Cáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1
USA: UL-listed (MTW), Canada: CSA (TEW), Europe: <HAR> H07V-K (depending on cross s.), tin-coated strands / Hoa Kỳ: UL-niêm yết (MTW), Canada: CSA (TEW), Châu Âu: <HAR> H07V-K (tùy thuộc vào chữ thập), sợi tráng thiếc 

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cáp nguồn và điều khiển, lõi đơn PVC để đi dây hiện trường, UL MTW VW-1, kiểu UL AWM 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

 • The all-rounder for many markets / Toàn diện cho nhiều thị trường
 • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
 • Oil-resistant / Chống dầu 
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Fixed installation:
  HAR/IEC: -40°C to +70°C;
  UL (AWM): up to +105°C;
 • UL (MTW): up to +90°C;
  CSA (TEW): up to +105°C
 • Điện áp
 • HAR / IEC: U0/U: 450/750 V;
  UL (AWM): U: 600 V;
 • UL (MTW): U: 600 V;
  CSA (TEW): U: 600 V
Cáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt Nhất