Cáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt Nhất

Liên hệ
Chất liệu dẫn của lõi

Tinned-copper braiding

Cáp cho các môi trường

Chống dầu

Cáp cho các ngành

Dây điện trường, Dây nhà máy, Hệ thống dây điện tủ điều khiển, Hệ thống dây nội bộ của thiết bị, Kỹ thuật nhà máy, Tự động hóa

Chứng chỉ

CE, HAR, UKCA, UL/CSA

Điện áp

300/500 V, 450/750 V

Chất liệu vỏ cáp

PVC

LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1
USA: UL-listed (MTW), Canada: CSA (TEW), Europe: <HAR> H07V-K (depending on cross s.), tin-coated strands / Hoa Kỳ: UL-niêm yết (MTW), Canada: CSA (TEW), Châu Âu: <HAR> H07V-K (tùy thuộc vào chữ thập), sợi tráng thiếc 

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cáp nguồn và điều khiển, lõi đơn PVC để đi dây hiện trường, UL MTW VW-1, kiểu UL AWM 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

 • The all-rounder for many markets / Toàn diện cho nhiều thị trường
 • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
 • Oil-resistant / Chống dầu 
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Fixed installation:
  HAR/IEC: -40°C to +70°C;
  UL (AWM): up to +105°C;
 • UL (MTW): up to +90°C;
  CSA (TEW): up to +105°C
 • Điện áp
 • HAR / IEC: U0/U: 450/750 V;
  UL (AWM): U: 600 V;
 • UL (MTW): U: 600 V;
  CSA (TEW): U: 600 V
SKU: MULTI-STANDARD SC 2.1
Cáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt Nhất

TỔNG KHO – NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI – BÁN LẺ

 • Cung cấp sản phẩm chính hãng.
 • Hỗ trợ giải pháp cho nhiều hệ thống đa dạng và phong phú.
 • Giao hàng nhanh, chuyên nghiệp.
 • Luôn luôn có giá tốt nhất thị trường.

Nhà phân phối cáp Top Cable Việt Nam

Product Description

MULTI-STANDARD SC 2.1

Benefits / Những lợi ích

 • For use in the most important global markets
 • Reduction in technical documentation
 • Easier storage; increases the cost-effectiveness of the production process
 • Works with “Conductor end sleeves XL, insulated”
 • Để sử dụng trong các thị trường toàn cầu quan trọng nhất
 • Giảm bớt tài liệu kỹ thuật
 • Lưu trữ dễ dàng hơn; tăng hiệu quả chi phí của quá trình sản xuất
 • Hoạt động với “Ống bọc đầu dây dẫn XL, cách điện”

Application range / Phạm vi ứng dụng

 • Factory wiring
 • Field wiring
 • Internal wiring of devices
 • Control cabinet wiring
 • Green insulated single cores ≥ 4 AWG are usable as EGC/ Equipment Grounding Conductor on cable tray according to NFPA 70 (NEC)
 • Dây nhà máy
 • Dây điện trường
 • Hệ thống dây nội bộ của thiết bị
 • Hệ thống dây điện tủ điều khiển
 • Các lõi đơn cách điện màu xanh lá cây ≥ 4 AWG có thể sử dụng làm Dây dẫn nối đất EGC / Thiết bị trên khay cáp theo NFPA 70 (NEC)

Product features / Tính năng sản phẩm

 • Flame-retardant according IEC 60332-1-2
 • Flame-retardant according to UL VW1/CSA FT1
 • Oil-resistant
 • Chống cháy theo IEC 60332-1-2
 • Chống cháy theo UL VW1 / CSA FT1
 • Chống dầu

Norm references / Approvals / Tham chiếu định mức / Phê duyệt

 • Multi-standard cables have conductor strands with nominal sizes in mm² or AWG/kcmil. The master size is mentioned in the table below, while the equivalent size of the other system can be found in the Appendix T16 of this catalogue. For this related secondary size the cross-section of the conductor mostly works out to be greater than the
  specified nominal value.
 • Cable type certifications: <HAR> H07V-K acc. EN 50525-2-31, UL AWM
  style 1015 (by UL acc. UL standard UL 758, U.I. Lapp GmbH’s UL AWM file number: E63634), (UL) MTW (by UL acc. UL standard UL 1063, U.I. Lapp GmbH’s (UL) MTW file number: E198296), CSA TEW (by CSA acc.
  CSA standard CSA C22.2 No. 127, CSA class 5835-01)
 • Cáp đa tiêu chuẩn có các sợi ruột dẫn với kích thước danh nghĩa tính bằng mm² hoặc AWG / kcmil. Kích thước chính được đề cập trong bảng dưới đây, trong khi kích thước tương đương của hệ thống khác có thể được tìm thấy trong Phụ lục T16 của danh mục này. Đối với kích thước thứ cấp liên quan này, tiết diện của ruột dẫn chủ yếu làm việc lớn hơn giá trị danh nghĩa quy định.
 • Chứng nhận loại cáp: tài khoản <HAR> H07V-K. EN 50525-2-31, UL AWM
  style 1015 (bởi tài khoản UL. UL tiêu chuẩn UL 758, số tệp UL AWM của UI Lapp GmbH: E63634), (UL) MTW (bởi tài khoản UL. UL tiêu chuẩn UL 1063, số tệp MTW của UI Lapp GmbH (UL): E198296), CSA TEW (bởi CSA acc.
  Tiêu chuẩn CSA CSA C22.2 số 127, CSA lớp 5835-01)

Product Make-up / Cấu tạo cáp

 • Fine-wire strand made of tinned-copper wires / Sợi dây mảnh làm bằng dây đồng mạ thiếc
 • Special PVC-based core insulation / Cách điện lõi đặc biệt dựa trên PVC 

Technical data

Classification ETIM 5

 • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
 • ETIM 5.0 Class-Description: Single core cable

Classification ETIM 6

 • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
 • ETIM 6.0 Class-Description: Single core cable

Conductor stranding

 • Fine wire according to VDE 0295 Class 5/ IEC 60228 Class 5

Minimum bending radius

 • OD ≤ 8 mm: 4 x OD*/2 x OD**;
  8 < OD ≤ 12 mm: 5 x OD*/3 x OD**;
  OD > 12 mm: 6 x OD*/4 x OD**

Nominal voltage

 • HAR / IEC: U0/U: 450/750 V;
  UL (AWM): U: 600 V;
 • UL (MTW): U: 600 V;
  CSA (TEW): U: 600 V

Temperature range

 • Fixed installation:
  HAR/IEC: -40°C to +70°C;
  UL (AWM): up to +105°C;
 • UL (MTW): up to +90°C;
  CSA (TEW): up to +105°C

Note

G = with GN-YE . conductor / Có 1 lõi mầu vàng sọc xanh lá cây
x = no conductor GN-YE (OZ) / Không có lõi mầu vàng sọc xanh lá cây
Please note “qualified clean room” when ordering.
Conductors are structured according to the system (mm²). The AWG designation is relative and purely informative.

Vui lòng ghi chú “phòng sạch đủ tiêu chuẩn” khi đặt hàng.

Dây dẫn được cấu tạo theo hệ thống (mm²). Việc chỉ định AWG là tương đối và hoàn toàn mang tính thông tin.

Product Distribution

Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia

Similar products

H07V-K
H07V-U
MULTI-STANDARD SC 2.2

MULTI-STANDARD SC 2.1

Article number Core colour Conductor cross-section
(mm²)
Outer diameter
[mm]
m/ring m/box Copper index
(kg/km)
Weight
(kg/km)
AWG-No.
4160100 green/yellow 0.5 2.7 100 4.8 11 20
4160111 green 0.5 2.7 100 4.8 11 20
4160103 brown 0.5 2.7 100 4.8 11 20
4160103K brown 0.5 2.7 3000 4.8 11 20
4160101 black 0.5 2.7 100 4.8 11 20
4160101K black 0.5 2.7 3000 4.8 11 20
4160106 grey 0.5 2.7 100 4.8 11 20
4160106K grey 0.5 2.7 3000 4.8 11 20
4160102 blue 0.5 2.7 100 4.8 11 20
4160102K blue 0.5 2.7 3000 4.8 11 20
4160114 dark blue 0.5 2.7 100 4.8 11 20
4160114K dark blue 0.5 2.7 3000 4.8 11 20
4160109 orange 0.5 2.7 100 4.8 11 20
4160109K orange 0.5 2.7 3000 4.8 11 20
4160107 violet 0.5 2.7 100 4.8 11 20
4160107K violet 0.5 2.7 3000 4.8 11 20
4160110 yellow 0.5 2.7 100 4.8 11 20
4160105 white 0.5 2.7 100 4.8 11 20
4160105K white 0.5 2.7 3000 4.8 11 20
4160104 red 0.5 2.7 100 4.8 11 20
4160104K red 0.5 2.7 3000 4.8 11 20
4160108 pink 0.5 2.7 100 4.8 11 20
4160126 blue/white 0.5 2.7 100 4.8 11 20
4160144 white/blue 0.5 2.7 100 4.8 11 20
4160144K white/blue 0.5 2.7 3000 4.8 11 20
4160200 green/yellow 0.75 2.9 100 7.2 14 19
4160200K green/yellow 0.75 2.9 2500 7.2 14 19
4160211 green 0.75 2.9 100 7.2 14 19
4160203 brown 0.75 2.9 100 7.2 14 19
4160203K brown 0.75 2.9 2500 7.2 14 19
4160201 black 0.75 2.9 100 7.2 14 19
4160201K black 0.75 2.9 2500 7.2 14 19
4160206 grey 0.75 2.9 100 7.2 14 19
4160206K grey 0.75 2.9 2500 7.2 14 19
4160202 blue 0.75 2.9 100 7.2 14 19
4160202K blue 0.75 2.9 2500 7.2 14 19
4160214 dark blue 0.75 2.9 100 7.2 14 19
4160214K dark blue 0.75 2.9 2500 7.2 14 19
4160209 orange 0.75 2.9 100 7.2 14 19
4160209K orange 0.75 2.9 2500 7.2 14 19
4160207 violet 0.75 2.9 100 7.2 14 19
4160207K violet 0.75 2.9 2500 7.2 14 19
4160210 yellow 0.75 2.9 100 7.2 14 19
4160205 white 0.75 2.9 100 7.2 14 19
4160205K white 0.75 2.9 2500 7.2 14 19
4160204 red 0.75 2.9 100 7.2 14 19
4160208 pink 0.75 2.9 100 7.2 14 19
4160226 blue/white 0.75 2.9 100 7.2 14 19
4160226K blue/white 0.75 2.9 2500 7.2 14 19
4160244 white/blue 0.75 2.9 100 7.2 14 19
4160244K white/blue 0.75 2.9 2500 7.2 14 19
4160300 green/yellow 1 3.1 100 9.6 16 18
4160300K green/yellow 1 3.1 2000 9.6 16 18
4160311 green 1 3.1 100 9.6 16 18
4160303 brown 1 3.1 100 9.6 16 18
4160303K brown 1 3.1 2000 9.6 16 18
4160301 black 1 3.1 100 9.6 16 18
4160301K black 1 3.1 2000 9.6 16 18
4160306 grey 1 3.1 100 9.6 16 18
4160306K grey 1 3.1 2000 9.6 16 18
4160302 blue 1 3.1 100 9.6 16 18
4160302K blue 1 3.1 2000 9.6 16 18
4160314 dark blue 1 3.1 100 9.6 16 18
4160314K dark blue 1 3.1 2000 9.6 16 18
4160309 orange 1 3.1 100 9.6 16 18
4160309K orange 1 3.1 2000 9.6 16 18
4160307 violet 1 3.1 100 9.6 16 18
4160310 yellow 1 3.1 100 9.6 16 18
4160310K yellow 1 3.1 2000 9.6 16 18
4160305 white 1 3.1 100 9.6 16 18
4160305K white 1 3.1 2000 9.6 16 18
4160304 red 1 3.1 100 9.6 16 18
4160304K red 1 3.1 2000 9.6 16 18
4160308 pink 1 3.1 100 9.6 16 18
4160326 blue/white 1 3.1 100 9.6 16 18
4160326K blue/white 1 3.1 2000 9.6 16 18
4160344 white/blue 1 3.1 100 9.6 16 18
4160344K white/blue 1 3.1 2000 9.6 16 18
4160400 green/yellow 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4160400K green/yellow 1.5 3.4 1500 14.4 22 16
4160411 green 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4160403 brown 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4160403K brown 1.5 3.4 1500 14.4 22 16
4160401 black 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4160401K black 1.5 3.4 1500 14.4 22 16
4160406 grey 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4160406K grey 1.5 3.4 1500 14.4 22 16
4160402 blue 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4160402K blue 1.5 3.4 1500 14.4 22 16
4160414 dark blue 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4160414K dark blue 1.5 3.4 1500 14.4 22 16
4160409 orange 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4160409K orange 1.5 3.4 1500 14.4 22 16
4160407 violet 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4160410 yellow 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4160410K yellow 1.5 3.4 1500 14.4 22 16
4160405 white 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4160405K white 1.5 3.4 1500 14.4 22 16
4160404 red 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4160404K red 1.5 3.4 1500 14.4 22 16
4160408 pink 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4160426 blue/white 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4160426K blue/white 1.5 3.4 1500 14.4 22 16
4160444 white/blue 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4160444K white/blue 1.5 3.4 1500 14.4 22 16
4160457 white-yellow 1.5 3.4 1500 14.4 22 16
4160500 green/yellow 2.5 4 100 24 37 14
4160500K green/yellow 2.5 4 900 24 37 14
4160511 green 2.5 4 100 24 37 14
4160503 brown 2.5 4 100 24 37 14
4160503K brown 2.5 4 900 24 37 14
4160501 black 2.5 4 100 24 37 14
4160501K black 2.5 4 900 24 37 14
4160506 grey 2.5 4 100 24 37 14
4160506K grey 2.5 4 900 24 37 14
4160502 blue 2.5 4 100 24 37 14
4160502K blue 2.5 4 900 24 37 14
4160514 dark blue 2.5 4 100 24 37 14
4160514K dark blue 2.5 4 900 24 37 14
4160509 orange 2.5 4 100 24 37 14
4160509K orange 2.5 4 900 24 37 14
4160507 violet 2.5 4 100 24 37 14
4160510 yellow 2.5 4 100 24 37 14
4160510K yellow 2.5 4 900 24 37 14
4160505 white 2.5 4 100 24 37 14
4160505K white 2.5 4 900 24 37 14
4160504 red 2.5 4 100 24 37 14
4160504K red 2.5 4 900 24 37 14
4160526 blue/white 2.5 4 100 24 37 14
4160544 white/blue 2.5 4 100 24 37 14
4160544K white/blue 2.5 4 900 24 37 14
4160600 green/yellow 4 4.6 100 38.4 49 12
4160600K green/yellow 4 4.6 600 38.4 49 12
4160611 green 4 4.6 100 38.4 49 12
4160603 brown 4 4.6 100 38.4 49 12
4160603K brown 4 4.6 600 38.4 49 12
4160601 black 4 4.6 100 38.4 49 12
4160601K black 4 4.6 600 38.4 49 12
4160606 grey 4 4.6 100 38.4 49 12
4160602 blue 4 4.6 100 38.4 49 12
4160602K blue 4 4.6 600 38.4 49 12
4160614 dark blue 4 4.6 100 38.4 49 12
4160614K dark blue 4 4.6 600 38.4 49 12
4160609 orange 4 4.6 100 38.4 49 12
4160609K orange 4 4.6 600 38.4 49 12
4160607 violet 4 4.6 100 38.4 49 12
4160610 yellow 4 4.6 100 38.4 49 12
4160610K yellow 4 4.6 600 38.4 49 12
4160605 white 4 4.6 100 38.4 49 12
4160604 red 4 4.6 100 38.4 49 12
4160604K red 4 4.6 600 38.4 49 12
4160626 blue/white 4 4.6 100 38.4 49 12
4160644 white/blue 4 4.6 100 38.4 49 12
4160700 green/yellow 6 5.1 100 57.6 67 10
4160700K green/yellow 6 5.1 400 57.6 67 10
4160711 green 6 5.1 100 57.6 67 10
4160703 brown 6 5.1 100 57.6 67 10
4160701 black 6 5.1 100 57.6 67 10
4160701K black 6 5.1 400 57.6 67 10
4160706 grey 6 5.1 100 57.6 67 10
4160706K grey 6 5.1 400 57.6 67 10
4160702 blue 6 5.1 100 57.6 67 10
4160702K blue 6 5.1 400 57.6 67 10
4160714 dark blue 6 5.1 100 57.6 67 10
4160714K dark blue 6 5.1 400 57.6 67 10
4160709 orange 6 5.1 100 57.6 67 10
4160709K orange 6 5.1 400 57.6 67 10
4160707 violet 6 5.1 100 57.6 67 10
4160710 yellow 6 5.1 100 57.6 67 10
4160705 white 6 5.1 100 57.6 67 10
4160704 red 6 5.1 100 57.6 67 10
4160704K red 6 5.1 400 57.6 67 10
4160726 blue/white 6 5.1 100 57.6 67 10
4160744 white/blue 6 5.1 100 57.6 67 10
4160800 green/yellow 10 6.8 100 96 120 8
4160811 green 10 6.8 100 96 120 8
4160803 brown 10 6.8 100 96 120 8
4160801 black 10 6.8 100 96 120 8
4160806 grey 10 6.8 100 96 120 8
4160802 blue 10 6.8 100 96 120 8
4160814 dark blue 10 6.8 100 96 120 8
4160809 orange 10 6.8 100 96 120 8
4160810 yellow 10 6.8 100 96 120 8
4160805 white 10 6.8 100 96 120 8
4160804 red 10 6.8 100 96 120 8
4160826 blue/white 10 6.8 100 96 120 8
4160844 white/blue 10 6.8 100 96 120 8
4160900 green/yellow 16 9 100 153.6 185 6
4160911 green 16 9 100 153.6 185 6
4160903 brown 16 9 100 153.6 185 6
4160901 black 16 9 100 153.6 185 6
4160906 grey 16 9 100 153.6 185 6
4160902 blue 16 9 100 153.6 185 6
4160914 dark blue 16 9 100 153.6 185 6
4160909 orange 16 9 100 153.6 185 6
4160910 yellow 16 9 100 153.6 185 6
4160905 white 16 9 100 153.6 185 6
4160904 red 16 9 100 153.6 185 6
4161000 green/yellow 25 10.2 100 240 260 4
4161011 green 25 10.2 100 240 260 4
4161003 brown 25 10.2 100 240 260 4
4161001 black 25 10.2 100 240 260 4
4161006 grey 25 10.2 100 240 260 4
4161002 blue 25 10.2 100 240 260 4
4161009 orange 25 10.2 100 240 260 4
4161010 yellow 25 10.2 100 240 260 4
4161005 white 25 10.2 100 240 260 4
4161004 red 25 10.2 100 240 260 4
4161100 green/yellow 35 11.7 336 360 2
4161111 green 35 11.7 336 360 2
4161101 black 35 11.7 336 360 2
4161106 grey 35 11.7 336 360 2
4161102 blue 35 11.7 336 360 2
4161105 white 35 11.7 336 360 2
4161104 red 35 11.7 336 360 2
4161200 green/yellow 50 13.9 480 535 1
4161211 green 50 13.9 480 535 1
4161201 black 50 13.9 480 535 1
4161202 blue 50 13.9 480 535 1
4161300 green/yellow 70 16 672 735 2/0
4161301 black 70 16 672 735 2/0
4161400 green/yellow 95 18.2 912 930 3/0
4161401 black 95 18.2 912 930 3/0
4161402 blue 95 18.2 912 930 3/0
4161500 green/yellow 120 19.8 1152 1160 4/0
4161501 black 120 19.8 1152 1160 4/0
4161502 blue 120 19.8 1152 1160 4/0
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI
1/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Bắc
2/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung
3/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM
4/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KÍNH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỒNG BẰNG MEKONG
Tổng Kho - Bán Lẻ Cáp Chính Hãng Trên Toàn Quốc