Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V | Chính Hãng – Chống Xoắn – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V
Colour-coded PVC power and control cable / Cáp điều khiển và cáp nguồn PVC có lõi nhiều màu

ÖLFLEX® CLASSIC 100 - flexible PVC cable, colour coded, power and control cable for various applications, 450/750V, also for YSLY or YY

ÖLFLEX® CLASSIC 100 - cáp PVC dẻo, mã màu, cáp nguồn và điều khiển cho các ứng dụng khác nhau, 450 / 750V, cũng cho YSLY hoặc YY

  • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
  • color core / Lõi nhiều mầu
  • Flame-retardant according IEC 60332-1-2 / Chậm cháy theo tiêu chuẩn IEC 60332-1-2 
  • Good chemical resistance / Kháng hóa chất
  • Torsion-resistant / Chống xoắn
  • Occasional flexing: -5°C to +70°C
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
  • Điện áp 450/750V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V | Chính Hãng – Chống Xoắn – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V | Chính Hãng – Chống Xoắn – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V | Chính Hãng – Chống Xoắn – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V | Chính Hãng – Chống Xoắn – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V | Chính Hãng – Chống Xoắn – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt Nhất