Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB
EMC-optimised motor cable, low-capacitance, double screened and halogen-free with improved fire behaviour / Cáp động cơ được tối ưu hóa EMC, điện dung thấp, màn hình kép và không chứa halogen với khả năng chống cháy được cải thiện

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB - Motor cable for drives with high electrical power, EMI optimized, double screened and halogen-free.

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB - Cáp động cơ cho các ổ đĩa có công suất điện cao, được tối ưu hóa EMI, màn hình kép và không chứa halogen.

 • Halogen-free and highly flame-retardant / Không chứa halogen và chống cháy cao
 • 3+3 symmetry reduces common-mode interference effects and bearing currents / Đối xứng 3 + 3 làm giảm hiệu ứng nhiễu ở chế độ chung và dòng mang
 • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
 • Interference signals / Tín hiệu nhiễu
 • Outer jacket: Halogen-free / Vỏ ngoài Hợp chất đặc biệt không chứa halogen
 • Flexing: -15°C to +90°C
 • Fixed installation: -40°C to +90°C
 • Điện áp 600/1000 V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt Nhất

Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB
EMC-optimised motor cable, low-capacitance, double-screened, certified / Cáp động cơ được tối ưu hóa EMC, điện dung thấp, màn hình kép, được chứng nhận

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB - double screened power cable for large servo drive systems with high electrical load, UL/cUL certified

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB - cáp nguồn hai lớp cho hệ thống truyền động servo lớn với tải điện cao, được chứng nhận UL / cUL

 • AWM certification for USA and Canada / Chứng nhận AWM cho Hoa Kỳ và Canada
 • 3+3 symmetry reduces common-mode interference effects and bearing currents / Đối xứng 3 + 3 làm giảm hiệu ứng nhiễu ở chế độ chung và dòng mang
 • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
 • Interference signals / Tín hiệu nhiễu
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Flexing:
  IEC: transparent -5°C to +80°C
  IEC: black -5°C to +90 °C
  UL/CSA: -5°C to +80°C
 • Fixed installation:
  IEC: transparent -40°C to +80°C
  IEC: black -40°C to +90°C
  UL/CSA: +80°C
 • Điện áp IEC U0/U: 600/1000 V
 • UL & CSA: 1000 V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt Nhất