Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV
Cost-effective halogen-free control cable with improved fire characteristics, 0,6/1kV, with screen / Cáp điều khiển không chứa halogen hiệu quả về chi phí với các đặc tính cháy được cải thiện, 0,6 / 1kV, có màn chắn

ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV Power and Control Cable, halogen-free/ highly flame retardant, HFFR, flexible, conductor class 5, screened, public buildings

Cáp điều khiển và điện ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6 / 1 kV, không chứa halogen / chất chống cháy cao, HFFR, linh hoạt, dây dẫn lớp 5, được che chắn, các tòa nhà công cộng

 • For space-saving and cost-effective installation / Để tiết kiệm không gian và lắp đặt hiệu quả chi phí
 • For use within public buildings and industrial plants / Để sử dụng trong các tòa nhà công cộng và nhà máy công nghiệp
 • EMC/Screened / EMC / Đã sàng lọc
 • Outer jacket: Coumpound / Vỏ ngoài Coumpound (Halogen-free)
 • Flame-retardant / Chống cháy
 • Suitable for outdoor use / Thích hợp để sử dụng ngoài trời
 • Halogen-free / Không có halogen
 • Interference signals / Môi trường tín hiệu nhiễu
 • UV-resistant / Chống tia cực tím
 • Occasional flexing: -5°C to +70°C
 • Fixed installation: -40°C to +80°C
 • Điện áp 600/1000V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất