Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV: PVC power and control cable for various applications, conductor class 5, colour coded up to 5 cores, 0.6/1 kV, outdoor use

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6 / 1 kV: Cáp điều khiển và nguồn PVC cho các ứng dụng khác nhau, lớp ruột dẫn class 5, mã màu lên đến 5 lõi, 0,6 / 1 kV, sử dụng ngoài trời

 • Good outdoor performance / sử dụng ngoài trời tốt
 • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • color core / lõi mầu
 • Flame-retardant according IEC 60332-1-2 / Chống cháy theo IEC 60332-1-2
 • Cold resistant / Chịu môi trường lạnh
 • Torsion resistant / Chống xoắn
 • UV resistant / Chống tia cực tím
 • Occasional flexing: -30°C to +70°C
 • Fixed installation: -40°C to +80°C
 • Điện áp 600/1000V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất