Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
Screened PVC control cable with transparent outer sheath / Cáp điều khiển PVC có màng lọc chống nhiễu  với vỏ ngoài trong suốt

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - PVC control cable, VDE registered, screened, flexible and numbered for various applications, U0/U: 300/500V

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - Cáp điều khiển PVC, đã đăng ký VDE, được sàng lọc, linh hoạt và được đánh số cho các ứng dụng khác nhau, U0 / U: 300 / 500V

  • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
  • VDE reg. no. 7030
  • EMC-compliant / Tuân thủ EMC
  • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
  • Flame-retardant according IEC 60332-1-2 / Chống cháy theo IEC 60332-1-2
  • Good chemical resistance / Kháng hóa chất
  • Interference signals / Cho khu vực có tín hiệu nhiễu
  • Occasional flexing: -5°C to +70°C
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
  • Điện áp 300/500V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất