Cáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® SF | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® SF
Super-flexible H05VV-F power cable / Cáp nguồn H05VV-F siêu linh hoạt

ÖLFLEX® SF - H05VV-F harmonised PVC power cable, super flexible and colour-coded for various applications, especially for handheld equipment, U0/U: 300/500V

Cáp điện PVC hài hòa ÖLFLEX® SF - H05VV-F, siêu linh hoạt và được mã hóa màu cho các ứng dụng khác nhau, đặc biệt là cho thiết bị cầm tay, U0 / U: 300 / 500V

  • Super-flexible cable for handheld equipment / Cáp siêu linh hoạt cho thiết bị cầm tay
  • Ozone-resistant according to EN 50396 / Chống ôzôn theo EN 50396
  • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
  • Flame-retardant / Chống cháy
  • Cold-resistant / Chịu lạnh
  • Flexing: -15°C to +60°C
  • Điện áp 300/500V
Cáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® SF | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® SF | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® SF | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® SF | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® SF | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất