Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 | Chính Hãng – Chịu Uốn – Chống Xoắn – Chống Dầu – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809
Highly flexible control cable with PVC core insulation and PVC sheath - certified for North America / Cáp điều khiển linh hoạt cao với cách điện lõi PVC và vỏ bọc PVC - được chứng nhận cho Bắc Mỹ

ÖLFLEX® CHAIN 809 - Power and control cable for versatile use in power chains with UL/cUL AWM certification

ÖLFLEX® CHAIN 809 - Cáp nguồn và điều khiển để sử dụng linh hoạt trong dây chuyền điện với chứng nhận UL / cUL AWM

 • Basic Line Performance - Moderate travel lengths or acceleration
 • AWM certification for USA and Canada
 • Oil-resistant / Chống dầu
 • Power chain / Dây chuyền điện - Chịu uốn - Chuyển động
 • Torsion-resistant / Chống xoắn
 • Flammability:
  UL/CSA: VW-1, FT1
  IEC/EN: 60332-1-2
 • Low-adhesive surface / Bề mặt ít dính
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Điện áp:
  VDE: U0/U: 300/500 V
  UL & CSA: 1000 V
 • Nhiệt độ hoạt động:
  Flexing: 0°C to +70°C
  (UL/CSA: +80°C)
  Fixed installation: -40°C to +70°C
  (UL/CSA +80°C)
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 | Chính Hãng – Chịu Uốn – Chống Xoắn – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 | Chính Hãng – Chịu Uốn – Chống Xoắn – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 | Chính Hãng – Chịu Uốn – Chống Xoắn – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 | Chính Hãng – Chịu Uốn – Chống Xoắn – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 | Chính Hãng – Chịu Uốn – Chống Xoắn – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 | Chính Hãng – Chịu Uốn – Chống Xoắn – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 | Chính Hãng – Chịu Uốn – Chống Xoắn – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 | Chính Hãng – Chịu Uốn – Chống Xoắn – Chống Dầu – Giá Tốt Nhất