Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 H | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 H
Halogen-free power and control cable, oil resistant and very flexible / Cáp điều khiển và nguồn không chứa halogen, chống dầu và rất linh hoạt

ÖLFLEX® CLASSIC 100 H - halogen-free flexible cable, HFFR and oil-resistant. Power and control cable for various applications, CPR, nominal voltage 450/750V

ÖLFLEX® CLASSIC 100 H - cáp mềm không chứa halogen, HFFR và chống dầu. Nguồn và cáp điều khiển cho các ứng dụng khác nhau, CPR, điện áp danh định 450 / 750V

  • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
  • Outer jacket: LSZH / Vỏ ngoài LSZH (Halogen-free)
  • Flame-retardant / Chống cháy
  • Oil-resistant / Chống Dầu
  • Cold-resistant / Chịu lạnh
  • Torsion-resistant / chống xoắn
  • Occasional flexing: -30°C to +70°C
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
  • Điện áp 450/750V (cố định 600/1000V)
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 H | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 H | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 H | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 H | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 H | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 H | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 H | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 H | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất