Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV
Cost-effective halogen-free control cable with improved fire characteristics, 0,6/1kV / Cáp điều khiển không chứa halogen tiết kiệm chi phí với các đặc tính cháy được cải thiện, 0,6 / 1kV

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV Power and Control Cable, halogen-free/ highly flame retardant, HFFR, flexible, conductor class 5, public buildings

Cáp điều khiển và điện ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6 / 1 kV, không chứa halogen / chất chống cháy cao, HFFR, linh hoạt, dây dẫn class 5, cho các tòa nhà công cộng

  • For space-saving and cost-effective installation
  • For use within public buildings and industrial plants / Để sử dụng trong các tòa nhà công cộng và nhà máy công nghiệp
  • UV and weather-resistant according to ISO 4892-2 / Chống tia cực tím và thời tiết theo tiêu chuẩn ISO 4892-2 
  • Outer jacket: Coumpound / Vỏ ngoài Coumpound (Halogen-free)
  • Flame-retardant / Chống cháy
  • Suitable for outdoor use / Thích hợp để sử dụng ngoài trời
  • Halogen-free / Không có halogen
  • Occasional flexing: -5°C to +70°C
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
  • Điện áp 600/1000V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất