Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY
Steel-wire braided PVC control cable with transparent outer sheath / Cáp điều khiển PVC bện dây thép chống nhiễu với vỏ ngoài trong suốt

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY - PVC control cable, VDE registered and with steel wire braid, flexible cable for various applications, U0/U: 300/500V

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY - Cáp điều khiển PVC, đăng ký VDE và có bện bằng dây thép, cáp linh hoạt cho các ứng dụng khác nhau, U0 / U: 300 / 500V

  • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
  • VDE reg. no. 7030
  • Steel wire braiding for extra mechanical protection / Bện dây thép để bảo vệ cơ học thêm
  • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
  • Flame-retardant according IEC 60332-1-2 / Chống cháy theo IEC 60332-1-2
  • Good chemical resistance / Kháng hóa chất
  • Mechanical resistance / Chịu va đập
  • Occasional flexing: -5°C to +70°C
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
  • Điện áp 300/500V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất