Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® TRAY II | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

ÖLFLEX® TRAY II
ÖLFLEX® Control Cable 0.6/1 kV, UL TC-ER 600V MTW AWM WET OIL/ SUN RES CSA TRAY / Cáp điều khiển ÖLFLEX® 0.6 / 1 kV, UL TC-ER 600V MTW AWM WET OIL / SUN RES CSA TRAY

ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V or AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, PVC power + control cable, 0.6/1 kV, Tray - Exposed Run

ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V hoặc AWM 1000V, WET 75 ° C, SUN / OIL RES I + II, DIR BUR, CSA AWM I / II A / B FT4, PVC power + cáp điều khiển, 0,6 / 1 kV , Khay - Chạy tiếp xúc

 • Torsion resistant for drip loops / Chống xoắn cho các vòng nhỏ giọt
 • Broad application range (NFPA 70/NEC), NFPA 79 compliance / Phạm vi ứng dụng rộng (NFPA 70 / NEC), tuân thủ NFPA 79
 • Outdoor use in USA / Sử dụng ngoài trời ở Mỹ
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Flame-retardant / Chống cháy
 • Oil-resistant / Chống Dầu
 • Cold-resistant / Chịu lạnh
 • Mechanical resistance / chịu va đập
 • UV-resistant / chống tia cực tím
 • Torsion-resistant / chống xoắn
 • -40°C (static)/ -25°C (occ. moved) to +90°C (TC) or +105°C (AWM)
 • Điện áp 600/1000V
 • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
 • UL/CSA: 1000 V (AWM)
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® TRAY II | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® TRAY II | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® TRAY II | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® TRAY II | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® TRAY II | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® TRAY II | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® TRAY II | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® TRAY II | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® TRAY II | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® TRAY II | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® TRAY II | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® TRAY II | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® TRAY II | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® TRAY II | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất