Cáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® DC 100 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® DC 100
Colour-coded cable for the power supply of plants with DC grids / Cáp lõi nhiều mầu để cung cấp điện cho các nhà máy có lưới điện một chiều DC

ÖLFLEX® DC 100 - colour-coded power cable for DC applications up to 0,75/1,5 kV DC
Designed for DC applications in industrial environment with color code acc. EN 60445

ÖLFLEX® DC 100 - cáp nguồn mã màu cho các ứng dụng DC lên đến 0,75 / 1,5 kV DC
Được thiết kế cho các ứng dụng DC trong môi trường công nghiệp với mã màu acc. EN 60445

  • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
  • color core / lõi nhiều mầu
  • Flame-retardant according IEC 60332-1-2 / Chống cháy theo IEC 60332-1-2
  • UV and weather-resistant according to ISO 4892-2 / Chống tia cực tím
  • Ozone-resistant according to EN 50396 / Chống Ozone
  • Occasional flexing: -5°C to +70°C
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
  • DC (core-ground): max. 0,75 kV / DC (lõi-đất): tối đa. 0,75 kV
  • DC (core-core): max. 1,5 kV / DC (lõi-lõi): tối đa. 1,5 kV
Cáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® DC 100 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® DC 100 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® DC 100 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất