Đầu Nối LAPP KABEL EPIC® SENSOR M12 T-distributor | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Bộ phân phối song song M12 T cho cáp CAN/DeviceNet/S/A

 • Không thấm nước
 • Yêu cầu không gian
 • Thời gian lắp ráp
 • Nhà tự động hóa hoàn chỉnh từ Lapp
 • không có PWIS
 • Bộ phân phối song song 5 chân
 • Ổ cắm M12 trên phích cắm M12 và ổ cắm M12
 • Nhiệt độ môi trường (vận hành)
 • Phích cắm/ổ cắm -25°C đến +90°C
 • đánh giá bảo vệ
  IP65/IP67
 • mã hóa
  Một tiêu chuẩn
  (CANopen/DeviceNet/CC-Link)
Đầu Nối LAPP KABEL EPIC® SENSOR M12 T-distributor | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất