DUCPHAT® Hộp Phối Quang FDF 12FO Khay Cố Định Gắn Rack 19” SC/UPC Singlemode 9/125 µm

Hộp phối quang FDF 12FO Khay Cố Định Gắn Rack 19” SC/UPC SM

DP-FDF-SCS-SM-012-V-F1U
DP-FDF-SCS-SM-012-Z-F1U
DP-FDF-SCD-SM-012-V-F1U
DP-FDF-SCD-SM-012-Z-F1U

 • Hãng sản xuất: DUCPHAT
 • Xuất Xứ: VIỆT NAM
 • Vật liệu: Sắt- Sơn tĩnh điện màu đen hoặc xám
 • Dây hàn quang SC/UPC Singlemode 9/125 µm 1.5m (vỏ PVC hoắc LSZH)
 • Insertion Loss: Singlemode: ≤ 0.30dB maximum
  Return Loss Singlemode: UPC ≥ 30dB | APC ≥ 35dB
 • Ống co nhiệt 60mm
 • Khay hàn quang 12Fo
DUCPHAT® Hộp Phối Quang FDF 12FO Khay Cố Định Gắn Rack 19” SC/UPC Singlemode 9/125 µm

DUCPHAT® Hộp Phối Quang FDF 8FO Khay Cố Định Gắn Rack 19” SC/UPC Singlemode 9/125 µm

Hộp phối quang FDF 8FO Khay Cố Định Gắn Rack 19” SC/UPC SM

DP-FDF-SCS-SM-008-V-F1U
DP-FDF-SCS-SM-008-Z-F1U
DP-FDF-SCD-SM-008-V-F1U
DP-FDF-SCD-SM-008-Z-F1U

 • Hãng sản xuất: DUCPHAT
 • Xuất Xứ: VIỆT NAM
 • Vật liệu: Sắt- Sơn tĩnh điện màu đen hoặc xám
 • Dây hàn quang SC/UPC Singlemode 9/125 µm 1.5m (vỏ PVC hoắc LSZH)
 • Insertion Loss: Singlemode: ≤ 0.30dB maximum
  Return Loss Singlemode: UPC ≥ 30dB | APC ≥ 35dB
 • Ống co nhiệt 60mm
 • Khay hàn quang 8Fo
DUCPHAT® Hộp Phối Quang FDF 8FO Khay Cố Định Gắn Rack 19” SC/UPC Singlemode 9/125 µm

DUCPHAT® Hộp Phối Quang FDF 24FO Khay Cố Định Gắn Rack 19” SC/UPC Singlemode 9/125 µm

Hộp phối quang FDF 24FO Khay Cố Định Gắn Rack 19” SC/UPC SM

DP-FDF-SCS-SM-024-V-F1U
DP-FDF-SCS-SM-024-Z-F1U
DP-FDF-SCD-SM-024-V-F1U
DP-FDF-SCD-SM-024-Z-F1U

 • Hãng sản xuất: DUCPHAT
 • Xuất Xứ: VIỆT NAM
 • Vật liệu: Sắt- Sơn tĩnh điện màu đen hoặc xám
 • Dây hàn quang SC/UPC Singlemode 9/125 µm 1.5m (vỏ PVC hoắc LSZH)
 • Insertion Loss: Singlemode: ≤ 0.30dB maximum
  Return Loss Singlemode: UPC ≥ 30dB | APC ≥ 35dB
 • Ống co nhiệt 60mm
 • Khay hàn quang 24Fo
DUCPHAT® Hộp Phối Quang FDF 24FO Khay Cố Định Gắn Rack 19” SC/UPC Singlemode 9/125 µm