Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB
EMC-optimised motor cable, low-capacitance, double screened and halogen-free with improved fire behaviour / Cáp động cơ được tối ưu hóa EMC, điện dung thấp, màn hình kép và không chứa halogen với khả năng chống cháy được cải thiện

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB - Motor cable for drives with high electrical power, EMI optimized, double screened and halogen-free.

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB - Cáp động cơ cho các ổ đĩa có công suất điện cao, được tối ưu hóa EMI, màn hình kép và không chứa halogen.

  • Halogen-free and highly flame-retardant / Không chứa halogen và chống cháy cao
  • 3+3 symmetry reduces common-mode interference effects and bearing currents / Đối xứng 3 + 3 làm giảm hiệu ứng nhiễu ở chế độ chung và dòng mang
  • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
  • Interference signals / Tín hiệu nhiễu
  • Outer jacket: Halogen-free / Vỏ ngoài Hợp chất đặc biệt không chứa halogen
  • Flexing: -15°C to +90°C
  • Fixed installation: -40°C to +90°C
  • Điện áp 600/1000 V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt Nhất