Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY | Chính Hãng – Chống Va Đập – Giá Tốt Nhất

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY
Colour-coded PVC control cable with steel wire braiding / Cáp điều khiển PVC mã màu với dây thép bện

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY - flexible PVC cable, colour coded with steel wire braid, power and control cable for various applications

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY - cáp PVC dẻo, được mã hóa màu với dây thép bện, cáp nguồn và điều khiển cho các ứng dụng khác nhau

  • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
  • Steel wire braiding for extra mechanical protection / Bện dây thép để bảo vệ cơ học
  • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
  • color core / lõi mầu
  • Flame-retardant according IEC 60332-1-2 / Chống cháy theo IEC 60332-1-2
  • Good chemical resistance / Kháng hóa chất
  • Occasional flexing: -5°C to +70°C
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
  • Điện Áp 300/500V - 450/750V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY | Chính Hãng – Chống Va Đập – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY | Chính Hãng – Chống Va Đập – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY | Chính Hãng – Chống Va Đập – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY | Chính Hãng – Chống Va Đập – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY | Chính Hãng – Chống Va Đập – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY | Chính Hãng – Chống Va Đập – Giá Tốt Nhất