Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 191 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt Nhất

ÖLFLEX® 191 CY
Screened and oil-resistant multi-standard cable with AWM approval / Cáp đa tiêu chuẩn có sàng lọc và chống dầu với sự chấp thuận của AWM

ÖLFLEX® 191 CY - PVC control cable with UL/CSA AWM, oil-resistant, screened and flexible for various applications, UL/CSA: 600V

ÖLFLEX® 191 CY - Cáp điều khiển PVC với UL / CSA AWM, chịu dầu, có màng chắn và linh hoạt cho các ứng dụng khác nhau, UL / CSA: 600V

 • Conductor cross-section up to 120 mm² / Tiết diện dây dẫn lên đến 120 mm²
 • Further items with 0,75 mm²: see ÖLFLEX® 150 CY
 • Oil-resistant according to EN 50363-4-1: TM5 / Chống dầu theo tiêu chuẩn EN 50363-4-1: TM5
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Flame-retardant according IEC 60332-1-2 / Chống cháy theo IEC 60332-1-2
 • Good chemical resistance / Kháng hóa chất
 • Occasional flexing: -5°C to +70°C
  UL/CSA: -5°C to +90°C
 • Fixed installation: -40°C to +70°C
  UL/CSA: +90°C
 • Điện áp 300/500V (UL/CSA: 600 V)
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 191 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 191 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 191 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 191 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 191 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 191 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 191 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt Nhất