một dây;
  m = dây dẫn nhiều dây;
 • Cách điện lõi: Dựa trên PVC
 • Làm đầy hợp chất trên cụm lõi
 • Vỏ bọc bên ngoài: Dựa trên PVC
 • Định mức điện áp
  U0/U: 0,6/1,0 kV
 • Phạm vi nhiệt độ
  Trong khi cài đặt: -5°C đến +50°C
  Cài đặt cố định: -40°C đến +70°C

 

 

 

SKU: NYY-J, NYY-O
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL NYY-J, NYY-O | Chính Hãng – Cáp Điện – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL NYY-J, NYY-O | Chính Hãng – Cáp Điện – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL NYY-J, NYY-O | Chính Hãng – Cáp Điện – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL NYY-J, NYY-O | Chính Hãng – Cáp Điện – Giá Tốt Nhất

TỔNG KHO – NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI – BÁN LẺ

 • Cung cấp sản phẩm chính hãng.
 • Hỗ trợ giải pháp cho nhiều hệ thống đa dạng và phong phú.
 • Giao hàng nhanh, chuyên nghiệp.
 • Luôn luôn có giá tốt nhất thị trường.

Nhà phân phối cáp Top Cable Việt Nam

Product Description

Cáp Điều Khiển LAPP KABEL NYY-J, NYY-O, VDE, PVC-Starkstromkabel acc. HD 603 / VDE 0276-603, chôn trực tiếp và lắp đặt tòa nhà, lắp đặt cố định với các ứng dụng khác nhau.Thích hợp cho sử dụng ngoài trời.Dây dẫn đồng trần.Các từ viết tắt “re”, “rm”, “se”, “sm”:r = dạng dây dẫn tròn;s = dạng dây dẫn khu vực;e = dây dẫn một dây;m = dây dẫn nhiều dây;Cách điện lõi: Dựa trên PVC.Làm đầy hợp chất trên cụm lõi.Vỏ bọc bên ngoài: Dựa trên PVC.

Application range/Phạm vi ứng dụng 

 • Power and control cable for fixed installation in the following applications:
 • For indoor and outdoor use
 • Burial without additional, suitable underground protection according to VDE standard HD 603/VDE 0276-603 – Part 3-G (point 4) governing PVC cables for direct burial: normal minimum installation depth 0.6 m, but at least 0.8 m under roads
 • In concrete with a temperature below the maximum cable operating temperature of +70 °C according to the VDE standard HD 603/VDE 0276-603 – Part 3-G (point 4) governing PVC cables for direct burial
 • Cáp nguồn và điều khiển để cài đặt cố định trong các ứng dụng sau:
 • Danh cho sử dụng trong nhà và ngoài trời
 • Chôn lấp mà không cần bổ sung, bảo vệ ngầm phù hợp theo tiêu chuẩn VDE HD 603/VDE 0276-603 – Phần 3-G (điểm 4) quản lý cáp PVC để chôn trực tiếp: độ sâu lắp đặt tối thiểu thông thường là 0,6 m, nhưng ít nhất là 0,8 m dưới lòng đường
 • Trong bê tông có nhiệt độ dưới nhiệt độ vận hành cáp tối đa +70 °C theo tiêu chuẩn VDE HD 603/VDE 0276-603 – Phần 3-G (điểm 4) quản lý cáp PVC chôn trực tiếp

Product features/Tính năng sản phẩm 

 • Flame-retardant according IEC 60332-1-2
 • Current rating according to HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, Table 14 (buried at +20 °C ground temperature according to HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, point 5) for routing underground and Table 15 (in the air at an air temperature of +30 °C according to HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, point 5) when used outdoors; but always taking into consideration corrections/reductions to the current rating that may be necessary according to VDE 0298-4, and VDE 0298-4 (also refer to the catalogue appendix T12) for installation in and on buildings
 • Maximum DC voltage to ground 1,8 kV according to HD 603 / DIN VDE 0276-603
 • Chống cháy theo tiêu chuẩn IEC 60332-1-2
 • Xếp hạng hiện tại theo HD 603/VDE 0276-603, Phần 3-G, Bảng 14 (chôn ở nhiệt độ mặt đất +20 °C theo HD 603/VDE 0276-603, Phần 3-G, điểm 5) để định tuyến ngầm và Bảng 15 (trong không khí ở nhiệt độ không khí +30 °C theo HD 603/VDE 0276-603, Phần 3-G, điểm 5) khi sử dụng ngoài trời; nhưng luôn xem xét các hiệu chỉnh/giảm xếp hạng hiện tại có thể cần thiết theo VDE 0298-4 và VDE 0298-4 (cũng tham khảo phụ lục T12 của danh mục) để lắp đặt trong và trên các tòa nhà
 • Điện áp một chiều nối đất tối đa 1,8 kV theo HD 603 / DIN VDE 0276-603

Norm references / Approvals- Tiêu Chuẩn tham chiếu / định mức 

 • HD 603/VDE 0276-603 (for 1 to 5 cores)
 • HD 627/VDE 0276-627 (as from 7 cores)

Product Make-up/Cấu Tạo Cáp 

 • Bare copper wire conductor/Dây dẫn đồng trần
 • Abbreviations “re”, “rm”, “se”, “sm”:/Các từ viết tắt “re”, “rm”, “se”, “sm”:
  r = round conductor form;/r = dạng dây dẫn tròn;
  s = sectorial conductor form;/s = dạng dây dẫn khu vực;
  e = single-wire conductor;/e = dây dẫn một dây;
  m = multi-wire conductor;/m = dây dẫn nhiều dây;
 • Core insulation: Based on PVC/Cách điện lõi: Dựa trên PVC
 • Filling compound over the core assembly/Làm đầy hợp chất trên cụm lõi
 • Outer sheath: Based on PVC/Vỏ bọc bên ngoài: Dựa trên PVC

TECHNICAL DATA

Classification ETIM 5

 • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
 • ETIM 5.0 Class-Description: Low voltage power cable

Classification ETIM 6

 • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
 • ETIM 6.0 Class-Description: Low voltage power cable

Core identification code

 • Up to 5 cores: colour-coded according to VDE 0293-308, refer to Appendix T9
 • From 6 cores: black with white numbers

Conductor stranding

 • Single or multi-wire

Minimum bending radius

 • Single-core: 15 x outer diameter
 • Multi-core: 12 x outer diameter

Nominal voltage

 • U0/U: 0.6/1.0 kV

Test voltage

 • 4000 V

Protective conductor

 • J = with GN-YE protective conductor
 • O = without protective conductor

Temperature range

 • During installation: -5°C to +50°C
 • Fixed installation: -40°C to +70°C

NOTE

G = with GN-YE . conductor / có 1 lõi vàng sọc xanh lá cây
x = no conductor GN-YE (OZ) / không có lõi vàng sọc xanh lá cây
Please note “qualified clean room” when ordering.
Conductors are structured according to the system (mm²). The AWG designation is relative and purely informative.

Vui lòng ghi chú “phòng sạch đủ tiêu chuẩn” khi đặt hàng.
Dây dẫn được cấu tạo theo hệ thống (mm²). Việc chỉ định AWG là tương đối và hoàn toàn mang tính thông tin

PRODUCT DISTRIBUTION

Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia

NYY-J, NYY-O

Article number Number of cores and mm² per
conductor
Outer diameter [mm] Copper index (kg/km) Weight (kg/km)
1550030 1 x 25rm 13 240 380
1550038 1 x 35rm 14 336 447
1550032 1 x 50rm 15 480 650
1550033 1 x 70rm 17 672 864
1550035 1 x 120rm 21 1152 1400
1550037 1 x 185rm 25 1776 2080
15500013 3 x 1,5re 12 43 223
15500023 4 x 1,5re 13 58 256
15500033 5 x 1,5re 14 72 293
1550004 7 x 1,5re 15 101 360
1550005 10 x 1,5re 18 144 520
1550006 12 x 1,5re 19 173 560
1550084 14 x 1,5re 20 202 620
1550007 16 x 1,5re 21 230 680
1550008 19 x 1,5re 22 274 760
1550009 24 x 1,5re 24 346 900
1550086 30 x 1,5re 26 432 1100
15500103 3 x 2,5re 13 72 272
15500113 4 x 2,5re 14 96 316
15500123 5 x 2,5re 15 120 323
1550013 7 x 2,5re 16 168 450
1550090 10 x 2,5re 20 240 630
1550091 12 x 2,5re 20 288 680
1550092 14 x 2,5re 21 336 790
1550094 19 x 2,5re 23 456 990
1550096 24 x 2,5re 26 576 1300
1550097 30 x 2,5re 28 720 1400
15500583 3 x 4re 15 115 373
15500203 4 x 4re 16 154 439
15500263 5 x 4re 17 192 510
15500593 3 x 6re 16 173 466
15500213 4 x 6re 17 230 547
15500273 5 x 6re 19 288 640
15500603 3 x 10re 18 288 629
15500223 4 x 10re 19 384 743
15500823 5 x 10re 21 480 899
15500613 3 x 16re 20 461 850
15500233 4 x 16re 22 614 1039
15500833 5 x 16re 23 768 1240
15500713 3 x 25rm/16re 25 874 1595
15500243 4 x 25rm 27 960 1620
15500283 5x25rm 29.9 1200 1920
15500153 3 x 35sm/16re 27 1162 1718
15500753 4 x 35sm 27 1344 1916
15500163 3 x 50sm/25rm 31 1680 2383
15500253 4 x 50sm 31 1920 2639
15500173 3 x 70sm/35sm 33 2352 3196
15500763 4 x 70sm 35 2688 3576
15500183 3 x 95sm/50sm 38 3216 4271
15500773 4 x 95sm 40 3648 4746
15500723 3 x 120sm/70sm 41 4128 5281
15500783 4 x 120sm 43 4608 5813
15500733 3 x 150sm/70sm 46 4992 6408
15500793 4 x 150sm 48 5760 7263
15500743 3 x 185sm/95sm 50 6240 7909
15500803 4 x 185sm 53 7104 8905
15500193 3 x 240sm/120sm 57 8064 10162
15500813 4 x 240sm 60 9216 11430
1550205 1 x 10re 10 96 176
1550206 1 x 16re 11 154 239
1550207 1 x 25rm 13 240 380
1550208 1 x 35rm 14 336 447
1550209 1 x 50rm 15 480 650
1550210 1 x 70rm 17 672 864
1550211 1 x 95rm 19 912 1132
1550212 1 x 120rm 21 1152 1405
1550213 1 x 150rm 22 1440 1710
1550214 1 x 185rm 25 1776 2080
1550215 1 x 240rm 27 2304 2669
1550216 1 x 300rm 30 2880 3305
1550218 1 x 500rm 39 4800 5400
15502003 2 x 1,5re 11 29 210
15502193 2 x 2,5re 12 48 250
15502203 2 x 4re 14 77 360
15502213 2 x 6re 15 115 400
15502223 2 x 10re 17 192 500
15502533 4 x 16re 22 614 1039
15502543 4 x 25rm 27 960 1620
15502563 4 x 50sm 31 1920 2639
15502573 4 x 70sm 35 2688 3576
15502583 4 x 95sm 40 3648 4746
1550104 5 x 50rm 36.8 2400 3325
1550105 5 x 70rm 40.6 3360 4465
15502503 4 x 4re 154
DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI
1/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Bắc
2/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung
3/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM
4/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KÍNH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỒNG BẰNG MEKONG
Tổng Kho - Bán Lẻ Cáp Chính Hãng Trên Toàn Quốc