Cáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2
UL-listed (MTW), CSA (TEW), <HAR> H07V2-K: max. +90°C, UL (AWM): Umax = 1 kV, tinned-copper strands / UL-liệt kê (MTW), CSA (TEW), <HAR> H07V2-K: tối đa + 90 ° C, UL (AWM): Umax = 1 kV, sợi đồng đóng hộp 

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.2, power and control cable, PVC single core, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.2, cáp nguồn và điều khiển, lõi đơn PVC, dây trường, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K + 90 ° C

 • Higher maximum conductor temperature - H07V2-K: +90 °C according to EN 50525-2-31 / Nhiệt độ dây dẫn tối đa cao hơn - H07V2-K: +90 ° C theo EN 50525-2-31
 • Higher voltage range according to UL / Dải điện áp cao hơn theo UL
 • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
 • Oil-resistant / Chống dầu
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Fixed installation:
  HAR/IEC: -40°C to +90°C;
  UL (AWM): up to +105°C;
 • UL (MTW): up to +90°C;
  CSA (TEW): up to +105°C
 • Điện áp
 • HAR / IEC: U0/U: 450/750 V;
  UL (AWM): U: 1000 V;
 • UL (MTW): U: 600 V;
  CSA (TEW): U: 600 V
Cáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt Nhất