Dây Cáp LAPP KABEL ÖLFLEX® FD 90 CY | Chính Hãng – Single core – Chịu Uốn – Chịu Dầu – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® FD 90 CY

Highly flexible, screened single core cable with PVC insulation and PVC sheath - certified for North America / Cáp lõi đơn có màn chắn, có độ mềm dẻo cao với lớp cách điện PVC và vỏ bọc PVC - được chứng nhận cho Bắc Mỹ

ÖLFLEX® FD 90 CY - Screened single core power cable for versatile use in power chains with UL/CSA AWM certification
ÖLFLEX® FD 90 CY - Cáp nguồn lõi đơn đã được sàng lọc để sử dụng linh hoạt trong các chuỗi điện chuyển động với chứng nhận UL / CSA AWM

 • Core Line Performance - Medium to increased travel lengths or acceleration
 • AWM certification for USA and Canada / Chứng nhận AWM cho Hoa Kỳ và Canada
 • EMC compliant copper screening / Sàng lọc đồng tuân thủ EMC
 • Power chain / Dây chuyền điện - chuyển động
 • Interference signals / Cho môi trường tín hiệu nhiễu
 • Flame-retardant according to IEC 60332-1-2 & CSA FT1 / Chống cháy theo tiêu chuẩn IEC 60332-1-2 & CSA FT1
 • High oil-resistance / Khả năng chống dầu cao
 • Low-adhesive surface / Bề mặt ít dính
 • EMC-compliant / Tuân thủ EMC
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Điện áp: 
  IEC: U0/U 600/1000 V
  UL & CSA: 600 V
 • Nhiệt độ hoạt động:
  Flexing: -5°C to +70°C (UL: +90°C)
  Fixed installation: -40°C to +80°C
  (UL: +90°C)
Dây Cáp LAPP KABEL ÖLFLEX® FD 90 CY | Chính Hãng – Single core – Chịu Uốn – Chịu Dầu – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtDây Cáp LAPP KABEL ÖLFLEX® FD 90 CY | Chính Hãng – Single core – Chịu Uốn – Chịu Dầu – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtDây Cáp LAPP KABEL ÖLFLEX® FD 90 CY | Chính Hãng – Single core – Chịu Uốn – Chịu Dầu – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtDây Cáp LAPP KABEL ÖLFLEX® FD 90 CY | Chính Hãng – Single core – Chịu Uốn – Chịu Dầu – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtDây Cáp LAPP KABEL ÖLFLEX® FD 90 CY | Chính Hãng – Single core – Chịu Uốn – Chịu Dầu – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtDây Cáp LAPP KABEL ÖLFLEX® FD 90 CY | Chính Hãng – Single core – Chịu Uốn – Chịu Dầu – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtDây Cáp LAPP KABEL ÖLFLEX® FD 90 CY | Chính Hãng – Single core – Chịu Uốn – Chịu Dầu – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtDây Cáp LAPP KABEL ÖLFLEX® FD 90 CY | Chính Hãng – Single core – Chịu Uốn – Chịu Dầu – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtDây Cáp LAPP KABEL ÖLFLEX® FD 90 CY | Chính Hãng – Single core – Chịu Uốn – Chịu Dầu – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất