Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH
Screened halogen-free control cable, oil resistant, very flexible and space-saving / Cáp điều khiển không chứa halogen có màn chắn, chống dầu, rất linh hoạt và tiết kiệm không gian

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH - halogen-free control cable, HFFR, oil-resistant, screened, cold-resistant and space-saving for various applications, U0/U: 300/500V

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH - cáp điều khiển không chứa halogen, HFFR, chịu dầu, có màng chắn, chịu lạnh và tiết kiệm không gian cho các ứng dụng khác nhau, U0 / U: 300 / 500V

 • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
 • High flexibility and oil-resistance / Tính linh hoạt cao và khả năng chống dầu
 • Thin and light, without inner sheath / Mỏng và nhẹ, không có vỏ bọc bên trong
 • Outer jacket: LSZH / Vỏ ngoài LSZH (Halogen-free)
 • Flame-retardant / Chống cháy
 • Good chemical resistance / Kháng hóa chất
 • Cold-resistant / Chịu lạnh
 • Oil-resistant / Chống dầu
 • UV-resistant / Chống tia cực tím
 • Interference signals / Cho môi trường tín hiệu nhiễu
 • Điện áp 300/500V (UL: 600 V)
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất