Dây Cáp Điện Lõi Đơn – Single Core LTC/ ITALY H07V-K 450/750V | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

450/750V H07V-K CPR Eca

 • Hãng Sản Xuất: LTC (La Triveneta Cavi s.p.a.)
 • Xuất xứ/ Origin: ITALY / EU
 • Single core non-sheathed power cable with flexible conductor for internal wiring.
 • Low voltage - Energy and cabling
 • Structure and electrical, physical, mechanical requirements: EN 50525-2-31 (IEC 60227-3)
 • Low Voltage Directive: 2014/35/EU
 • RoHS Directive: 2011/65/EU
 • TUÂN THỦ CPR: QUY ĐỊNH 305/2011/EU
 • Standard: EN 50575:2014+A1:2016
 • Class: Eca
 • Classification: EN 13501-6
 • Flame propagation: EN 60332-1-2
 • Notified Body: 0051 - IMQ
 • CE: 2016
 • Dây dẫn: Class 5, dây đồng trơn, mềm
 • Cách điện: PVC, chất lượng TI1
 • Màu sắc: đen (Black), xanh dương (Blue), nâu (Brown), xám (Grey), hồng (Pink), đỏ (Red), xanh nhạt (light blue), tím (Violed), trắng (White), vàng (Yellow), xanh lá cây (Green), vàng/xanh lá cây (Green/Yellow), cam (Orange).
  Có hai màu: bất kỳ sự kết hợp nào
 • Điện áp định mức: Uo/U 450/750 V
 • Điện áp thử nghiệm : 2500V
 • Bán kính uốn tối thiểu được khuyến nghị: 4 lần đường kính cáp
 • Ứng suất kéo tối đa được khuyến nghị: 50 N/mm² mặt cắt ngang của đồng
 • Tối đa. nhiệt độ hoạt động: 70°C
 • Tối thiểu. nhiệt độ hoạt động: -10°C (không có sốc cơ học)
 • Tối đa. nhiệt độ ngắn mạch: 160°C
Dây Cáp Điện Lõi Đơn – Single Core LTC/ ITALY H07V-K 450/750V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Cáp Điện Lõi Đơn – Single Core LTC/ ITALY H07V-K 450/750V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Cáp Điện Lõi Đơn – Single Core LTC/ ITALY H07V-K 450/750V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Cáp Điện Lõi Đơn – Single Core LTC/ ITALY H07V-K 450/750V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Cáp Điện Lõi Đơn – Single Core LTC/ ITALY H07V-K 450/750V | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Dây Cáp Điện Lõi Đơn – Single Core LTC/ ITALY H05V-K 300/500V | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

300/500V H05V-K CPR Eca

 • Hãng Sản Xuất: LTC (La Triveneta Cavi s.p.a.)
 • Xuất xứ/ Origin: ITALY / EU
 • Single core non-sheathed power cable with flexible conductor for internal wiring.
 • Low voltage – Energy and cabling
 • Structure and electrical, physical, mechanical requirements: EN 50525-2-31 (IEC 60227-3)
 • Low Voltage Directive: 2014/35/EU
 • RoHS Directive: 2011/65/EU
 • TUÂN THỦ CPR: QUY ĐỊNH 305/2011/EU
 • Standard: EN 50575:2014+A1:2016
 • Class: Eca
 • Classification: EN 13501-6
 • Flame propagation: EN 60332-1-2
 • Notified Body: 0051 – IMQ
 • CE: 2016
 • Dây dẫn: Class 5, dây đồng trơn, mềm
 • Cách điện: PVC, chất lượng TI1
 • Màu sắc: đen (Black), xanh dương (Blue), nâu (Brown), xám (Grey), hồng (Pink), đỏ (Red), xanh nhạt (light blue), tím (Violed), trắng (White), vàng (Yellow), xanh lá cây (Green), vàng/xanh lá cây (Green/Yellow), cam (Orange).
  Có hai màu: bất kỳ sự kết hợp nào
 • Điện áp định mức: Uo/U 300/500 V
 • Điện áp thử nghiệm : 2000V
 • Bán kính uốn tối thiểu được khuyến nghị: 4 lần đường kính cáp
 • Ứng suất kéo tối đa được khuyến nghị: 50 N/mm² mặt cắt ngang của đồng
 • Tối đa. nhiệt độ hoạt động: 70°C
 • Tối thiểu. nhiệt độ hoạt động: -10°C (không có sốc cơ học)
 • Tối đa. nhiệt độ ngắn mạch: 160°C
Dây Cáp Điện Lõi Đơn – Single Core LTC/ ITALY H05V-K 300/500V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Cáp Điện Lõi Đơn – Single Core LTC/ ITALY H05V-K 300/500V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Cáp Điện Lõi Đơn – Single Core LTC/ ITALY H05V-K 300/500V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Cáp Điện Lõi Đơn – Single Core LTC/ ITALY H05V-K 300/500V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Cáp Điện Lõi Đơn – Single Core LTC/ ITALY H05V-K 300/500V | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất