Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 H | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 H
Halogen-free control cable, oil resistant and very flexible / Cáp điều khiển không chứa halogen, chống dầu và rất linh hoạt

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H - halogen-free control cable, HFFR, oil-resistant, very flexible and cold-resistant down to -30°C for various applications, CPR

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H - cáp điều khiển không chứa halogen, HFFR, chịu dầu, rất linh hoạt và chịu lạnh xuống -30 ° C cho các ứng dụng khác nhau, CPR

 • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
 • High flexibility and oil-resistance / Tính linh hoạt cao và khả năng chống dầu
 • VDE-certified / Chứng nhận VDE
 • Outer jacket: LSZH / Vỏ ngoài LSZH (Halogen-free)
 • Flame-retardant / Chống cháy
 • Good chemical resistance / Kháng hóa chất
 • Cold-resistant / Chịu lạnh
 • Oil-resistant / Chống dầu
 • UV-resistant / Chống tia cực tím
 • DNV-GL
 • Điện áp 300/500V (UL: 600 V)
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 H | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 H | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 H | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 H | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 H | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 H | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 H | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 H | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 H | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 H | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 H | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 H | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất