Đầu Nối LAPP KABEL EPIC® SENSOR M8Y – M12Y | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Y nhà phân phối M8 | M12
Bộ phân phối Y, M12, M8, 3 cực, 4 cực, 5 cực, bộ phân phối song song, bắc cầu, mã A, IP65/IP67

 • Các thành phần tự động hóa bổ sung từ Lapp
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà máy
 • Yêu cầu không gian
 • Không thấm nước
 • Thiết kế: Cắm trên ổ cắm 2x
 • M12 thiết kế với lỗ vít
 • không có PWIS
  22260600:
  M12, 3 chân + PE, phích cắm M12 thẳng trên ổ cắm M12 thẳng 2x, chân 2+4 bắc cầu
  22260601:
  M12, 3 chân+ PE, phích cắm M12 thẳng trên 2x ổ cắm M12 thẳng
  22260602:
  M12, phích cắm M12 5 chân thẳng trên 2x ổ cắm M8 3 chân thẳng, bộ phân phối song song
  22260603:
  M8, phích cắm M8 4 chân trên ổ cắm M8 2x 3 chân
  22260604:
 • Phích cắm M8 trên ổ cắm M8, bộ phân phối song song 3 chân
 • Nhiệt độ môi trường (vận hành)
  Phích cắm/ổ cắm -25°C đến +90°C
Đầu Nối LAPP KABEL EPIC® SENSOR M8Y – M12Y | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtĐầu Nối LAPP KABEL EPIC® SENSOR M8Y – M12Y | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất