Cáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 SC | Chính Hãng – Single Core – Chíu Uốn – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 SC
Highly flexible, single core cable with PVC insulation and PVC sheath - certified for North America / Cáp một lõi, có độ mềm dẻo cao với lớp cách điện PVC và vỏ bọc PVC - được chứng nhận cho Bắc Mỹ 

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC - Single core power cable for versatile use in power chains with UL/cUL AWM certification

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC - Cáp nguồn lõi đơn để sử dụng linh hoạt trong chuỗi điện với chứng nhận UL / cUL AWM

 • Basic Line Performance - Moderate travel lengths or acceleration / Hiệu suất đường cơ bản - Độ dài hành trình hoặc gia tốc vừa phải
 • Rated voltage 0,6/1 kV / Điện áp định mức 0,6 / 1 kV
 • AWM certification for USA and Canada / Chứng nhận AWM cho Hoa Kỳ và Canada 
 • Oil-resistant / Chống dầu
 • Power chain / Dây chuyền điện / Chuyển động trong xích cáp
 • Torsion-resistant / Chống xoắn
 • UV-resistant / Chống tia cực tím 
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Flexing: 0°C to +70°C (UL: +90°C)
 • Fixed installation: -40°C to +70°C
  (UL: +90°C)
 • Điện áp IEC: U0/U 600/1000 V
 • UL & CSA: 600 V
Cáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 SC | Chính Hãng – Single Core – Chíu Uốn – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 SC | Chính Hãng – Single Core – Chíu Uốn – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 SC | Chính Hãng – Single Core – Chíu Uốn – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 SC | Chính Hãng – Single Core – Chíu Uốn – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 SC | Chính Hãng – Single Core – Chíu Uốn – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 SC | Chính Hãng – Single Core – Chíu Uốn – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 SC | Chính Hãng – Single Core – Chíu Uốn – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 SC | Chính Hãng – Single Core – Chíu Uốn – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 SC | Chính Hãng – Single Core – Chíu Uốn – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 SC | Chính Hãng – Single Core – Chíu Uốn – Giá Tốt Nhất