Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE | Chính Hãng – Servo Motor Cable – Chuyển Động – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE
Highly flexible, low capacitive servo motor cable with TC-ER (UL) or c(UL)-Listing for North America / Cáp động cơ servo điện dung thấp, linh hoạt cao với TC-ER (UL) hoặc c (UL) - Danh sách cho Bắc Mỹ 

ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE - screened, low capacitive servo motor cable for highly flexible installation with UL TC-ER listing.

ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE - cáp động cơ servo có điện dung thấp được sàng lọc để lắp đặt linh hoạt cao với danh sách UL TC-ER.

 • Core Line Performance - Medium to increased travel lengths or acceleration / Hiệu suất dòng cốt lõi - Trung bình đến tăng độ dài hành trình hoặc tăng tốc
 • Wide application range (NFPA 70/NEC)/ compliance with NFPA 79 for industrial machinery / Phạm vi ứng dụng rộng (NFPA 70 / NEC) / tuân thủ NFPA 79 cho máy móc công nghiệp
 • Low-capacitance design /Thiết kế điện dung thấp
 • Flame-retardant / Chống cháy
 • Mechanical resistance / Sức đề kháng cơ học
 • Oil-resistant / Chống dầu
 • Power chain / Dây chuyền điện / Chuyển động trong xích cáp
 • Interference signals / Tín hiệu nhiễu
 • UV-resistant / Chống tia cực tím
 • Outer jacket: TPE / Vỏ ngoài TPE
 • Flexing: -5°C to +90°C
  Fixed installation: -40°C to +90°C
 • Điện áp UL TC: 600V
  UL Flexible Motor Supply: 1000V
  c(UL) CIC/TC: 600V
  cRU AWM: 1000V
 • IEC U0/U: 600/1000 V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE | Chính Hãng – Servo Motor Cable – Chuyển Động – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE | Chính Hãng – Servo Motor Cable – Chuyển Động – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE | Chính Hãng – Servo Motor Cable – Chuyển Động – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE | Chính Hãng – Servo Motor Cable – Chuyển Động – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE | Chính Hãng – Servo Motor Cable – Chuyển Động – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE | Chính Hãng – Servo Motor Cable – Chuyển Động – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE | Chính Hãng – Servo Motor Cable – Chuyển Động – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE | Chính Hãng – Servo Motor Cable – Chuyển Động – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE | Chính Hãng – Servo Motor Cable – Chuyển Động – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE | Chính Hãng – Servo Motor Cable – Chuyển Động – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE | Chính Hãng – Servo Motor Cable – Chuyển Động – Giá Tốt Nhất