Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH
Screened halogen-free control cable with improved fire characteristics / Cáp điều khiển không chứa halogen có sàng lọc với các đặc tính chống cháy được cải thiện

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH -halogen-free control cable, HFFR, flexible and screened for various applications, U0/U: 300/500V

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH-cáp điều khiển không có sinh học, HFFR, linh hoạt và được sàng lọc cho các ứng dụng khác nhau, U0 / U: 300 / 500V

  • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
  • For use within public buildings and industrial plants / Để sử dụng trong các tòa nhà công cộng và nhà máy công nghiệp
  • Outer jacket: LSZH / Vỏ ngoài LSZH (Halogen-free)
  • Flame-retardant / Chống cháy
  • Interference signals / Cho môi trường tín hiệu nhiễu
  • DNV-GL
  • Occasional flexing: -25°C to +70°C (UL: +75°C)
  • Fixed installation: -40°C to +80°C (UL: +75°C)
  • Điện áp 300/500V (UL: 600 V)
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất