Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT
Cold flexible PVC control cable, suitable for low temperatures as well as outdoor use / Cáp điều khiển PVC mềm dẻo, thích hợp cho nhiệt độ thấp cũng như sử dụng ngoài trời

ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT - PVC control cable, cold-resistant, flexible, UV-resistant, for low temperature and outdoor use, 300/500V, also for YSLY or YY arctic grade

ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT - Cáp điều khiển PVC, chịu lạnh, mềm dẻo, chống tia cực tím, cho nhiệt độ thấp và sử dụng ngoài trời, 300 / 500V, cũng cho cấp Bắc cực YSLY hoặc YY

 • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
 • UV and weather-resistant according to ISO 4892-2 / Chống tia cực tím và thời tiết theo tiêu chuẩn ISO 4892-2
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Flame-retardant according IEC 60332-1-2 / Chống cháy theo IEC 60332-1-2
 • Suitable for outdoor use / Thích hợp để sử dụng ngoài trời
 • Cold-resistant / Chịu lạnh
 • Torsion-resistant / Chống xoắn
 • Ozone-resistant / Chống Ozone
 • Occasional flexing: -30°C to +70°C
 • Fixed installation: -40°C to +80°C
 • Điện áp 300/500V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất