Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V | Chính Hãng – Chống Nhiêu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V
Colour-coded and screened PVC power and control cable / Cáp điều khiển và cáp điện PVC lõi nhiều mầu và có màn chắn chống nhiễu

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V - flexible PVC cable, colour coded and screened, power and control cable for various applications

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450 / 750V - cáp PVC linh hoạt, được mã hóa màu và có màn chắn, cáp nguồn và điều khiển cho các ứng dụng khác nhau

  • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
  • EMC-compliant / Tuân thủ EMC
  • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
  • color core / lõi nhiều mầu
  • Flame-retardant according IEC 60332-1-2 / Chống cháy theo IEC 60332-1-2
  • Good chemical resistance / Kháng hóa chất
  • Occasional flexing: -5°C to +70°C
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
  • Điện áp 450/750V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V | Chính Hãng – Chống Nhiêu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V | Chính Hãng – Chống Nhiêu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V | Chính Hãng – Chống Nhiêu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V | Chính Hãng – Chống Nhiêu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V | Chính Hãng – Chống Nhiêu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V | Chính Hãng – Chống Nhiêu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt Nhất