Cáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY | Chính Hãng – Single Core – Chíu Uốn – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY
Highly flexible, screened single core cable with PVC insulation and PVC sheath - certified for North America / Cáp lõi đơn có màn chắn, có độ mềm dẻo cao với lớp cách điện PVC và vỏ bọc PVC - được chứng nhận cho Bắc Mỹ

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY - Screened single core power cable for versatile use in power chains with UL/cUL AWM certification

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY - Cáp nguồn lõi đơn đã được sàng lọc để sử dụng linh hoạt trong chuỗi điện với chứng nhận UL / cUL AWM

 • Basic Line Performance - Moderate travel lengths or acceleration
 • AWM certification for USA and Canada
 • EMC compliant copper screening
 • Flammability:
  UL/CSA: VW-1, FT1
  IEC/EN: 60332-1-2
 • Oil-resistant according to DIN EN 50290-2-22 (TM54)/ Chống dầu theo tiêu chuẩn DIN EN 50290-2-22 (TM54)
 • Low-adhesive surface / Bề mặt ít dính
 • EMC-compliant / Tuân thủ EMC
 • Power chain / Dây chuyền chuyển động
 • Interference signals / Tín hiệu nhiễu
 • Torsion-resistant / Chống xoắn
 • UV-resistant / Chống tia cực tím
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Điện áp
  IEC: U0/U 600/1000 V
  UL & CSA: 600 V
 • Phạm vi nhiệt độ
  Độ uốn: 0 ° C đến + 70 ° C (UL: + 90 ° C)
  Cài đặt cố định: -40 ° C đến + 80 ° C
  (UL: + 90 ° C)
Cáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY | Chính Hãng – Single Core – Chíu Uốn – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY | Chính Hãng – Single Core – Chíu Uốn – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY | Chính Hãng – Single Core – Chíu Uốn – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY | Chính Hãng – Single Core – Chíu Uốn – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY | Chính Hãng – Single Core – Chíu Uốn – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY | Chính Hãng – Single Core – Chíu Uốn – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY | Chính Hãng – Single Core – Chíu Uốn – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY | Chính Hãng – Single Core – Chíu Uốn – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY | Chính Hãng – Single Core – Chíu Uốn – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY | Chính Hãng – Single Core – Chíu Uốn – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất