Dây Cáp LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN PN | Chính Hãng – Chống Dầu – Chịu Uốn – Chịu Xoắn Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN PN

ÖLFLEX® CHAIN PN
Highly flexible, PROFINET-compliant power cable - certified for North America / Cáp nguồn có độ linh hoạt cao, tuân thủ PROFINET - được chứng nhận cho Bắc Mỹ

ÖLFLEX® CHAIN PN - PROFINET-compliant power cable for versatile use in power chains with UL/cUL AWM certification

ÖLFLEX® CHAIN PN - Cáp nguồn tuân thủ PROFINET để sử dụng linh hoạt trong chuỗi điện với chứng nhận UL / cUL AWM

 • PROFINET 24 V power cable / Cáp nguồn PROFINET 24 V
 • Basic Line for light & ordinary duty in power chain applications
 • AWM certification for USA and Canada
 • Supplementary automation components from Lapp
 • Oil-resistant / Chống dầu
 • Power chain / Dây chuyền điện - chuyển động - chịu uốn
 • Torsion-resistant / Chống xoắn
 • Flammability:
  UL/CSA: VW-1, FT1
  IEC/EN: 60332-1-2
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Điện áp:
  VDE: U0/U: 300 V
  UL & CSA: 1000 V
 • Nhiệt độ hoạt động:
  Flexible: VDE 0°C to +90°C;
  UL: up to +90°C
  Fixed installation: VDE -40°C to +90°C;
  UL/CSA: up to +90°C
Dây Cáp LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN PN | Chính Hãng – Chống Dầu – Chịu Uốn – Chịu Xoắn Giá Tốt NhấtDây Cáp LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN PN | Chính Hãng – Chống Dầu – Chịu Uốn – Chịu Xoắn Giá Tốt NhấtDây Cáp LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN PN | Chính Hãng – Chống Dầu – Chịu Uốn – Chịu Xoắn Giá Tốt NhấtDây Cáp LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN PN | Chính Hãng – Chống Dầu – Chịu Uốn – Chịu Xoắn Giá Tốt NhấtDây Cáp LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN PN | Chính Hãng – Chống Dầu – Chịu Uốn – Chịu Xoắn Giá Tốt NhấtDây Cáp LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN PN | Chính Hãng – Chống Dầu – Chịu Uốn – Chịu Xoắn Giá Tốt NhấtDây Cáp LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN PN | Chính Hãng – Chống Dầu – Chịu Uốn – Chịu Xoắn Giá Tốt NhấtDây Cáp LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN PN | Chính Hãng – Chống Dầu – Chịu Uốn – Chịu Xoắn Giá Tốt Nhất