Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Chịu Uốn – Chịu Xoắn – Chống Dầu – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 CY
Highly flexible, screened control cable with PVC core insulation and PVC sheath - certified for North America

Cáp điều khiển có màn chắn, mềm dẻo cao với lớp cách điện lõi PVC và vỏ bọc PVC - được chứng nhận cho Bắc Mỹ

ÖLFLEX® CHAIN 809 CY - Screened power and control cable for versatile use in power chains with UL/cUL AWM certification

ÖLFLEX® CHAIN 809 CY - Cáp điều khiển và nguồn được kiểm tra để sử dụng linh hoạt trong các chuỗi điện với chứng nhận UL / cUL AWM

 • Basic Line Performance - Moderate travel lengths or acceleration
 • AWM certification for USA and Canada / Chứng nhận AWM cho Hoa Kỳ và Canada
 • EMC compliant copper screening / Sàng lọc đồng tuân thủ EMC
 • Oil-resistant / Chống dầu
 • Power chain / Dây chuyền chịu uốn - chuyển động
 • Interference signals / Tín hiệu nhiễu
 • Torsion-resistant / Chống xoắn
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Điện áp:
  VDE: U0/U: 300/500 V
  UL & CSA: 1000 V
 • Nhiệt độ hoạt động:
  Flexing: 0°C to +70°C
  (UL/CSA: +80°C)
  Fixed installation: -40°C to +70°C
  (UL/CSA +80°C)
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Chịu Uốn – Chịu Xoắn – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Chịu Uốn – Chịu Xoắn – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Chịu Uốn – Chịu Xoắn – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Chịu Uốn – Chịu Xoắn – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Chịu Uốn – Chịu Xoắn – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Chịu Uốn – Chịu Xoắn – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Chịu Uốn – Chịu Xoắn – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Chịu Uốn – Chịu Xoắn – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CHAIN 809 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Chịu Uốn – Chịu Xoắn – Chống Dầu – Giá Tốt Nhất