Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF (TP) | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Vặn Xoắn – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF (TP)
Screened halogen-free control cable, EN 45545-2 certified, oil resistant, very flexible with twisted pairs / Cáp điều khiển không chứa halogen có sàng lọc, được chứng nhận EN 45545-2, chống dầu, rất linh hoạt với các cặp xoắn

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF (TP) - halogen-free control cable, HFFR, oil-resistant, screened, TP, very flexible, cold-resistant, EN 45545-2 certified for railway/rolling stock

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF (TP) - cáp điều khiển không chứa halogen, HFFR, chịu dầu, có màn chắn, TP, rất linh hoạt, chịu lạnh, được chứng nhận EN 45545-2 cho đường sắt / toa xe

 • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
 • High flexibility and oil-resistance / Tính linh hoạt cao và khả năng chống dầu
 • Other sizes on request
 • Outer jacket: LSZH / Vỏ ngoài LSZH (Halogen-free)
 • Flame-retardant / Chống cháy
 • Good chemical resistance / Kháng hóa chất
 • Cold-resistant / Chịu lạnh
 • Oil-resistant / Chống dầu
 • UV-resistant / Chống tia cực tím
 • Interference signals / Cho môi trường tín hiệu nhiễu
 • Rail / Đường sắt
 • Temperature-resistant / Chịu nhiệt độ -30°C to +70°C
 • Điện áp 300/500V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF (TP) | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Vặn Xoắn – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF (TP) | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Vặn Xoắn – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF (TP) | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Vặn Xoắn – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF (TP) | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Vặn Xoắn – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF (TP) | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Vặn Xoắn – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF (TP) | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Vặn Xoắn – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF (TP) | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Vặn Xoắn – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF (TP) | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Vặn Xoắn – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF (TP) | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Vặn Xoắn – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF (TP) | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Vặn Xoắn – Giá Tốt Nhất