Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK

Screened PVC control cable with small outer diameter and black outer sheath / Cáp điều khiển PVC có màng lọc với đường kính ngoài nhỏ và vỏ ngoài màu đen

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK - PVC control cable, screened and flexible for various applications, also outdoors. Thin and light without inner sheath, U0/U 300/500V

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK - Cáp điều khiển PVC, có màng chắn và linh hoạt cho các ứng dụng khác nhau, kể cả ngoài trời. Mỏng và nhẹ không có vỏ bọc bên trong, U0 / U 300 / 500V

 • With black outer sheath, UV-resistant / Với vỏ ngoài màu đen, chống tia cực tím
 • Thin and light, without inner sheath
 • EMC-compliant / Tuân thủ EMC
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Flame-retardant according IEC 60332-1-2 / Chống cháy theo IEC 60332-1-2
 • Good chemical resistance / Kháng hóa chất
 • Interference signals / cho khu vực có tín hiệu nhiễu
 • Torsion resistant / Chống xoắn
 • Occasional flexing: -5°C to +70°C
 • Fixed installation: -40°C to +80°C
 • Điện áp 300/500V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất