Cáp Cao Su LAPP KABEL NSGAFÖU 1.8/3 kV | Chính Hãng – Single Core – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL NSGAFÖU 1,8/3 kV
Flexible single-conductor rubber cable with 1.8/3 kV rated voltage / Cáp cao su một ruột mềm dẻo với điện áp định mức 1,8 / 3 kV

NSGAFÖU 1,8/3 kV AC, VDE-certified, power cable, single-conductor rubber cable with outer coating, Class 5, oil-resistant, VDE 0250-602

NSGAFÖU 1,8 / 3 kV AC, được chứng nhận VDE, cáp nguồn, cáp cao su một ruột có lớp phủ bên ngoài, Lớp 5, chịu dầu, VDE 0250-602

  • Public transport / Phương tiện giao thông công cộng
  • Control panel internal wiring / Bảng điều khiển hệ thống dây nội bộ
  • Oil-resistant / Chống dầu
  • Outer jacket: Rubber / Vỏ ngoài rubber (cao su)
  • Occasionally moved: -25°C up to +90°C
  • Fixed installation: -40°C to +90°C
  • Điện áp 1.8/3 kV
Cáp Cao Su LAPP KABEL NSGAFÖU 1.8/3 kV | Chính Hãng – Single Core – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL NSGAFÖU 1.8/3 kV | Chính Hãng – Single Core – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL NSGAFÖU 1.8/3 kV | Chính Hãng – Single Core – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL NSGAFÖU 1.8/3 kV | Chính Hãng – Single Core – Giá Tốt Nhất