Cáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt Nhất

Liên hệ
Chất liệu dẫn của lõi

Tinned-copper braiding

Cáp cho các môi trường

Chống dầu

Cáp cho các ngành

Dây điện trường, Dây nhà máy, Hệ thống dây điện tủ điều khiển, Kỹ thuật nhà máy, Tự động hóa

Chứng chỉ

CE, EAC, HAR, UKCA, UL/CSA

Điện áp

0,6/1 KV, 300/500 V, 450/750 V

Chất liệu vỏ cáp

PVC

LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2
UL-listed (MTW), CSA (TEW), <HAR> H07V2-K: max. +90°C, UL (AWM): Umax = 1 kV, tinned-copper strands / UL-liệt kê (MTW), CSA (TEW), <HAR> H07V2-K: tối đa + 90 ° C, UL (AWM): Umax = 1 kV, sợi đồng đóng hộp 

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.2, power and control cable, PVC single core, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.2, cáp nguồn và điều khiển, lõi đơn PVC, dây trường, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K + 90 ° C

 • Higher maximum conductor temperature – H07V2-K: +90 °C according to EN 50525-2-31 / Nhiệt độ dây dẫn tối đa cao hơn – H07V2-K: +90 ° C theo EN 50525-2-31
 • Higher voltage range according to UL / Dải điện áp cao hơn theo UL
 • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
 • Oil-resistant / Chống dầu
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Fixed installation:
  HAR/IEC: -40°C to +90°C;
  UL (AWM): up to +105°C;
 • UL (MTW): up to +90°C;
  CSA (TEW): up to +105°C
 • Điện áp
 • HAR / IEC: U0/U: 450/750 V;
  UL (AWM): U: 1000 V;
 • UL (MTW): U: 600 V;
  CSA (TEW): U: 600 V
SKU: MULTI-STANDARD SC 2.2
Cáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Lõi Mạ Thiếc – Giá Tốt Nhất

TỔNG KHO – NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI – BÁN LẺ

 • Cung cấp sản phẩm chính hãng.
 • Hỗ trợ giải pháp cho nhiều hệ thống đa dạng và phong phú.
 • Giao hàng nhanh, chuyên nghiệp.
 • Luôn luôn có giá tốt nhất thị trường.

Nhà phân phối cáp Top Cable Việt Nam

Product Description

MULTI-STANDARD SC 2.2

MULTI-STANDARD SC 2.2 là dòng cáp điện, cáp tín hiệu, cáp điều khiển lõi đơn Class5 với nhiều tiết diện lõi khác nhau và được mạ thiếc để chống chịu lại môi trường oxi hóa, vỏ ngoài cáp được cách điện bằng PVC chống cháy lan và  đáp ứng được điện áp sử dụng tối đa 600/1000V UL/CSA, mầu sắc vỏ đa dạng cho nhiều ứng dụng và tiêu chuẩn khác nhau, nhiệt độ hoặt động tốt ở -40°C to +105°C trong nhà máy, tủ điện, tủ điều khiển.

Benefits / Những lợi ích

 • For use in the most important global markets
 • Reduction in technical documentation
 • Easier storage; increases the cost-effectiveness of the production process
 • Works with “Conductor end sleeves XL, insulated”
 • Để sử dụng trong các thị trường toàn cầu quan trọng nhất
 • Giảm bớt tài liệu kỹ thuật
 • Lưu trữ dễ dàng hơn; tăng hiệu quả chi phí của quá trình sản xuất
 • Hoạt động với “Ống bọc đầu dây dẫn XL, cách điện”

Application range / Phạm vi ứng dụng

 • Factory wiring
 • Field wiring
 • Internal wiring of devices and in control cabinets
 • Protected installation in and on lighting equipments
 • Green insulated single cores ≥ 4 AWG are usable as EGC/ Equipment Grounding Conductor on cable tray according to NFPA 70 (NEC)
 • Dây nhà máy
 • Dây điện trường
 • Hệ thống dây nội bộ của thiết bị và trong tủ điều khiển
 • Lắp đặt được bảo vệ trong và trên các thiết bị chiếu sáng
 • Các lõi đơn cách điện màu xanh lá cây ≥ 4 AWG có thể sử dụng làm Dây dẫn nối đất EGC / Thiết bị trên khay cáp theo NFPA 70 (NEC)

Product features / Tính năng sản phẩm

 • Flame-retardant according IEC 60332-1-2
 • Flame-retardant according to UL VW1/CSA FT1
 • Oil-resistant
 • Chống cháy theo IEC 60332-1-2
 • Chống cháy theo UL VW1 / CSA FT1
 • Chống dầu

Norm references / Approvals / Tham chiếu định mức / Phê duyệt

 • Multi-standard cables have conductor strands with nominal sizes in mm² or AWG/kcmil. The master size is mentioned in the table below, while the equivalent size of the other system can be found in the Appendix T16 of this catalogue. For this related secondary size the cross-section of the conductor mostly works out to be greater than the
  specified nominal value.
 • Cable type certifications: <HAR> H07V2-K acc. EN 50525-2-31, UL AWM
  style 10269 (by UL acc. UL standard UL 758, U.I. Lapp GmbH’s UL AWM file number: E63634), (UL) MTW (by UL acc. UL standard UL 1063, U.I. Lapp GmbH’s (UL) MTW
  file number: E198296), CSA TEW (by CSA acc.
  CSA standard CSA C22.2 No. 127, CSA class 5835-01)
 • Cáp đa tiêu chuẩn có các sợi ruột dẫn với kích thước danh nghĩa tính bằng mm² hoặc AWG / kcmil. Kích thước chính được đề cập trong bảng dưới đây, trong khi kích thước tương đương của hệ thống khác có thể được tìm thấy trong Phụ lục T16 của danh mục này. Đối với kích thước thứ cấp liên quan này, tiết diện của ruột dẫn chủ yếu làm việc lớn hơn giá trị danh nghĩa quy định.
 • Chứng nhận loại cáp: tài khoản <HAR> H07V2-K. EN 50525-2-31, UL AWM style 10269 (bởi UL acc. UL tiêu chuẩn UL 758, UI Lapp GmbH’s UL AWM’s number: E63634), (UL) MTW (by UL acc. UL standard UL 1063, UI Lapp GmbH’s ( UL) Số tệp MTW: E198296), CSA TEW (bởi CSA acc. CSA tiêu chuẩn CSA C22.2 số 127, CSA lớp 5835-01)

Product Make-up / Cấu tạo cáp

 • Fine-wire strand made of tinned-copper wires / Sợi dây mảnh làm bằng dây đồng mạ thiếc
 • Special PVC-based core insulation / Cách điện lõi đặc biệt dựa trên PVC 

Technical data

Classification ETIM 5

 • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
 • ETIM 5.0 Class-Description: Single core cable

Classification ETIM 6

 • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
 • ETIM 6.0 Class-Description: Single core cable

Conductor stranding

 • Fine wire according to VDE 0295 Class 5/ IEC 60228 Class 5

Minimum bending radius

 • OD ≤ 8 mm: 4 x OD*/2 x OD**;
  8 < OD ≤ 12 mm: 5 x OD*/3 x OD**;
  OD > 12 mm: 6 x OD*/4 x OD**

Nominal voltage

 • HAR / IEC: U0/U: 450/750 V;
  UL (AWM): U: 1000 V;
 • UL (MTW): U: 600 V;
  CSA (TEW): U: 600 V

Temperature range

 • Fixed installation:
  HAR/IEC: -40°C to +90°C;
  UL (AWM): up to +105°C;
 • UL (MTW): up to +90°C;
  CSA (TEW): up to +105°C

Note

G = with GN-YE . conductor / Có 1 lõi mầu vàng sọc xanh lá cây
x = no conductor GN-YE (OZ) / Không có lõi mầu vàng sọc xanh lá cây
Please note “qualified clean room” when ordering.
Conductors are structured according to the system (mm²). The AWG designation is relative and purely informative.

Vui lòng ghi chú “phòng sạch đủ tiêu chuẩn” khi đặt hàng.

Dây dẫn được cấu tạo theo hệ thống (mm²). Việc chỉ định AWG là tương đối và hoàn toàn mang tính thông tin.

Product Distribution

Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia

Similar products

MULTI-STANDARD SC 2.1

MULTI-STANDARD SC 2.2

Article number Core colour Conductor cross-section
(mm²)
Outer diameter
[mm]
m/ring m/box Copper index
(kg/km)
Weight
(kg/km)
AWG-No.
4150103 brown 0.5 2.7 100 4.8 10 20
4150101 black 0.5 2.7 100 4.8 10 20
4150102 blue 0.5 2.7 100 4.8 10 20
4150114 dark blue 0.5 2.7 100 4.8 10 20
4150114K dark blue 0.5 2.7 3000 4.8 10 20
4150105 white 0.5 2.7 100 4.8 10 20
4150104 red 0.5 2.7 100 4.8 10 20
4150144K white/blue 0.5 2.7 3000 4.8 10 20
4150203 brown 0.75 2.9 100 7.2 13 19
4150201 black 0.75 2.9 100 7.2 13 19
4150201K black 0.75 2.9 2500 7.2 13 19
4150206 grey 0.75 2.9 100 7.2 13 19
4150202 blue 0.75 2.9 100 7.2 13 19
4150214 dark blue 0.75 2.9 100 7.2 13 19
4150205 white 0.75 2.9 100 7.2 13 19
4150204 red 0.75 2.9 100 7.2 13 19
4150204K red 0.75 2.9 2500 7.2 13 19
4150300 green/yellow 1 3.1 100 9.6 16 18
4150303 brown 1 3.1 100 9.6 16 18
4150301 black 1 3.1 100 9.6 16 18
4150301K black 1 3.1 2000 9.6 16 18
4150302 blue 1 3.1 100 9.6 16 18
4150302K blue 1 3.1 2000 9.6 16 18
4150314 dark blue 1 3.1 100 9.6 16 18
4150309 orange 1 3.1 100 9.6 16 18
4150305 white 1 3.1 100 9.6 16 18
4150304 red 1 3.1 100 9.6 16 18
4150304K red 1 3.1 2000 9.6 16 18
4150326 blue/white 1 3.1 100 9.6 16 18
4150344 white/blue 1 3.1 100 9.6 16 18
4150400 green/yellow 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4150400K green/yellow 1.5 3.4 1500 14.4 22 16
4150403 brown 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4150401 black 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4150401K black 1.5 3.4 1500 14.4 22 16
4150406 grey 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4150402 blue 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4150402K blue 1.5 3.4 1500 14.4 22 16
4150414 dark blue 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4150409 orange 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4150410 yellow 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4150405 white 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4150404 red 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4150426 blue/white 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4150444 white/blue 1.5 3.4 100 14.4 22 16
4150500 green/yellow 2.5 4 100 24 37 14
4150500K green/yellow 2.5 4 900 24 37 14
4150503 brown 2.5 4 100 24 37 14
4150501 black 2.5 4 100 24 37 14
4150501K black 2.5 4 900 24 37 14
4150506 grey 2.5 4 100 24 37 14
4150502 blue 2.5 4 100 24 37 14
4150502K blue 2.5 4 900 24 37 14
4150514 dark blue 2.5 4 100 24 37 14
4150509 orange 2.5 4 100 24 37 14
4150505 white 2.5 4 100 24 37 14
4150504 red 2.5 4 100 24 37 14
4150600 green/yellow 4 4.6 100 38.4 49 12
4150603 brown 4 4.6 100 38.4 49 12
4150603K brown 4 4.6 600 38.4 49 12
4150601 black 4 4.6 100 38.4 49 12
4150601K black 4 4.6 600 38.4 49 12
4150606 grey 4 4.6 100 38.4 49 12
4150602 blue 4 4.6 100 38.4 49 12
4150602K blue 4 4.6 600 38.4 49 12
4150614 dark blue 4 4.6 100 38.4 49 12
4150610 yellow 4 4.6 100 38.4 49 12
4150605 white 4 4.6 100 38.4 49 12
4150604 red 4 4.6 100 38.4 49 12
4150604K red 4 4.6 600 38.4 49 12
4150700 green/yellow 6 5.1 100 57.6 71 10
4150701 black 6 5.1 100 57.6 71 10
4150706 grey 6 5.1 100 57.6 71 10
4150702 blue 6 5.1 100 57.6 71 10
4150705 white 6 5.1 100 57.6 71 10
4150704 red 6 5.1 100 57.6 71 10
4150800 green/yellow 10 6.8 100 96 120 8
4150801 black 10 6.8 100 96 120 8
4150802 blue 10 6.8 100 96 120 8
4150804 red 10 6.8 100 96 120 8
4150900 green/yellow 16 9 100 153.6 185 6
4150901 black 16 9 100 153.6 185 6
4150902 blue 16 9 100 153.6 185 6
4150904 red 16 9 100 153.6 185 6
4151000 green/yellow 25 10.2 100 240 260 4
4151001 black 25 10.2 100 240 260 4
4151100 green/yellow 35 11.7 336 360 2
4151101 black 35 11.7 336 360 2
4151201 black 50 13.9 480 535 1
4151301 black 70 16 672 735 2/0
4151401 black 95 18.2 912 930 3/0
4151501 black 120 19.8 1152 1160 4/0
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI
1/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Bắc
2/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung
3/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM
4/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KÍNH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỒNG BẰNG MEKONG
Tổng Kho - Bán Lẻ Cáp Chính Hãng Trên Toàn Quốc